Nepromarněte poslední šanci. Už VI. ročník celorepublikové literární soutěže pro studenty všech vysokých škol spolu s Českým rozhlasem jde do finále

Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha ve spolupráci s Českým rozhlasem upozorňuje, že již šestý ročník studentské literární soutěže určené studentům nejen právnických  fakult českých vysokých škol, se sídlem v České republice, bude 19. dubna do 23.59 hodin přijímat soutěžní příspěvky. Díky spolupráci s Českým rozhlasem a jeho úspěšným projektem Ježíškova vnoučata se tentokrát do soutěže mohou zapojit i studenti ostatních vysokých škol. Téma literární eseje je „ Společenská odpovědnost a role studenta v ní“. Porota je sestavena z právníků, novinářů a studentů organizace ELSA Česká republika.

Časový plán soutěže je možné si ověřit na FB stránkách. Vyhlášený šestý roční dává studentům prostor se na uvedené téma soustředit až do 19. dubna 2018. Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu sosna.direct@taylorwessing.com a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž/sekce A“ nebo „Literární soutěž/sekce B”. Plné znění soutěžních podmínek účastníci naleznou na stránkách https://www.facebook.com/events/2041415489516735/ Aby se soutěže mohlo zúčastnit více studentů, než jenom z právnických fakult jako v uplynulých ročnících, je možné se v rámci hlavního tématu vyjádřit ve dvou kategoriích, a to v sekcích:

A / právní: Soutěž je určena studentům práv, budoucím právníkům. Jejich úkolem je napsat právní esej o rozsahu minimálně 2 normostrany a maximálně 4 normostrany.

Cílem je vypracovat literární esej na téma: Projekt Ježíškova vnoučata a ochrana seniorů ve společnosti. Kde vidíte svou roli z pohledu budoucího advokáta. O jaké změny byste se zasadil/a Vy?

Podmínkou soutěže je sepsání úvahy v anglickém jazyce, aby se tak prověřily studentovy jazykové schopnosti. Nejlepší studenti budou mít rovněž navíc za úkol tuto práci ústně v anglickém jazyce obhájit v advokátní kanceláři Taylor Wessing Praha.

B / studenti ostatních VŠ:

Soutěž je určena studentům všech vysokých škol. Jejich úkolem je napsat esej o rozsahu minimálně 2 normostrany a maximálně 4 normostrany. Cílem je vypracovat literární esej na téma: Projekt Ježíškova vnoučata a ochrana seniorů ve společnosti. Kde vidíte svou roli z pohledu občana. O jaké změny byste se zasadil/a Vy?

Podmínkou soutěže je sepsání úvahy v českém jazyce. Cílem je posoudit kvalitu zamyšlení nad současnou situací seniorů v České republice. Nejlepší studenti budou mít rovněž za úkol tuto práci ústně obhájit.

Novinkou šestého ročníku literární soutěže je také zvýšení počtu odměn. Celkem bude moci býti odměněno 6 literárních prací. Jak právníci z advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha, tak i redaktoři Českého rozhlasu budou posuzovat doručené eseje ze svého pohledu a doporučí své kandidáty na první tři místa. Jeden student z právní sekce na prvním místě získá měsíční placenou stáž v pražské pobočce advokátní kanceláře a student na prvním místě ve druhé sekci získá možnost natočit svou esej v Českém rozhlase. Dále jim bude poskytnuta finanční odměna deset tisíc korun každému a šance ověřit si své znalosti u renomovaných odborníků. Odměnu získají i

Po ukončení soutěže vyhodnotí tříčlenná porota složená ze zástupců obou uvedených společností a také studentů ze studentské organizace ELSA Česká republika, jednotlivé práce, které musí být vypracovány v sekci A/právní v anglickém jazyce. V sekci B/ se tato povinnost nevyžaduje.

Nejzazší termín pro zaslání soutěžní práce na výše uvedenou adresu je 19. duben 2018, vyhlášení oceněných proběhne kolem 14. května 2018. Studentská stáž v sekci A proběhne přibližně v letních měsících. Natočení vítězné eseje v sekci B proběhne také v letních měsících.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

O Českém rozhlase :

Český rozhlas (ČRo) je český veřejnoprávní rozhlasový subjekt zřízený zákonem. V současnosti Český rozhlas provozuje čtyři celoplošné stanice (RadiožurnálDvojkaVltava a Plus), ve všech krajích také regionální vysílání, digitální stanice (Rádio JuniorRadio WaveD-durJazz) a internetové streamy (Rádio Junior a příležitostně Rádio Retro). Český rozhlas provozuje na objednávku státu také zahraniční vysílání Českého rozhlasu – Radio Praha. Signál je šířen prostřednictvím pozemních vysílačů analogového rozhlasového vysílání, prostřednictvím DVB-T (všechny celoplošné stanice a 4 digitální jsou vysílány v digitálním multiplexu č. 1), dále jsou jeho stanice šířeny v kabelových televizích (DBV-C), prostřednictvím IPTV, nekódovaně na satelitu Astra 3A (DBV-S), na internetu a v DAB+.