Český telekomunikační úřad zjišťoval spokojenost se službami mobilních operátorů

Praha, 25. března 2014 – Český telekomunikační úřad nechal ve spolupráci s agenturou ppm factum research zpracovat průzkum spokojenosti uživatelů mobilních služeb v České republice. Klíčová část průzkumu se zaměřila na spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů. Doplňující dotazy se týkaly změny operátora, ať již v minulosti či plánované v budoucnu. V rámci online dotazníků odpovídalo celkem 1501 respondentů, kteří byli zákazníky některého ze tří mobilních operátorů nebo virtuálních operátorů. (TZ)

Významnou součástí průzkumu byly dotazy na subjektivní vnímání změn na trhu mobilních služeb. Více než polovina dotazovaných je považuje za významné či dostatečné. Častěji jde o současné klienty virtuálních operátorů a mladší generaci. Pouze jeden z deseti dotazovaných uvedl, že není spokojený se svým současným operátorem. Také v tomto případě uvádí větší spokojenost zákazníci virtuálních operátorů a rovněž klienti společnosti Vodafone.

Zajímavé výsledky přineslo i dotazování na způsob využívání mobilního telefonu. Ačkoliv přibližně polovina respondentů využívá internet v mobilu, lidé stále výrazně preferují klasickou hlasovou komunikaci. Pro jednoho z deseti klientů operátorů jsou pak klíčové SMS zprávy.

Někteří z respondentů připouštějí v budoucnu změnu operátora. Hlavními faktory, které by mohly takovou změnu iniciovat, jsou především nabídka výhodnějšího volání a balíčky služeb za výhodnější cenu.

Výsledky průzkumu úřad přináší ve formě prezentace zpracované agenturou.