Novela zákona: firmy bez certifikátu ISO nemusí uspět ve veřejných zakázkách

Praha, 2. března 2016 – Firmy bez certifikátů ISO mohou mít problémy získat veřejné zakázky. Poslanci budou (dle aktuálního programu PSČR) tento pátek projednávat ve třetím čtení zákon, který zpřísňuje požadavky kladené na uchazeče v rámci tendrů. „Zadavatel nebude posuzovat jen ekonomickou výhodnost nabídky, ale bude přihlížet k dalším technicko-kvalitativním parametrům – například k tomu, jakou energetickou náročnost si vyžádá plnění veřejné zakázky nebo jaké dopady to bude mít na životní prostředí,“ upozorňuje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas. (TZ)

ISO 14001 jako hodnotící kritérium při realizaci veřejných zakázek

Nový zákon o veřejných zakázkách dává vyšší důraz na environmentální hlediska, která jsou spojená s realizací veřejné zakázky. „Firmy budou muset zadavateli prokázat, jaká opatření v této oblasti vykonávají. Jako hodnotící kritérium má sloužit mimo jiné certifikát ISO 14001 – Systém environmentálního managementu. Zde norma nastaví například limity skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek, které vznikají při plnění veřejných zakázek,“ přibližuje Jakub Kejval.

Další certifikáty ISO požadované po firmách u veřejných zakázek

K prokázání kritérií technické kvalifikace pro veřejnou zakázku může zadavatel po firmách požadovat také další certifikáty, například ISO 9001 (Systém managementu kvality), OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti práce). „Firmy bez těchto certifikátů ISO mohou mít problémy uspět ve veřejných zakázkách a měly by se na nový zákon připravit,“ doporučuje na závěr generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

Návrh vychází ze SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.