Výzkum společnosti Gemalto ukazuje, že téměř dvě třetiny českých manažerů odpovědných za IT bezpečnost by nesvěřily vlastní společnosti svá osobní data

Praha, 27. července 2015 ─ Společnost Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), lídr v oblasti digitální bezpečnosti, zveřejnila výsledky nejnovějšího průzkumu 2015 Data Security Confidence Index (DSCI). Ten probíhal v řadě zemí včetně České republiky. (TZ)

Zpráva odhaluje zásadní nedostatky účinnosti zabezpečení IT perimetru u většiny dotazovaných organizací v Česku i ve světě. Z výzkumu vyplývá, že navzdory stále větším objemům investic do této oblasti, dochází k exponenciálnímu nárůstu případů narušení ochrany firemních dat.

Rostoucí investice do neúčinné prevence

Počet případů narušení bezpečnosti dat celosvětově vzrůstá. Podle databáze Breach Level Index (BLI) společnosti Gemalto došlo jen v roce 2014 k více než 1 500 případům narušení bezpečnosti dat a k úniku jedné miliardy datových záznamů. V porovnání s rokem 2013 to znamená 49% nárůst počtu narušení bezpečnosti a 78% nárůst objemu ukradených nebo ztracených dat.

Zatímco celosvětově má téměř devět z deseti vedoucích IT a bezpečnostních pracovníků pocit, že bezpečnostní systémy ochraňující perimetr jejich organizace jsou dostatečně účinné, čeští respondenti si v mnohem větší míře uvědomují nedostatky: dvě třetiny se domnívají, že tyto systémy nejsou účinné, přesto přibližně stejně velká část respondentů (62 %) uvádí, že jejich organizace v posledních pěti letech zvyšovaly investice do ochrany perimetru.

Svá osobní data by vlastní firmě nesvěřili

S ohledem na uvedené už možná tolik nepřekvapí, že opět bezmála dvě třetiny (62 %) českých manažerů odpovědných za IT bezpečnost by nesvěřily svá osobní data do „správy“ vlastní organizace. Plná polovina respondentů se navíc domnívá, že do jejich firemní sítě se mohou dostávat neoprávnění uživatelé. V uplynulém roce pak 76 % tuzemských respondentů zaznamenalo průnik IT perimetrem – to je výrazně víc, než činí světový průměr studie (30 %). Firemní data byla v těchto organizacích chráněna šifrováním pouze v 16 % případů. Méně než polovina (48 %) tuzemských společností podle průzkumu upravila své bezpečnostní politiky v reakci na známé bezpečnostní incidenty z poslední doby – ve světě tak přitom učinilo 71 % organizací. IT a bezpečnostní ředitelé z Česka patří mezi nejpesimističtější co do důvěry v bezpečnostní nástroje pro odhalování nových hrozeb – plných 84 % se nedomnívá, že by tato řešení byla letos účinnější než před rokem.

„Se vzrůstajícím množstvím sofistikovaných útoků se už nemůžeme spoléhat pouze na systémy zabezpečení ochrany perimetru. Tradiční bezpečnostní jistoty v podobě firewallů a antivirové ochrany by se měly stát součástí mnohem rozsáhlejší bezpečnostní strategie. Řídící pracovníci v IT by si měli uvědomit, že pokud někdo bude mít opravdovou motivaci, prolomí se i do sebelépe zabezpečené sítě,“ uvedl Tsion Gonen, viceprezident pro strategii ochrany dat a identit společnosti Gemalto.

Obchodní důsledky krádeží dat

Osm z deseti tuzemských organizací (80 %) zaplatilo za tyto incidenty zhoršenými obchodními výsledky a zpožděním vývoje produktů či služeb (16 %), menší produktivitou zaměstnanců (40 %), snížením důvěry zákazníků (24 %) a negativním mediálním ohlasem (26 %). Tyto údaje jasně dokazují, že napadení citlivých dat přináší vážné následky, které mohou způsobit nejen zhoršení dobré pověsti organizace, ale i ztrátu důvěry zákazníků v celých odvětvích.

„Firmy stále kladou příliš velký důraz na zabezpečení perimetru, i když se ukazuje jako neefektivní,“ dodává Gonen. „Lidé ve vedení by si měli uvědomovat důležitost zákaznických dat a měli by přijmout opatření, která povedou k zabezpečení kritických dat i v případě, že útočník pronikne za obranu firemního perimetru. To znamená, že by měli zabezpečovat samotná data, a to formou vícefaktorové autentizace, šifrování a bezpečné správy šifrovacích klíčů. V takovém případě budou zloději ukradená data naprosto k ničemu.“

Úplný přehled bezpečnostních incidentů, rozdělených podle odvětví, zdroje, typu a geografického regionu, je k dispozici ke stažení zde: 2014 Breach Level Index Report

Související zdroje

*Infografika mapující odpovědi respondentů v Česku byla přiložena v e-mailu s touto tiskovou zprávou.

O průzkumu Data Security Confidence Index

Průzkum provedla na objednávku společnosti Gemalto agentura Vanson Bourne a zahrnuje odpovědi více než 900 respondentů z USA, Velké Británie, Evropy (včetně České republiky), Středního východu a Asie a Pacifiku. V České republice byli dotazování zástupci 50 společností se 100 a více zaměstnanci. Skupina oslovených respondentů se skládala z vedoucích pracovníků bezpečnostních a IT oddělení různých vertikál, včetně finančních služeb, zdravotnictví, výroby, státní správy, telekomunikací, veřejných služeb, prodeje, stavebnictví, pojišťovnictví, právních služeb a dalších. Plné znění zprávy najdete zde.

O řešeních na ochranu identit a dat společnosti Gemalto

Díky akvizici společnosti SafeNet nabízí Gemalto jedno z nejucelenějších řešení podnikové bezpečnosti na světě a umožňuje svým zákazníkům využívat špičkovou a komplexní ochranu digitálních identit, transakcí, plateb a dat. Kompletní portfolio řešení SafeNet Identity and Data Protection dovoluje podnikům v řadě vertikál, včetně největších finančních institucí a vlád, přijímat datově-centrický přístup k bezpečnosti prostřednictvím nejmodernějších šifrovacích metod, prvotřídních technologií správy šifrování a účinných řešení pro správu autentikací a identit a chránit to, co je potřebné, tam kde je to nutné. Prostřednictvím těchto řešení pomáhá Gemalto organizacím splňovat přísná nařízení o ochraně dat a zajistit bezpečí citlivých podnikových aktiv, informací o zákaznících a digitálních transakcí před vyzrazením a neoprávněnou manipulací, a pomáhá tak chránit důvěru zákazníků v neustále složitějším digitálním světě.

O společnosti Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) je přední firmou v oblasti digitálního zabezpečení. V roce 2014 dosáhla ročního obratu 2,5 miliardy euro a své služby nabízí nejvýznačnějším zákazníkům ve více než 180 zemích světa.

Gemalto pomáhá zákazníkům udržovat vzájemnou důvěru v neustále složitějším digitálním světě. Miliardy lidí chtějí příjemným a bezpečným způsobem dosáhnout lepšího životního stylu, inteligentnějšího prostředí pro život a svobody komunikovat, nakupovat, cestovat, obchodovat, bavit se a pracovat kdy chtějí a kdekoliv chtějí. V rychle se měnícím mobilním a digitálním prostředí umožňujeme společnostem a vládám provozovat široké spektrum důvěryhodných a pohodlných služeb prostřednictvím zabezpečení finančních transakcí, mobilních služeb, veřejných a privátních cloudů, systémů elektronického zdravotnictví, přístupu k elektronickým státním službám, internetu, internetu věcí a systémů elektronických cestovních jízdenek.

Špičkové servisní týmy společnosti Gemalto nabízí unikátní portfolio technologií od pokročilého šifrovacího softwaru, který je součástí řady běžně používaných předmětů, až k velmi robustním a škálovatelným back-office platformám pro autentikaci, šifrování a správu digitálních certifikátů. Našich 14 000 zaměstnanců pracuje v 46 zemích světa, a je rozmístěno do 99 poboček, 34 personalizačních a datových center a 24 center pro výzkum a vývoj softwaru.

Více informací naleznete na stránkách www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, a @gemalto můžete sledovat i na Twitteru.