Organizace mohou výpadky vyřešit dříve, než nastanou. Pomohou jim nové prediktivní technologie

Praha, 6. února 2018 – Společnost Cisco představila důležité novinky ve svém portfoliu inteligentních sítí, které se přizpůsobují byznysovému záměru. Nové inovace se zaměřují na zvýšení provozuschopnosti sítí. IT oddělení dnes totiž stráví v průměru 43 % pracovní doby odstraňováním problémů. A právě nové technologie společnosti Cisco jim poskytují analýzu celého IT systému, včetně upozornění, že v budoucnu může dojít k výpadku. IT oddělení tak může potenciální problémy odstranit dříve, než nastanou, ušetří tak čas a může se věnovat činnostem podporujícím obchodní strategii firmy.

V posledních několika letech prošla oblast IT dynamickým vývojem: výrazně vzrostl počet připojených zařízení, využití cloudu a množství i sofistikovanost kybernetických hrozeb. Všechny tyto změny se dnes promítají i do způsobu, jakým funguje základní stavební kámen celého digitálního světa – sítě.

Společnost Cisco proto naplňuje svoji vizi o síťových technologiích, které se neustále přizpůsobují aktuální situaci, poskytují komplexní ochranu a pomocí umělé inteligence neustále zdokonalují svůj provoz na základě nových informací.

Společnost Cisco nově představila již druhou vlnu inovací v oblasti sítí, jejíž podobu definuje předem daný záměr, tzv. intent-based networks. Nové oznámení zahrnuje produkty zajišťující maximálně plynulý provoz:

  • Nástroj Cisco Network Assurance Engine pro datová centra, který neustále prověřuje datový provoz celé sítě a pomáhá udržet chod podniku v požadovaném stavu, i když se provoz sítě dynamicky mění.
  • V kampusových a pobočkových sítích zajišťuje vyšší úroveň poznatků a viditelnosti sítě nástroj Cisco DNA Center Assurance. Díky tomuto nástroji se dramaticky zkracuje doba a snižují náklady, které IT musí vynakládat na řešení problémů v pevných i bezdrátových síťových prostředích.
  • Zákazníkům s distribuovaným IT zkracuje nové řešení Cisco Meraki Wireless Health průměrnou dobu nezbytnou pro odstranění problémů bezdrátových sítí díky jejich podrobnému přehledu a analýze.

Portfolio technologií Cisco pro inteligentní automatizované sítě představuje zásadní posun od tradičních manuálních a časově velmi náročných metod správy sítí. Takovéto moderně navržené sítě se řídí byznysovým záměrem a uzpůsobují mu konkrétní síťové politiky, které aktivují v celé infrastruktuře. Díky novým funkcím pro zajištění provozuschopnosti dokážou takové sítě nyní samy průběžně ověřovat, zda fungují správně.

Zákazníci nové sítě intenzivně testují

Nové inteligentní sítě již zavádí zákazníci po celém světě. Téměř 200 zákazníků, mezi nimi například společnost Robert Bosch GmbH či skupina REWE Group (pod kterou spadají řetězce Billa či Penny Market), již spustilo testovací verze technologií pro zajištění provozuschopnosti. Více než 1100 zákazníků již nasazuje nedávno představené přepínače řady Catalyst 9000 a 150 zákazníků realizuje pilotní projekty řešení DNA Center. V oblasti datových center má společnost Cisco přes 14 500 zákazníků, kteří využívají přepínače řady Nexus 9000, z nichž 45 % užívá rovněž software Cisco ACI.

Inovace pro datová centra i podnikové sítě

V sítích datových center Cisco umožňuje trvalé zajištění provozuschopnosti nástroj Cisco Network Assurance Engine. Spojení matematicky přesných modelů sítě s více než 30 lety zkušeností společnosti Cisco umožňuje IT týmům nasadit řešení, které okamžitě zjistí, kdy a proč může dojít k potenciálnímu výpadku sítě, a zároveň automaticky navrhne možnosti řešení. Takový komplexní přehled o síti IT týmům pomáhá:

  • Předpovídat dopady změn – provádět změny v síti rychleji, s větší jistotou a zachytit chyby v konfiguraci způsobené člověkem dříve, než způsobí potíže.
  • Průběžně ověřovat chování sítě –  aktivně eliminovat výpadky sítě a zranitelnosti díky průběžné analýze stavu celé sítě.
  • Zajistit uplatňování a dodržování bezpečnostní politiky – omezit rizika díky konzistentnímu uplatňování bezpečnostních pravidel v celé síti a zajistit, aby pravidla v každém okamžiku odpovídala obchodním požadavkům.

Platformy Cisco ACI a Tetration poskytují možnost interpretovat záměr aplikací a aktivovat v síti příslušné politiky. Nyní Cisco přidává poslední prvek do skládačky, který zajistí, že daný záměr je opravdu plněn, je v souladu s bezpečnostní politikou i validovanými designy pro daný typ služeb.

V kampusových a pobočkových sítích Cisco umožňuje využít každý prvek v nich jako senzor a shromažďovat tak údaje ze sítě, aplikací, klientů a dalších připojených zařízení. Díky tomu má organizace ucelený přehled včetně úplných informací o kontextu. Takové funkce zásadně sníží podíl pracovní doby, který musí podnikové IT věnovat řešení problémů, což dnes činí až 43 % času. Zároveň zlepšují uživatelský zážitek zaměstnanců i zákazníků.

Nástroj Cisco DNA Center Assurance poskytuje komplexní, do kontextu zasazený přehled včetně veškerých vztahů, vazeb a informací o aktérech, situaci, prostředí, čase a způsobu datové komunikace. Cisco DNA Center Assurance tak poskytuje komplexní obraz o tom, co se odehrává mezi uživateli a aplikacemi v pevných i bezdrátových sítích v reálném čase i historicky a predikuje také budoucí chování celého systému.

Cisco DNA Center Assurance pomáhá IT týmům ve třech důležitých procesech:

  • Izolaci problému – odhalí základní příčinu problému v řádu minut – nikoli dnů či týdnů – a identifikuje přesné místo, kde k němu došlo.
  • Replikaci problému – řešení umožňuje návrat do situace, kdy k problému došlo. IT oddělení tak získává kompletní informace o stavu sítě, uživatelích, zařízeních a aplikacích přímo v momentě vzniku problému.
  • Řešení problému – IT oddělení dostane k dispozici průvodce pro řešení daného problému.

Díky řešení Cisco Meraki Wireless Health získává IT lepší přehled a analytické funkce, které umožňují rychleji a efektivněji řešit problémy v bezdrátových prostředích. Cisco Meraki využívá model cloudově řízeného IT pro automatizaci provozu, čímž zjednodušuje komplexnost podnikového IT. Nové řešení Meraki Wireless Health umožňuje IT týmům rychle identifikovat anomálie v bezdrátových sítích a vyhledávat problémové přístupové body a klienty a poskytuje informace ihned využitelné ke zlepšení fungování a výkonu sítě.

Analýza sítě a data obohacená o kontext jsou základem nových služeb Cisco Services, které zákazníkům pomáhají zjednodušit nasazení nových řešení pro zajištění provozuschopnosti. Tyto služby zahrnují poradenství a implementaci, optimalizaci a provoz v režimu řízených služeb. Společnost Cisco a její partneři tak pomáhají zákazníkům urychlovat přechod na skutečně inteligentní automatizované sítě.

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.