Ředitelé podniků musí být při vymýšlení nových digitálních obchodních modelů připraveni na nápady za hranicemi kultury, etiky, a dokonce i zákona.

Praha, 25. 4. 2017. Ředitel výzkumu společnosti Gartner Tomas Nielsen představil výzvy, principy, modely a komponenty digitální transformace obchodních modelů i řadu praktických příkladů na Brífinku digitálních implementací v Praze. Akce se zúčastnilo vice než 50 CIO, COO a dalších členů nejvyššího vedení významných českých a slovenských podniků a organizací.

Ve světě digitálního byznysu se inovace obvykle odehrává na hranici, nebo dokonce mimo eticky přijímané a zákonem dovolené normy – nebo, díky zcela novým technologiím, v “šedé zóně” jež zatím nebyla eticky ani právně definována. “Při úvahách o digitální transformaci se ředitelé podniků mohou dostat do bodu, kdy se sami sebe zeptají: Chceme být Uber, nebo taxi dispečink? Nebo jinými slovy: Vydali bychom se v rámci digitálního byznysu do šedé zóny nebo dokonce porušili zákon?” vysvětluje Tomas Nielsen.

Společnost Gartner definuje digitální byznys jako vytváření nových obchodních modelů prostřednictvím prolínání digitálního a fyzického světa, tedy lidí, podniků a věcí. “Digitalizace může vést k zásadním změnám postihujícím celý podnik – například když se nakladatel stane dodavatelem digitálních výukových systémů,” říká Tomas Nielsen a dodává: “znamená to zahájit spolupráci s řadou zcela nových digitálních partnerů a dělat zásadní rozhodnutí týkající se například vlastnictví dat.” Podobné transformace se odehrávají i v jiných odvětvích, například když dánský startup DoseSystem představil “Digitální lékárničku”, jež slouží nejen pro uchování léků, ale také hlídá jejich včasné podávání a doplňování. V DoseSystem tak vzali běžnou věc – domácí lékárničku a doplnili ji o informace a technologie. Tím se podařilo nejen zvýšit jeho cenu desetinásobně, ale též přidanou hodnotu – a to stonásobně. Ilustruje to, proč analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2020 budou informace používány pro přetváření, digitalizaci či odstraňování obchodních modelů z předchozí dekády.

Prvky digitálního byznysu

Analytici Gartneru definují tři první fáze digitální transformace obchodních modelů jako ambice, návrh a realizaci. V první fázi jde zejména o to vyvolat nadšení – vymyslet a předvést nové digitální principy. Druhá fáze je zaměřena na tvorbu základního návrhu digitálního obchodního modelu a konečně třetí fáze řeší otázku jeho uskutečnění. Jedním z hlavních úskalí je odvedení pozornosti směrem k realizačním detailům. “CIO a vedoucí pracovníci odpovědní za digitální oblast se musí zaměřit především na “co” a “proč” digitálního byznysu – ještě, než se začnou věnovat otázce “jak”. Pokud se CIO příliš brzy zaměří na “jak”, riskuje, že bude odsunut na vedlejší kolej,” zdůrazňuje Tomas Nielsen svou zkušenost z práce s CIO, CDO a dalšími transformačními lídry po celém světě.

Hledejte příklady, očekávejte neočekávané konkurenty

Digitální “geny” lze nalézt v reálných příkladech digitálních produktů, služeb a transformačních projektů. Úvahy o digitální transformaci tak můžete začít tím, že se prostě budete dívat kolem sebe – na své konkurenty, na podobné podniky a trhy v jiných zemích nebo i na jiné vertikály. “Neměli byste se omezovat na příklady a novinky z vašeho vlastního odvětví. Digitální lídři často překračují hranice vertikál a trhů, podobně jako to učinil například Amazon – z e-commerce do světa cloudových služeb v minulosti  a dost možná do oblastí jako je globální a zaoceánská přeprava v budoucnosti,” poznamenal ve své přednášce Tomas Nielsen a následně představil řadu dalších příkladů digitálních obchodních modelů a transformačních projektů společností jako Stena (mezinárodní námořní doprava, těžba a rezidenční nemovitosti), Alibaba (e-commerce a finance) a řady dalších.

Česká a slovenská digitální transformace

Řada podniků a organizací v České Republice a na Slovensku již začala s digitální transformací a zavedla digitální procesy, nebo představila nové produkty a služby. “Nedávno publikovaná studie společnosti Gartner “Going digital in Eastern Europe” uvádí banky a pojišťovací společnosti ve východní Evropě a jmenovitě v Česku jako nejvýrazněji digitálně orientované podniky v regionu. Také na dnešním brífinku přednesli tři ředitelé z českých a slovenských bank své digitální zkušenosti a projekty,” dodává Oldřich Příklenk, výkonný ředitel KPC Group, zastoupení Gartner v ČR, SR a Rumunsku.

O společnosti Gartner

Gartner je největší světová analytická společnost zaměřená na informační technologie. Více než 1 200 analytiků Gartner sleduje 1 700 technologií, aplikací a trendů, provádí tržní analýzy 400 technologických segmentů, sleduje přes 1 100 výrobců a dodavatelů a produkuje ročně 5 000 IT benchmarků. V databázi Gartner je víc než 135 tisíc vlastních reportů a analýz. Gartner má klienty z více než 11 tisíc společností po celém světě; je mezi nimi 74 % firem z žebříčku Global 500.

O společnosti KPC-Group

KPC-Group, s.r.o., působí v ČR, SR a Rumunsku jako výhradní zastoupení Gartner, vedoucí nezávislé výzkumné a poradenské společnosti, jejímž cílem je pomáhat svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti IT. Kromě prodeje služeb společnosti Gartner zajišťuje KPC-Group lokální podporu vrcholových manažerů a CIO, členů exekutivních programů Gartner, a služby v oblasti měření výkonnosti IT. Prostřednictvím KPC-Group využívá Gartner v regionu přes 50 firem a státních institucí. Společnost
KPC-Group byla založena v dubnu 2001. V letech 2005, 2007 a 2008 byla vyhodnocena jako nejlépe fungující zastoupení Gartner na světě. Od října 2010 je provozovatelem informační služby INSIDE.