Zaměstnanci Evropské komise (EK) získali certifikáty ECDL, které oficiálně potvrzují jejich digitální kvalifikaci

Brusel, 20.10. – Zaměstnanci Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise (GŘ RTD) získali ECDL certifikáty. Ty potvrzují, že jejich digitální dovednosti jsou na úrovni vyhovující požadavkům zaměstnavatele a že současně odpovídají mezinárodním standardům. Nadnárodním garantem kvality konceptu ECDL je nadace ECDL Foundation Irsko. V České republice pak na kvalitu dohlíží Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). (TZ)

Nadace ECDL Foundation spolupracuje s DG RTD na projektu, jehož cílem je rozvinout digitální dovednosti zaměstnanců Evropské komise tak, aby byli schopni poskytnout lepší servis občanům Evropské unie. Spojení ECDL Foundation a DG RTD má pomoci vyškolit podle mezinárodních standardů přes 200 zaměstnanců Evropské komise. Program ECDL garantuje kvalitní vzdělání v oblasti digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a je vzdělávacím nástrojem uznávaným na celém světě.

„Snaha Evropské komise jasně poukazuje na potřebu organizací sjednotit standardy v digitálních dovednostech a zvýšit kvalifikaci zaměstnanců prostřednictvím jejich certifikace, uvedl na říjnovém předávání certifikátů výkonný ředitel nadace ECDL Foundation Damien O‘Sullivan.

Jiří Chábera, který v ČR vede pracovní skupinu ECDL-CZ při ČSKI, k úspěchu zaměstnanců Evropské komise dodává: “Pevně věřím, že i česká státní správa si k tomuto velmi účinnému a efektivnímu systému vzdělávání v oblasti digitálních technologií najde v blízké budoucnosti cestu.”

Nadace ECDL (European Computer Driving Licence) vznikla v roce 1997 za finanční podpory Evropské unie. Je mezinárodní autoritou a neziskovou organizací věnující se rozvoji digitálních kompetencí, které by měly být standardem nejen v oblasti vzdělávání, ale i v životě celé společnosti. Od svého vzniku se mezinárodní koncept ECDL rozšířil do více než 140 zemí světa a je k dispozici ve 40 jazykových mutacích. Za tuto dobu obdrželo některý z ECDL certifikátů téměř 15 milionů lidí, každoročně jich přibývá více než 1,5 milionu.

Za úspěchem tohoto konceptu stojí neustálá inovace v oblasti vývoje vzdělávacích a certifikačních programů a snaha o důslednou, objektivní a nezávislou metodiku ověřování výsledků vzdělávání. Koncept ECDL je uznávaným nástrojem pro klasifikaci digitálních dovedností, který používají statní i nestátní organizace po celém světě.