Společnost scanservice dodala unikátní knižní skener kraji Vysočina

PRAHA, 20. března 2012  – scanservice a.s. zařadila do svého portfolia unikátních robotických knižních skenerů model DL mini švýcarské firmy 4DigitalBooks. Prvním uživatelem tohoto jedinečného řešení v ČR je kraj Vysočina. (TZ)

Společnost scanservice dodala na začátku letošního roku pro vytvářející se Krajskou digitalizační jednotku (v rámci projektu Digitalizace a ukládání ve státní správě) robotický knižní skener DL mini-C (formát 2x A3) od švýcarské firmy 4DigitalBooks. Jde o kompletní digitalizační systém, skládající se ze snímací hlavice –  kamerového systému knižního skeneru  –  propojeného řídícím mechanismem s automatickým obracečem stránek.

Ten obrací stránky a skenuje jejich obsah s minimální asistení obsluhy. Při běžném provozu je lidská práce omezena na volbu přednastaveného profilu snímané předlohy (novin, časopisů, knih a dalších), na vkládání a vyjímání knih po naskenování a občasnou asistenci při velmi vzpurných či dříve poškozené vazbě listů. Součástí dodávky byl také software pro následné zpracování obrazu Page Improver. Skener je v rámci projektu využíván pro skenování všech typů knih, časopisů, svázaných novin a dalších typů svázaných dokumentů krajského archivu a knihovny.

Dodaná digitalizační linka 4DigitalBooks DL mini-C (21Mpix snímací hlavice osazená 2 x Canon EOS 5D Mark II) představuje podobně jako verze DL mini-I (140Mpix hlavice s 1 x i2S CopiBook HD 600) kompaktnější provedení vysoce hodnoceného a oceňovaného skeneru DL 3003.

Svými rozměry a výkonem vycházejí modely DL mini vstříc přímo požadavkům a potřebám nejenom státní a veřejné správy nebo korporací, ale také akademickým institucím či knihovnám, kde jsou tyto modely v zahraničí hojně nasazovány. Přes 90% vzdělávacích a veřejných institucí se totiž potýká s problematikou archivace a digitalizace dokumentů nebo knih o velikosti 2 x A3 na straně jedné a se zpracováním starých, vzácných nebo poškozených tisků na té druhé. Řada jedinečných řešení, které modely DL mini v sobě zahrnují a nabízejí, dokáže vyřešit obojí.

Digitalizační linka například obsahuje sadu senzorů, které po vložení knihy automaticky změří veškeré nezbytné údaje. Knižní lůžko 4DigitalBooks se automaticky přizpůsobuje tloušťce knihy, sleduje její změny na pravé a levé straně při obracení stránek zprava doleva a automaticky knihu centruje. Knihy přidržuje pomocí podtlaku na deskách, což umožňuje pracovat i s knihami v měkkých deskách, které spočinou na měkké podložce, čímž se eliminuje jejich deformita.

Oddělovač stránek zajišťuje přesné nastavení podtlaku na stránce v závislosti na porozitě papíru. Pokud při přípravě knihy ke skenování uniklo pozornosti např. mechanické slepení dvou listů, vyčká skener po vyčerpání pokusů zásahu obsluhy, kterou informuje na obrazovce řídícího pracoviště výrazným hlášením.

Během otáčení stránek je stránka obracena pohybujícím se sklem. Kontakt mezi stránkou a sklem je ošetřen speciálním hladkým plastickým profilem se zabudovanými vzduchovými tryskami, které vytvářejí vzduchový polštář mezi stránkou a samotným profilem. To umožňuje jemné odtlačení stránky vzduchem bez tření.

Sklo, které stránku přikrývá, může být nastaveno buď bez dotyku, s dotykem se stránkou nebo s přítlačnou silou na stránku, v závislosti na potřebách zákazníka. V současné době je digitalizační linka rovněž jediný v praxi využitelný systém, který může autonomně pracovat se samovolně se zavírajícími knihami. Řešení v rámci DL mini umožňuje také díky rychlosti zpracování, přítomnosti obsluhy a krytům kolem zařízení naskenování důvěrných dokumentů přímo do bezpečného uložiště, aniž by třetí strana mohla zjistit během skenování jejich obsah..

Společnost scanservice kromě přímého prodeje nabízí možnost využití těchto jedinečných strojů formou outsourcingu digitalizace dokumentů či služeb BPO (Business Process Outsourcing), například v prostředí center sdílených služeb.

Technické specifikace DL mini

Životnost stroje: více než 10 let
Maximální vytížení: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Pravidelná údržba: 1 x za rok nebo po každých 1,5 mil.cyklů (3 mil. stránek)
MTFB: 3000 hodin
Formáty zpracovávaných stránek a knih
stránka: A6 (105 x 148 mm) – A3 (297 x 420 mm)
kniha: 2 x A6 (210 x 148 mm) –  2 x A3 (594 x 420 mm)

Parametry zpracovávaných dokumentů

Tloušťka: několik stránek – 100 mm (časopisy, prospekty, katalogy, knihy,atlasy, slovníky, encyklopedie, registry, diáře)
Vazba knihy: měkký nebo tvrdý typ, lepená, síťovaná, šitá či spojená sponkami, tvrdý hřbet.
Hmotnost knihy: až do 10 kg
Gramáž: 30 g/m2 – 300 g/m2 (rýžový papír, novinový recyklovaný,pergamen, karton)  Je možné zpracovávat knihy se smíšenou tloušťkou listů, jako např. silnější indexy uvnitř běžných listůPovrch papíru: lesklý, vláknitý, hrubý, prohnutý

###

O společnosti scanservice a.s.

Společnost scanservice  je předním poskytovatelem řešení a služeb v oblasti digitalizace, zpracování a správy dokumentů, ať se již jedná o zpracování na zakázku formou služby či dodávku systémů pro digitalizaci, zpracování a správu dokumentů „na klíč“. Spolupracuje s řadou významných partnerů, jako je KODAK (špičkové produkční skenery), Top Image Systems (systémy pro automatizované zpracování a klasifikaci dokumentů, OCR/ICR/IMR) nebo Kofax (systémy pro skenování a zpracování dokumentů). Další informace o společnosti scanservice najdete na webové adrese www.scanservice.cz.