Vydavatelství CZECH NEWS CENTER bude nově obchodně zastupovat on-line média Extra.cz, Extrastory.cz a G.cz.

CNC tím významně rozšiřuje svou nabídku on-line inzerce se zaměřením na atraktivní cílové skupiny. (TZ)

Tímto krokem dochází k významnému posílení balíčku CNC ŽENY, který nyní osloví 1,5 mil. RU z ČR za měsíc, čímž se stává nejsilnější inzertní kombinací orientovanou na ženy na českém internetu. Rozšířený balíček CNC MUŽI s měsíčním zásahem 1,1 mil. RU z ČR potvrzuje svoje první místo mezi inzertními kombinacemi zaměřenými na muže.

„Zastupováním on-line médií  Extra.cz, Extrastory.cz a G.cz zvyšuje CNC zásah na 2,3 mil. RU z ČR a mezi provozovateli se tak dostává před Mladou frontu, a.s. a Tiscali Media,“ komentuje situaci obchodní ředitel CNC David Šaroch.

„Společným vytvořením takto velkého čtenářského zásahu vznikla velmi zajímavá inzertní platforma, jež bude zcela jistě atraktivní pro každého zadavatele,“ říká ředitel společnosti Extra online media Tomáš Kačena.

CZECH NEWS CENTER tímto krokem naplňuje svoji strategickou vizi v podobě posílení pozice na on-line mediálním trhu.

Nově nabízí inzertní balíčky CNC Zábava, CNC Active a CNC Premium, které umožňují cíleně oslovit atraktivní skupiny čtenářů s vysokým obchodním potenciálem.

Více než dva milióny RU z ČR se zájmem o infotainment mohou inzerenti nově oslovit prostřednictvím balíčku CNC Zábava. Nová inzertní kombinace CNC Active pak dokáže zasáhnout 1,6 miliónu RU z ČR, přičemž téměř polovina z nich je tvořena cílovou skupinou mladých lidí ve věku 18 až 34 let. Jde o aktivní a podnikavé čtenáře se zájmem o technologie, značky, cestování a společenské dění, kteří ještě nejsou zatíženi rodinnými závazky, ale již disponují zajímavou kupní silou. Nový balíček CNC Premium cílí na více než jeden milion RU z ČR se širokým rozhledem a intenzivním zájmem o zpravodajství. Pomocí tohoto balíčku lze oslovit vysoce bonitní skupinu vzdělaných čtenářů z velkých měst a vyšších socioekonomických skupin.

CZECH NEWS CENTER a. s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů oslovuje téměř 3,5 miliónů čtenářů tisku a více než dva milióny návštěvníků internetu. Desítky tisíc dalších využívají ostatní digitální produkty a aplikace CNC.

Pod společností působí také dvě tiskárny sídlící v Praze a Ostravě, jež jsou vlastněny a provozovány pod hlavičkou CZECH PRINT CENTER a.s.. Mezi velmi úspěšné projekty společnosti patří první virtuální mobilní operátor – BLESKmobil, který svým zákazníkům nabízí výhodné ceny za volání bez závazků, čímž si vydobyl pozici nejsilnějšího virtuálního operátora v zemi.

Zdroje dat: NetMonitor, 11/2014; MEDIA PROJEKT, 2+3Q 2014