Facebook podpořil novou vědeckou iniciativu. Experti budou zkoumat vliv sociálních médií na volby a demokracii

Praha, 9. dubna 2018 – Vědci z Harvardovy a Stanfordské univerzity ve spolupráci se společností Facebook navrhli nový model partnerství výzkumníků s poskytovateli sociálních sítí. Vznikne tak nezávislá komise složená z akademických expertů, která bude zkoumat roli internetových platforem včetně Facebooku v rámci voleb po celém světě. Její poznatky mají být klíčové pro ochranu svobodné demokratické soutěže a boj s fake news.

Cílem nové vědecké iniciativy má být mimo jiné i zvýšení transparentnosti dění kolem sociálních sítí a voleb. „Chceme lépe chránit naše uživatele a zároveň být schopni rychleji reagovat na případné netransparentní či nelegální aktivity, a to nejlépe v reálném čase,“ řekl David Ginsberg, ředitel výzkumu ve společnosti Facebook. Zároveň zdůraznil, že Facebook nebude mít pravomoc zasahovat do publikací, které vzniknou. Nové poznatky a doporučení budou klíčové pro další rozvoj firmy.

Vědci se budou během prvního roku věnovat především nadcházejícím volbám v Brazílii, Indii, Mexiku a v dalších zemích. Záměr iniciativy je ovšem dlouhodobý a měl by podpořit lepší porozumění vlivu nových technologií na společnost. „Vědecká komise bude složena z lidí z celého světa napříč etnickým původem, politickými názory, životními zkušenostmi a s rovným zastoupením žen a mužů,“ dodává Elliot Schrage ze společnosti Facebook.

Výsledky vědeckého zkoumání budou veřejné a financování projektů zajistí nově vzniklá skupina sedmi nadací, mezi které patří například Charles Koch Foundation, Omidyar Network či Democracy Fund. Základem bude i anonymní peer-review proces, který by měl podpořit objektivitu publikovaných poznatků a expertní oponenturu. Tento proces bude zaštítěn a řízen organizací Social Science Research Council, která podporuje inovativní projekty ve společenských vědách již od roku 1923.

Facebook si bere ponaučení z nedávné kauzy kolem firmy Cambridge Analytica a neoprávněného zneužívání akademických dat. Jádrem nové iniciativy je proto obzvlášť silný důraz na ochranu uživatelů a na dodržování akademické etiky v práci s daty. „Jsme silně přesvědčení, že je důležité, aby měli výzkumníci svobodný přístup k informacím. Zároveň věříme, že to lze docílit jedině spoluprací s různými typy institucí a tvrdými pravidly, která zaručí ochranu osobních údajů,“ uvedl Ginsberg.

Pokud budou výzkumníci potřebovat data od Facebooku, jejich žádost bude posouzena externími experty na bezpečnost dat. Vědecká komise bude rovněž posuzovat, zda Facebook jedná v souladu se svými právními a etickými závazky a identifikovat nová témata pro výzkum.

////

Originální blogpost naleznete zde: https://newsroom.fb.com/news/2018/04/new-elections-initiative/

////