Využití EDI je na straně slovenských logistických operátorů nižší než u jejich zákazníků

Slovenští poskytovatelé logistických služeb mají stále značné rezervy ve využívání EDI (elektronické výměny dat). Jsou to právě uživatelé logistických služeb, kteří využívají EDI častěji než jejich poskytovatelé. Vyplývá to z bleskového průzkumu CCV Informační systémy, realizovaném na konferenci LOG-IN v Bratislavě. Průzkum dále ukázal, že zhruba polovina dotázaných firem plánuje v nejbližší době zvýšit investice do IT a že mediálně populární termín cloud computing je většině doposud neznámý. (TZ)

EDI není v logistice neznámou

Z realizovaného výzkumu vyplývá, že drtivá většina dotázaných již někdy slyšela o elektronické výměně dokumentů (EDI – Electronic Data Interchange). Pouze 18 % se s tímto pojmem dosud nesetkalo. U obeznámených respondentů míra využití EDI překročila u poskytovatelů i uživatelů logistických služeb hranici 50 %, na straně uživatelů je však patrná výrazně vyšší penetrace. Zatímco dodavatelé rychloobrátkového zboží (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) využívají EDI v 83 % případů, logističtí operátoři (LSP – Logistic Servis Provider) pouze v 69 % případů a mají tak značné rezervy v efektivitě vzájemné obchodní komunikace. Zajímavým zjištěním bylo, že plných 19 % logistických poskytovatelů doposud neplánuje EDI nasadit, přestože tím přicházejí o značné výhody světového standardu automatické výměny dat ve strukturované podobě.

Investice do IT porostou, tlak na efektivitu IT řešení zesílí

Průzkum přinesl dále pozitivní zjištění, že přibližně polovina dotázaných firem plánuje v nejbližším roce  zvýšení investic do IT. Třetina respondentů pak uvedla, že investice do IT plánují zachovat ve stejné výši jako letos.  Většina účastníků konference LOG-IN  (92 %) zároveň vnímá nízkou prioritu IT v podnicích jako důvod, proč jejich IT řešení nejsou dostatečně efektivní.

Zlepšit či nově zavést v informačním systému podniku by respondenti chtěli především manažerské analýzy a reporting (Business Intelligence) a řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management). Na straně uživatelů logistických služeb patřily mezi dále uváděné oblasti ke zlepšení již zmíněná elektronická výměna dat a elektronická fakturace, což potvrzuje tlak na snižování nákladů pomocí elektronizace firemních procesů.

Cloud computing málo srozumitelný

Třetím tématickým okruhem byl aktuální technologický trend cloud computingu. Odpověď na otázku, zda se již setkali s pojmem „cloud computing“, ukázala, že lidé pohybující se v oblasti logistiky nejsou s tímto pojmem v drtivé většině obeznámeni. „Jde o populární termín z titulních stránek odborných časopisů, ale pouze 13 % dotázaných manažerů tomuto pojmu rozumí. Je tedy patrné, že cloud computing zatím nepřekročil hranice IT oddělení a většina lidí pracujících mimo IT neví, co tento pojem znamená. Spíše jsou jim blízké pro pochopení termíny jako outsourcing řešení či software formou služby, které už svými přínosy považují za výrazně srozumitelnější,“ komentoval výsledky Petr Ondrášek, ze společnosti CCV Informační systémy, která průzkum realizovala.

Bleskový mobilní průzkum

V rámci logistické konference LOG-IN a ve spolupráci s odborným magazínem Systémy logistiky realizovala společnost CCV Informační systémy mobilní průzkum, kdy vyškolené tazatelky sbíraly odpovědi od účastníků konference pomocí mobilních PDA zařízení. Průzkum lze označit jako bleskový, protože sesbíraná data byla vyhodnocována okamžitě již v průběhu konference, prakticky v reálném čase.

Celkem bylo dotázáno 63% účastníků konference. Zkoumaný a analyzovaný soubor obsahoval pouze zástupce firem z řad uživatelů a poskytovatelů logistických firem. Celkem se podařilo na konferenci osobně dotázat 52 respondentů z těchto 2 oblastí.

Logistici, obchod a vedení firem

Na straně poskytovatelů logistických firem byli v průzkumu nejčastěji zastoupeni obchodní ředitelé, accounti a obchodní manažeři, celkem tvořili přibližně třetinu všech respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou byli logističtí manažeři, kteří dosáhli 30% podílu a zastupují uživatele logistických služeb. Třetí nejpočetnější skupinou pak byl samotný top management, tedy vedení firem, kde se jednalo jak o zástupce uživatelů logistických služeb, tak poskytovatelů. Celkem soubor obsahoval 56% poskytovatelů logistických služeb a 44% uživatelů logistických služeb.

O společnosti

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992 a patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a další pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment), v Opavě (divize CCV eBusiness) a v Kysuckém Novém Meste (CCV Slovensko). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu. CCV Informační systémy udržuje certifikát systému kvality ISO 9001:2009, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Gold Partner.