Nový magazín eZDRAV.cz posílí důvěru k elektronizaci zdravotnictví

Pod názvem eZDRAV.cz byl dnes na českém internetu oficiálně spuštěn první specializovaný portál zaměřený na problematiku elektronického zdravotnictví. Nový odborný internetový magazín přináší aktuální články o možnostech využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnických zařízeních a lékárnách. Ambicí projektu je stát se klíčovým zdrojem informací o eHealth na tuzemském trhu.   (TZ)

Cílem nového magazínu eZDRAV.cz je informovat odbornou i laickou veřejnost o možnostech a výhodách připravované elektronizace zdravotnictví. Redakce plánuje úzce spolupracovat s předními odborníky na oblast eHealth, a to jak z medicínské, tak firemní oblasti. Zájemci na stánkách www.ezdrav.cz naleznou pravidelně aktualizované informace z trhu včetně hodnocení související legislativy či zpráv z odborných veletrhů a konferencí.
„Na českém internetu se srozumitelné informace o problematice zavádění elektronického zdravotnictví do praxe hledají jen velmi těžko. A to přesto, že se jedná o velmi živé a aktuální téma. Portál eZDRAV.cz proto nabídne čtenářům komplexní a pravidelně aktualizovaný informační servis,“ sdělila Monika Hořínková, šéfredaktorka portálu eZDRAV.cz. „Rádi bychom přispěli k obecné informovanosti o elektronickém zdravotnictví v České republice. Věřím, že se nám i díky silným partnerům podaří umírnit nedůvěru k elektronizaci zdravotnictví, která mezi některými lékaři i pacienty stále přetrvává,“ doplnil Petr Lesenský, ředitel projektu eZDRAV.cz.

Čtenářům nový projekt nabídne aktuální informace, hodnotná fakta z trhu, seriózní průzkumy či komentáře stěžejních odborníků. Součástí portálu eZDRAV.cz bude navíc přehledný katalog specializovaných firem, které působí v oblasti elektronického zdravotnictví. Pro odbornou veřejnost budou připraveny články s vysokou informační hodnotou. Na své si přijdou i pacienti, kteří se budou moci v rámci projektu podělit o své praktické zkušenosti.

O portálu eZDRAV.cz

Portál eZDRAV.cz nabízí komplexní informace z oblasti elektronického zdravotnictví v České republice i Evropské unii. Nejen zájemci z řad lékařů a pacientů zde naleznou jak aktuální zprávy, tak i delší analytické texty a případové studie. Součástí portálu je rovněž katalog dodavatelů technologií a dalších odborných firem působících v oblasti elektronizace zdravotnictví.