Microsoft investuje do rozvoje základního školství

Společnost Microsoft realizovala další ze série investic do českého základního školství v podobě 500 000 Kč sloužících k pořízení nového technologického vybavení vybraným základním školám. Společně s nedávným předvedením ukázkové hodiny na ZŠ Červený vrch v Praze je cílem podpořit takzvanou třídu budoucnosti, která ukáže, jakým způsobem by měla probíhat výuka 21. století s využitím moderních dotykových zařízení s Windows 8. (TZ)

V rámci pilotního projektu „Vzděláváme pro budoucnost“ tak Microsoft podpoří vybavení 15 inovativních vzdělávacích center (www.icstic.cz) napříč Českou republikou, jejichž školitelé budou moci využít výhod dotykových zařízení s operačním systémem Windows při školení učitelů a ředitelů v regionu. Žáci jedné ze tříd 5. ročníku základní školy Lyčkovo náměstí pak díky této podpoře získají tablety s oddělitelnou klávesnicí a operačním systémem Windows 8. Finanční příspěvek na nákup tabletů obdrží také učitelé ze ZŠ Mnichovice a Kunratice. Na ZŠ Mnichovice vznikne dokonce mobilní učebna, která bude sloužit mimo jiné i žákům se speciálními potřebami.  Na nové technologie se mohou těšit i žáci ZŠ Lupáčova, kde serverové technologie od Microsoftu pomohou využívat různé typy zařízení.

„Informační technologie dnes hýbou světem a do školského systému přináší celou řadu zcela nových možností. Naše škola chce jít s dobou odpovídající 21. století, a proto jsme rádi, že budeme mezi prvními, kteří do každodenní výuky zařadí práci s dotykovými zařízeními Windows 8. Věřím, že technologie Microsoftu nám umožní zvýšit efektivitu výuky a zároveň přitáhnout zájem žáků směrem k probíranému učivu,“ říká Jan Korda, ředitel základní školy Lyčkovo náměstí.

„V Microsoftu se dlouhodobě snažíme o zvyšování počítačové gramotnosti a aktivnější využívání výhod informačních technologiích ve všech vyučovacích předmětech. V rámci našich aktivit pro české školství klademe velký důraz na zábavnost, interaktivitu a prostor pro respektování osobnosti a schopností každého jednotlivého studenta a žáka,“ dodává ke strategii Microsoftu Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft.

Partnerem projektu rozšíření digitálních technologií do českých škol je společnost Intel, která dlouhodobě podporuje partnerské projekty Microsoftu v oblasti školství a vedle toho na českých školách rozvíjí vlastní projekty zvyšující digitální gramotnost učitelů. „Ze zkušeností, které jsme si společně ověřili i na českých školách, vyplývá, že studenti se v digitálních třídách učí nacházet svá vlastní řešení problémů. Interaktivní výuka vede k samostatnosti, ale i týmové spolupráci, což odbourává jeden z největších neduhů používání počítačů – neschopnost žáků umět se vyjadřovat a reagovat na položené dotazy,“ dodává Pavel Kubů, manažer pro vzdělávání společnosti Intel.

Dalším významným partnerem tohoto projetu je společnost Corinth Investments, jejíž zástupce, Ondřej Homola, dodává: „Jsme moc rádi, že náš pilotní projekt ze serie Corinth Micro, který začínáme testovat na více než třech desítkách nejinovativnějších škol po celém světě, se dostane i do českých učeben. Testování našich vizuálních vzdělávacích pomůcek v českých podmínkách je pro nás velmi důležité. Věříme, že své zkušenosti z celého světa do konce roku zužitkujeme a uvedeme hlavní část projektu „Corinth Classroom“ – učeben pro inovativní vzdělávání.“.

Přehled podporovaných škol a projektů:

  • ZŠ Lyčkovo náměstí – bude zde vytvořena tzv. Třída budoucnosti, kdy její žáci budou moci využívat při každodenní výuce výhod dotykových zařízení se systémem Windows 8.

  • ŽŠ T. G. Masaryka Mnichovice – na základní škole vznikne tzv. mobilní učebna, která slouží primárně žákům se speciálními studijními potřebami

  • ZŠ Lupáčova – díky podpoře společnosti Microsoft zde bude možné dovybavit školu moderní serverovou infrastrukturou, díky které bude možné využívat ve škole různé typy zařízení.

  • ZŠ Kunratice – kvalitní výuka je vždy otázkou učitelů. Microsoft se proto rozhodl podpořit kvalitní technologické vybavení učitelů dotykovými tablety, které pak mohou využít při výuce.

  • Inovativní vzdělávací centra – vzdělávací centra, která jsou umístěna celkem v 15 školách po celé České republice, budou vybavena vždy jedním dotykovým zařízením, jehož prostřednictvím bude možné kvalitně vyškolit učitele, ředitele či IT správce ostatních škol v daném regionu na použití dotykových zařízení s Windows 8 ve výuce.

Více informací o aktivitách Microsoftu v oblasti školství a vzdělávání najdete na webu Microsoft Školství a vzdělávání.

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.