Skupina UniCredit otevřela registrace do prvního ročníku soutěže UniCredit Hackathon pro střední a východní Evropu

 

  • Dvoudenní hacking maraton hledající řešení pro směrnici PSD2 se uskuteční na začátku září ve slovinské Lublani.
  • UniCredit přivítá účastníky z řad externích vývojářů, designerů, zaměstnanců i nekonvenčních intelektuálů.

 

  • Vítězné týmy získají finanční ocenění a možnost prezentovat své projekty vrcholovému vedení divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. Zároveň budou mít možnost se podílet na jejich realizaci.

Skupina UniCredit tento týden spouští společně se společností ABC Accelerator první UniCredit Hackathon pro střední a východní Evropu. Globální soutěž se uskuteční ve slovinské Lublani ve dnech 2. a 3. září 2017. Hackathon, resp. maraton hackingu, je intenzivní nepřetržitá dvoudenní soutěž kreativních jednotlivců. Ti budou ve skupinách řešit rozličné výzvy plynoucí ze směrnice PSD2 (Revidovaná směrnice o platebních službách).

Externí vývojáři, zástupci fintech startupů a softwarových společností, ale i nekonvenční intelektuálové spojí síly se zaměstnanci skupiny UniCredit, aby přišli s novými nápady přinášejícími přidanou hodnotu v kontextu směrnice PSD2 pro banku i její klienty. Skupina UniCredit je na čele inovací a neustále přichází s novými řešeními klientských služeb.

Carlo Vivaldi, ředitel divize pro střední a východní Evropu společnosti UniCredit, uvedl: „Věříme, že inovace jsou nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost podnikání banky i pro její lepší interakci s klienty. Inovace jsou zároveň hlavním cílem strategického plánu Transform 2019. Ten má za cíl transformaci provozního modelu, díky kterému se banka přizpůsobí rychle se měnícím zvyklostem klientů a novým regulačním požadavkům. Soutěž UniCredit Hackathon umožňuje skupině UniCredit využít vedoucího postavení v regionu střední a východní Evropy a dále posilovat její podnikatelskou činnost. Soutěž láká mladé talentované lidi z banky i mimo ni. Ti budou tvořit a navrhovat nová realizovatelná řešení.“   

„Společnosti na celém světě hledají efektivní způsoby vlastní transformace. Společně se startupy pátrají po řešení, jak inovovat podnikání tak, aby bylo transparentnější a průbojnější. Úspěšné projekty v současnosti spojují oba tyto světy. A právě o tom je naše spolupráce se skupinou UniCredit je a proto jsme společně spustili hackathon. Skupina UniCredit projevila obrovský zájem sledovat světové trendy, iniciativně naslouchá svým klientům, zjišťuje jejich potřeby a zabezpečuje, aby dostávali relevantní produkty a služby. Skupina do této akce zapojila i interní zaměstnance, čímž projevila velkou angažovanost ve vztahu k inovacím. Věřím, že s tímto přístupem a odhodláním bude mít soutěž UniCredit Hackathon pro střední a východní Evropu rozsáhlý a pozitivní dopad na skupinu, a díky ní bude UniCredit určovat trendy v oblasti digitalizace jak ve střední a východní Evropě, tak i v dalších zemích,“ dodala Urška Ježová, spoluzakladatelka společnosti ABC a výkonná ředitelka společnosti ABC Slovinsko.

Zadání pro letošní hackathon zaměřený na novou regulaci PSD2 zní: „Jak můžeme využít informace o klientském účtu k vytváření přidané hodnoty?“ Jde například o vývoj platforem na analýzu údajů o klientech s cílem dosáhnout lepší klientské zkušenosti.

Zájemci z celého světa se do programu mohou hlásit od 17. července do 24. srpna na adrese:

www.abc-accelerator.com/UniCreditHackathonCEE.

Vítězné týmy získají finanční ocenění a možnost prezentovat své projekty vrcholovému vedení Divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit 7. září v Lublani. Členové vítězných týmů mohou být později přizváni k účasti na realizaci daného řešení.

Skupina UniCredit

Skupina UniCredit je úspěšnou evropskou bankou s prosperující divizí firemního a investičního bankovnictví, která poskytuje 25 milionům klientů jedinečné služby své sítě v západní, střední a východní Evropě. Skupina UniCredit nabízí odborné znalosti na lokální i mezinárodní úrovni, podporuje své klienty na celém světě a poskytuje bezkonkurenční služby i přístup k předním bankám na 14 hlavních trzích i v dalších 18 zemích světa, kde působí. Evropská bankovní síť skupiny UniCredit zahrnuje Itálii, Německo, Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

O společnosti ABC

Společnost ABC Accelerator je největším akcelerátorem pro soukromé podnikání na území Slovinska a v širším regionu. Vznikla v roce 2015 a od svého vzniku akcelerovala růst téměř 100 startupů – společností, které mění ekonomiku a rostou rychleji než tradiční firmy. Společnost ABC Accelerator vytvořila systém pro akceleraci růstu startupů s inovativními nápady a pomáhá jim uspět na trhu. ABC v současnosti pomáhá měnit malé, střední a velké podniky pomocí svého podnikatelského programu, přičemž rozšiřuje mentalitu startupu mezi tradiční společnosti. Pomáhá velkým společnostem využít potenciál nových nápadů přicházejících jak zvenku, tak i zevnitř společnosti. Spojení rychlého růstu a nových inovativních nápadů ze startupů, znalostí, investic a zaměstnanců ve velkých společnostech má pravděpodobně největší potenciál rozvířit stávající trhy.