Archiv štítku: Český telekomunikační úřad

Monitorovací zpráva 02/2017

Praha, 17. února 2017 – Česká pošta nemůže vyplatit poštovní poukázku jen na základě shody jména a příjmení na poukázce a na předloženém občanském průkazu. Pokud se liší adresa na poukázce s trvalým pobytem adresáta v osobním dokladu, a příjemce jiným vhodným způsobem neprokáže, že je zamýšleným adresátem, pak mu pošta poukázku nesmí vyplatit. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, o kterém informuje dnes vydaná Monitorovací zpráva ČTÚ č. 02/2017. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Monitorovací zpráva 02/2017

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. týdnu 2016

Praha, 3. února 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh analýzy trhu č. 4 (velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) a souhlasila s předložením materiálu k veřejné konzultaci. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. týdnu 2016

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2016

Praha, 27. ledna 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu byla informována o průběhu šetření podnětů, které členové Rady úřadu předali. Sekce kontroly a ochrany spotřebitele se zabývala změnou smluvních podmínek u předplacených služeb O2 provedenou k 30. 4. 2016, resp. změnou uživatelem zvoleného tarifu na tarif NA!HLAS v případě přihlášení do sítě zahraničního operátora a zpětnou změnou na původní tarif okamžikem prvního přihlášení v domovské síti. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2016

Velkoobchodní cena přístupu k síti LTE je vysoká, ČTÚ vyzývá operátory k jejímu výraznému snížení

Praha, 19. ledna 2017 – Mobilní operátoři O2 a Vodafone stále neplní své závazky přijaté z aukce kmitočtů a mohou tak bránit virtuálním operátorům nabízet datové služby za přijatelné ceny. Český telekomunikační úřad proto oba mobilní operátory podruhé vyzval k úpravě velkoobchodních cen v referenčních nabídkách. První výzvu z února loňského roku vyslyšel pouze operátor T-Mobile. Společnosti Vodafone a O2 cenu dostatečně nesnížily a za neuposlechnutí výzvy jim byla ve správním řízení udělena pokuta v maximální možné výši 2 mil. Kč. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velkoobchodní cena přístupu k síti LTE je vysoká, ČTÚ vyzývá operátory k jejímu výraznému snížení

Monitorovací zpráva 01/2017

Praha, 18. ledna 2017 – Monitorovací zpráva Českého telekomunikačního úřadu doznala po třech letech významnějších změn. Nová grafika umožňuje zdůraznit důležité části prezentovaných informací a doplnit je o infoboxy či tabulky. Přestože i nadále bude vydávána na měsíční bázi, nově zpráva zachycuje dění v telekomunikacích a poštovních službách nikoliv za uplynulý kalendářní měsíc, ale za celé období mezi jednotlivými zprávami. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Monitorovací zpráva 01/2017

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2016

Praha, 22. prosince 2016 – Rada ČTÚ při letos posledním zasedání projednala vypořádání připomínek uplatněných ve veřejné konzultaci k analýze relevantního trhu č. 3a (velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě) a č. 3b (velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu). Připomínky uplatnily společnosti T-Mobile, Vodafone a Česká telekomunikační infrastruktura. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2016

ČTÚ změřil sílu mobilního signálu na dálnicích

Praha, 21. prosince 2016 – Český telekomunikační úřad v závěru roku dokončil měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Navázal tak na předchozí měření na železnici. Ukázalo se, že největší problém s pokrytím mají operátoři na dálnice D8. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČTÚ změřil sílu mobilního signálu na dálnicích

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2016

Praha, 16. prosince 2016 – Rada ČTÚ vydala rozhodnutí, kterými se ukládají povinnosti, včetně povinností souvisejících s regulací cen, podnikům s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích). (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2016

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2016

Praha, 14. prosince 2016 – Společnost Vodafone neuspěla ani s mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ČTÚ o ceně na velkoobchodním trhu ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích. Úřad rozhodnutím uložil Vodafone mimo jiné povinnost od 1. července 2013 účtovat velkoobchodní cenu za terminaci ve výši 0,27 Kč/min. Vodafone loni neuspěl se žalobou u Městského soudu v Praze. Nyní jeho kasační stížnost zamítl Nejvyšší správní soud. Informuje o tom dnes vydaná listopadová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2016

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o výši smluvních pokut

Praha, 1. prosince 2016 – Český telekomunikační úřad vítá rozhodnutí Ústavního soudu (nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. listopadu 2016), který s definitivní platností potvrdil správnost prospotřebitelského výkladu práva, když rozhodl, že operátor má při předčasném ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou nárok na úhradu podle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích pouze nejvýše v rozsahu 20 % ze součtu zbývajících měsíčních paušálů, pokud k předčasnému ukončení smlouvy došlo po 8. srpnu 2013. (TZ) Celý příspěvek

Rubriky: Tisková zpráva | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o výši smluvních pokut