Polycom spoluzakládá Open Visual Communications Consortium

Při praktické implementaci řešení pro sjednocenou komunikaci hraje velmi důležitou úlohu efektivní spolupráce mezi výrobci softwarových a hardwarových komponent i poskytovateli síťové infrastruktury. (TZ)

Pokud mají uživatelé plnohodnotně těžit z výhod sjednocené komunikace, kterými je snadné používání a jednoduché intuitivní ovládání, musí dodavatelé jednotlivých platforem věnovat dostatečnou pozornost otázkám interoperability a kompatibility.

K prvnímu formálnímu utvrzení spolupráce různých firem poskytujících řešení pro sjednocenou komunikaci došlo v květnu minulého roku, kdy bylo založeno sdružení s názvem Unified Communications Interoperability Forum (UCIF). Společnost Polycom se stala jeho zakládajícím členem spolu s firmami  HP, Juniper Networks, Microsoft a Logitech / LifeSize. Cílem tohoto neziskového sdružení je právě řešení otázky standardů a vzájemné kompatibility a interoperability mezi produkty různých výrobců.

Na počátku června letošního roku bylo z iniciativy společnosti Polycom založeno další sdružení s názvem Open Visual Communications Consortium (OVCC), mezi jehož zakládající členy patří dále společnosti  Airtel, AT&T, BCS Global, BT Conferencing, Cable&Wireless Worldwide, Global Crossing, Glowpoint, iFormata Communications, Masergy, Orange Business Services, PCCW Global, Telefonica, Telstra a Verizon.

Hlavním cílem OVCC je v rámci řešení od různých dodavatelů stejně jako různých poskytovatelů vysokorychlostní sítí zajistit interoperabilitu a globální business-to-business konektivitu pro videokoference a telepresence. Mezi další preferované sektory využívající řešení any-to-any communication patří zdravotnictví a vzdělávání, kde se pro tato řešení rovněž nabízejí široké možnosti uplatnění.

Z pohledu společnosti Polycom jde zejména o interoperabilitu platformy Polycom UC Intelligent Core, s řešeními od ostatních výrobců. Polycom UC Intelligent Core v sobě zahrnuje komunikační servery řady Polycom RMX spolu s doplňujícími nástroji, kterými jsou Polycom Distributed Media Application (DMA) a Polycom Converged Management Application (CMA). Platforma Polycom UC Intelligent Core je součástí již dříve vyhlášené strategie UC Everywhere by Polycom a zaměřuje se proto právě na otázky interoperability a snadné integrace s řešeními ostatních výrobců. Konkrétním příkladem je může být podpora nestandardního protokolu TIP (Telepresence Interoperability Protocol), který vyvinula společnost Cisco.

Více informací o činnosti a struktuře Open Visual Communications Consortium můžete nalézt v tomto dokumentu
http://www.polycom.com/global/documents/whitepapers/OVCC-path-to-any-to-any-video-comm-whitepaper.pdf

a dále pak na stránkách společnosti Polycom
http://www.polycom.com/company/industry_affiliations/ovcc/index.html

V České republice je certifikovaný Polycom Gold Partner společnost Gesto Communications.