Poštovní spořitelna bourá stereotypy. Odhalila, jak se ve skutečnosti žije na vesnici

Praha, 13. května 2015 – Češi jsou vyhlášení tím, že si rádi stěžují. Podle průzkumu Poštovní spořitelny to ale není pravda. Se svým životem je spokojeno přes 80 % Čechů. Také se ukazuje, že řada předsudků o rozdílech mezi městem a venkovem dnes již neplatí. Na internetu ve svém volném čase surfuje 77 % lidí žijících na venkově. A lidé ve městě si chodí pro peníze na poštu (24 %). (TZ)

„O životě na vsi a ve městě koluje řada mýtů, ale ukazuje se, že mnoho z nich je jen v našich hlavách. Například není pravda, že autem jezdí zejména lidé z města. Téměř třetina lidí na vesnici a v malých městech používá auto denně, v Praze je to jen 17 % obyvatel,“ upřesňuje Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny.

I když postupně dochází ke stírání rozdílů, v některých aspektech se podle zjištění Poštovní spořitelny život na vesnici a ve městě pořád liší. „Na vesnici a v malém městě utratí lidé nejčastěji průměrně 10 až 15 tisíc korun měsíčně. Ve větších městech a Praze je to 15 až 20 tisíc. V Praze najdeme i extrémní hodnoty – více než 75 tisíc korun měsíčně utratí 3 % lidí,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za řízení Poštovní spořitelny. Nejčastěji uspoří česká domácnost měsíčně zhruba dva až pět tisíc korun. Poměrně významné procento dotazovaných však neuspoří nic. Na vesnici jde o 12 %, ve městech dokonce 14 % obyvatel.

Dostupnost bankovních služeb je stále klíčovou součástí správy rodinných financí. „Pro peníze na poštu chodí každý třetí obyvatel vesnice a téměř čtvrtina lidí ve velkých městech. Většina Čechů si však vybírá v bankomatu. V Praze je to až 97 %, naopak na vesnici tento způsob nevyužívá celá pětina lidí,“ vysvětluje Petr Hutla.

Na vsi lidé sportují více než v Praze

Lidé z vesnice se oproti obyvatelům měst častěji věnují svým koníčkům a zálibám. Ale třeba sportu se věnujeme všichni stejně, ať žijeme na vesnici nebo ve městě. „Na vsi se k tomu přidávají procházky a práce kolem domu. Několikrát týdně se vydá do přírody přes 30 % lidí na vesnici a údržbě domu se na venkově pravidelně věnují tři čtvrtiny lidí (72 %)“ upozorňuje Vlasta Dolanská. Ve velkých městech oproti tomu do přírody vyrazí několikrát do týdne jen 16 % dotázaných a do domácích oprav se pravidelně pouští necelá polovina z nich (48 %).

Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky, a. s.