Software AG oznamuje další krok ve své strategii pro cloudy

Praha / Darmstadt, 8. listopadu 2011 – Software AG dnes oznámila, že uvolnila své nejnovější řešení pro cloudové technologie Software AG Cloud Ready. Už dříve v tomto roce Software AG poodkryla svou strategii pro cloudy, včetně vize „extremní spolupráce“, která napomáhá překlenout tradiční bariéry při spolupráci obchodu a IT. Se Software AG Cloud Ready je tato vize hmatatelnější. Řešení nabízí komponenty pro návrh a řízení procesů, servisně orientovanou architekturu (SOA) a integraci s cloudy s cílem urychlit zlepšování byznys procesů při ještě nižších nákladech. (TZ)

„Dnes představujeme nový způsob využívání našeho software, který splňuje požadavky zákazníků na flexibilní provoz při využívání cloudových technologií,“ řekl Wolfram Jost, šéf vývoje a člen představenstva společnosti Software AG.

Flexibilita je také zachována v podpoře různých typů cloudů. Software AG Cloud Ready kombinuje modely nasazení ve veřejných i privátních cloudech nebo model pro běh on-premise (vlastní prostředky). S využitím certifikovaných platforem, jako jsou Amazon EC2 nebo VMware, pro produkty řad ARIS a webMethods mohou uživatelé rozběhnout svá vývojová, testovací nebo produkční prostředí v cloudu, což urychluje čas zavádění a umožňuje čerpání kapacit dle skutečných potřeb. Uživatelé nástrojů ARIS mají další výhodu v možnosti spolupráce při návrhu a simulaci i během publikační a monitorovací fáze projektů transformace procesů.

„Software AG Cloud Ready je jen první fází naší strategie. Už teď můžete očekávat další inovativní řešení a vylepšené funkcionality. Tohle je jen špička ledovce,“ dodal Wolfram Jost.

Budoucnost

V plánu vývoje, který se řídí strategií společnosti Software AG pro cloudové technologie, jsou další funkcionality pro spolupráci, které doplní základní nabídku. Nová, na webových technologiích založená, platforma pro spolupráci při využití technologií sociálních sítí překlene mezeru mezi tradičními nástroji pro automatizaci byznys procesů (Business Process Automation, BPA) a řízení byznys procesů (Business Process Management, BPM).

Nové interaktivní funkcionality umožní virtuálním týmům spolupracovat bez ohlednu na to, kde se zrovna nacházejí. S možností nasazení tohoto nového balíku nástrojů pro spolupráci jak v on-premise, tak cloud prostředích se podpoří týmový vývoj i týmové řízení procesů, protože každý účastník bude mít neustále přístup ke všem relevantním datům a modelům projektu. Členové týmu budou moci snadno pozvat ostatní ke spolupráci, aby si jednoduchým a nekomplikovaným způsobem vyměňovali informace a pomohli tak s inovacemi projektu.

V mnoha společnostech slouží technologie společnosti Software AG jako páteřní sít pro informační toky. Software AG si je toho vědoma a pracuje na novém komunikačním řešení, které umožní společnostem uvolnit technická data, která jsou relevantní pro obchod a která protékají v systémech, a nabídnout je v reálném čase uživatelům. Vůbec poprvé tak budou uživatelé z obchodu (spolu)pracovat na svých systémech a využívat záznamu svých aktivit na časové ose (activity streams). Software AG vyvíjí toto komunikační řešení na základě svých stávajících technologií, které reagují na vzniklé události (EDA, event-driven architecture), a zároveň využívá nově získaných technologií pro mobilní přístup a práci s velkými objemy dat. Uživatelé tak budou neustále informováni o relevantních událostech, a to v okamžiku, kdy nastanou, a při plném udržení kontextu jejich vzniku.

Software AG je přední světový dodavatel řešení pro Business Process Excellence. Již 40 let přichází s inovativními řešeními, mezi nimiž je i první vysoce výkonná transakční databáze Adabas, první platforma pro analýzu podnikových procesů ARIS nebo první B2B server a na SOA založená integrační platforma webMethods.

Naše jedinečnost spočívá v tom, že nabízíme nejjednodušší a nejsnáze ovladatelná end-to-end řešení pro řízení podnikových procesů (business process management, BPM), navíc s nejnižšími náklady na pořízení a provoz. Naše značky, špičky ve svém oboru – ARIS, webMethods, Adabas, Natural a IDS Scheer Consulting – představují jedinečné portfolio, které zahrnuje procesní strategii, navrhování, integraci a měření procesů; na SOA založenou integraci a data management; implementaci procesně řízeného SAP; konzultační služby a servis v oblasti strategických procesů.

Software AG dosáhla v roce 2010 obratu 1,1 miliardy euro a dnes má víc než 5 400 zaměstnanců, kteří se starají o více než 10 000 společností a veřejných institucí v 70 zemích světa. Naše komplexní softwarová řešení a služby umožňují společnostem dosahovat rychleji trvalých podnikatelských výsledků. Vedení společnosti sídlí v Německu, společnost je registrovaná na Frankfurtské burze (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW).

Software AG – Get There Faster

Podrobnější tiskové informace včetně databáze obrazových a multimediálních materiálů jsou dostupné na adrese www.softwareag.com/press.
Sledujte nás na Twitteru
Software AG Germany | Software AG USA