Startovací běh Akademie digitálního marketingu přinesl agenturám první úspěšné absolventy

Praha, 25. 6. 2015 – Asociace komunikačních agentur (AKA), zastoupená sekcí Digitální agentury, a digitální agentura Dobrý web úspěšně završily první běh nového vzdělávacího projektu DigiAka – Akademie digitálního marketingu. Intenzivní tříměsíční studium i závěrečné zkoušky úspěšně zvládlo 8 ze 14 studentů. (TZ)

Akademie DigiAka nasadila laťku opravdu vysoko. Během osmi odborných tematických modulů studenti získali komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu a absolvovali workshop prezentačních dovedností. V průběhu akademie navíc zpracovávali seminární práci o digitálních aktivitách reálných firem. V závěru akademie prokázali získané znalosti při výstupním testu a obhajobě své práce.

Úspěšní absolventi získali certifikát, který podle slov Michala Charváta, ředitele AKA, bude pro členské agentury AKA jasným poznávacím znamením odbornosti v oblasti digitálního marketingu a usnadní nábor nových zaměstnanců.

„První běh Akademie ukázal, že mezi firmami a jejich zaměstnanci existuje silná potřeba kvalitního a intenzivního studia v oblasti digitálního marketingu,“ odhaluje Luboš Plotěný, garant výuky DigiAka. „Zároveň jsme se přesvědčili, že obsah výuky odpovídá stavu zkušeností juniorních marketérů či account manažerů a nárůst znalostí absolventů je razantní,“ doplňuje Plotěný.

Samotní absolventi hodnotí DigiAka jako velice přínosný kurz, který naplnil a u mnohých předčil jejich očekávání. „Akademie pro mě byla velice přínosná. Díky přednáškám, domácím úkolům a samotné seminární práci, jsem si mohla naživo vyzkoušet zpracování projektu po všech stránkách – velice kvalitní přednášející a příjemná organizace Dobrým webem bez jakýchkoliv zádrhelů,“ hodnotí akademii DigiAka jedna ze studentek, Anna Dočkalová.

Registrace do druhého běhu Akademie digitálního marketingu jsou již spuštěny. Výuka začne 8. 10. 2015 a školné je 24 950 Kč bez DPH.

Více informací o Digitální akademii najdete na webu: www.digiaka.cz

O sdružení Digitální Agentury, sekce při AKA

Pod názvem Digitální Agentury se skrývá dobrovolné profesní sdružení předních marketingově orientovaných agentur, které se zaměřují na vytváření komplexních digitálních kampaní. Sdružení pracuje pod záštitou Asociace komunikačních agentur (AKA).

Dlouhodobým cílem sekce je zavést standard na trhu v oblasti marketingového využívání internetu a digitálních médií, zvyšovat profesionální úroveň digitálních kampaní a zároveň trh edukovat a podporovat jeho rozvoj.

Více o sdružení, jeho členech i projektech najdete na www.digitalniagentury.cz nebo na Facebooku.

O Dobrém webu

Dobrý web jedinečným způsobem propojuje své více než desetileté know-how v oblasti digitálního marketingu a zkušenosti své mezinárodní UX divize ExperienceU. Díky této unikátní kombinaci je Dobrý web ideálním partnerem při návrhu a realizaci komplexních digitálních strategií pro firmy působící nejen na českém trhu. Dobrý web ale také pořádá pravidelná školení a semináře, jeho specialisté se účastní prestižních konferencí a pravidelně publikují v odborných titulech.

Více informací naleznete na www.dobryweb.cz .

Sledujte Dobrý web také na sociálních sítích: Facebook, Twitter či LinkedIn