KAKTUS Software: Česka spořitelna s online servisem pojištění domácnosti Kooperativa pojišťovny

Praha, 12. prosince 2011 – Společnost KAKTUS Software, jedna z předních společností na trhu informačních technologií, oznámila dokončení vývoje on-line služby, která umožňuje sjednání pojištění domácnosti u Kooperativa pojišťovny bezprostředně z webových stránek České spořitelny. Návštěvníci webových stránek České spořitelny si nyní mohou pojistit svoji domácnost z pohodlí domova bez jinak nutné návštěvy pobočky banky. (TZ)

On-line služby Kooperativa pojišťovny zajišťuje jako strategický technologický partner společnost KAKTUS Software, která doposud vytvořila online systémy pro sjednání následujících typů pojištění: cestovní pojištění (rovněž přímo z webových stránek Letiště Praha), pojištění ordinací, zajištění zdravotní péče MediKompas, povinné ručení, pojištění domácnosti a pojištění rodinných domů a bytů. Tyto typy pojištění nabízí cenově výhodnější a uživatelsky jednodušší volbu ke stávajícím variantám, jako je například telefonické sjednání nebo fyzická návštěva pobočky.

„Těší nás, že Kooperativa pojišťovna expanduje s nabídkou svých on-linových služeb i mimo svoji korporátní webovou prezentaci, což je pro naši společnost velká výzva,“ říká Dalibor Němec, výkonný ředitel společnosti KAKTUS Software. „Fakt, že Kooperativa při své expanzi spoléhá na naše IT služby, je důkazem jedinečnosti a dlouhodobosti našeho partnerství.“

Předmětem online pojištění domácnosti prostřednictvím internetu na webových stránkách České spořitelny jsou jak movité věci tvořící zařízení bytu, tak i věci „nemovitého“ charakteru typu vestavěného nábytku či technického zabezpečení bytu. Doplňkově je možné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském soužití, včetně např. vytopení souseda nebo způsobení nehody na kole.

„Propojením produktu sjednání on-line pojištění domácnosti prostřednictvím webových stránek České spořitelny rozšiřujeme dostupnost našich produktů. Stále více zákazníků požaduje komplexní vyřízení svých potřeb na jednom místě, jak bankovních, tak pojišťovacích,“ řekl Martin Jiroušek, systémový inženýr specialista z  Kooperativa pojišťovny. “Implementovaný webový systém umožňuje rovněž lepší analýzu návštěvnosti na webu, a tak do budoucna lépe cílit své nabídky,“ dodává.

Celý na míru vyvinutý systém je postaven na technologii MS Framework 3.5 s využitím Microsoft SQL Server 2008.

O Kooperativa pojišťovně

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou v ČR. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Kooperativa pojišťovna je součástí Vienna Insurance Group – předního rakouského pojišťovacího koncernu v zemích střední a východní Evropy. Více informací o pojišťovně lze nalézt na www.koop.cz.

O České spořitelně

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 17, 5 miliony klientů v osmi zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. Více informací o bance lze nalézt na www.csas.cz.

O KAKTUS Software

KAKTUS Software je jednou z předních společností na trhu informačních technologií, a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. Společnost se hlavně zaměřuje na vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích. Veškerá činnost směřuje k jedinému cíli a tím je spokojený zákazník. Prostředkem k dosahování tohoto cíle je poskytování jedinečných a samozřejmě nejvhodnějších řešení pro každého individuálního zákazníka. To vše v duchu firemního sloganu „Jedinečná řešení pro jedinečné zákazníky“. K tomu KAKTUS Software využívá nejnovějších technologií dostupných na trhu IT. Díky těmto nástrojům dokáže snáze analyzovat, specifikovat a nalézat právě taková řešení, která se pak pro zákazníky stávají přínosem v podobě zvýšené výkonnosti, snížených nákladů, zvýšené konkurenceschopnosti a zvýšené kvality nabízených služeb. Zákazníci KAKTUS Software tvoří široké portfolio zahrnující nejen malé a střední podniky, ale také giganty z oborů telekomunikací, obchodu, pojišťovnictví, logistiky, dopravy a dalších odvětví. Více informací o společnosti lze nalézt na www.kaktus.cz.