Češi jsou v efektivitě práce podprůměrní!

Česká efektivita práce nestačí na průměr EU, produktivnější než my jsou i Slováci či Malťané. Důvodem jsou podle odborníků především neefektivita, prostoje a nedostatek inovací ve firmách, a to zejména v oblasti informačních technologií. (TZ)

Z údajů Eurostatu (Evropského statistického úřadu) vyplývá, že Češi za hodinu vyrobí zhruba 71% toho, co za stejnou dobu zvládne průměrný zaměstnanec Evropské unie. Paradoxem přitom je, že Češi pracují průměrně déle než například Němci nebo Švédové.

Nízká produktivita práce je mnohdy způsobena složitě nastavenými procesy uvnitř firmy a jejich neefektivním zvládnutím. Firmy většinou nevyužívají moderní nástroje, které nabízí dnešní IT vybavení, dostupné v každé firmě, a aniž si to uvědomují, přicházejí tím o spoustu času a peněz. Jednoduchým příkladem je schvalování dovolených, běžný papírový proces v každé firmě. Tento proces od zahájení (vypsání žádosti zaměstnancem), kontrolu, předání nadřízenému, schválení/ zamítnutí a předání zpět zabere průměrně 38 minut pracovního času všech zúčastněných. Použitím vhodného nástroje, například v podobě firemního intranetu, lze tuto dobu zkrátit až na 8 minut. Celý proces navíc probíhá v elektronické formě, čímž dochází k další úspoře finančních prostředků.

Při aktuálním nedostatku kvalifikované pracovní síly je budoucnost spíše než v nabírání nových zaměstnanců v zefektivnění vnitřních procesů. Takovýchto procesů se totiž ve firmě  najde mnohem víc a s vhodnou aplikací, nejlépe v jednom balíku, je možné je zefektivnit a zrychlit v každém odvětví – v elektronické podobě lze v dnešní době standardně spravovat např. cestovní příkazy, docházku, výkazy práce, knihu jízd, došlou i odchozí poštu, faktury. Moderní aplikace běžně umožňují předávání důležitých informací, sdílení kontaktů nebo zadávaní úkolů zaměstnancům, a navíc často ani nevyžadují žádné zvláštní technické vybavení, stačí jen funkční připojení k internetu. Jednou z takovýchto aplikací je např. webová aplikace eIntranet – https://www.eintranet.net/.

Pokud nechce být tedy česká firma v efektivitě práce pod průměrem, měla by se nad hospodárností nastavení svých vnitřních procesů a postupů určitě zamyslet. Vhodně zvolený a dobře využívaný intranet totiž může zvednout produktivitu práce až o 79 %!

Produktivita práce v EU na hodinu (rok 2014):

Země Podíl na průměru EU
1. Lucembursko 180,6 %
2. Belgie 135,3 %
3. Nizozemsko 129,1 %
4. Irsko 128,7 %
5. Francie 127,5 %
6. Německo 126,8 %
7. Dánsko 126,7 %
8. Rakousko 115,3 %
9. Švédsko 113,3 %
10. Finsko 106,7 %
11. Itálie 101,3 %
12. Španělsko 100,9 %
13. Velká Británie 99,4 %
14. Slovinsko 79 %
15. Kypr 79,2 %
16. Slovensko 77,2 %
17. Malta 72,7 %
18. Řecko 71,6 %
19. Česká republika 71,4 %
20. Portugalsko 70 %
21. Litva 66,1 %
22. Maďarsko 65,5 %
23. Estonsko 64,7 %
24. Chorvatsko 60,7 %
25. Polsko 58,9 %
26. Lotyšsko 54,4 %
27. Rumunsko 51,1 %
28. Bulharsko 43,3 %