„Pro každého zaměstnance je vhodný jiný typ jazykového kurzu,” říká Bibiana Machátová z Caledonian School

Praha, 9. července 2018 – V dnešním globalizovaném světě je znalost cizích jazyků nutnou prerekvizitou pro de facto jakékoli odvětví a povolání. Jazyková gramotnost v ČR však není zdaleka ideální. Do jisté míry tedy lze říci, že z jazykového kurzu může profitovat skutečně každý zaměstnanec. Potřeby různých zaměstnanců na jazykové kurzy se však liší.

Jazykové kurzy jsou jedním z nejoblíbenějších benefitů a velkým lákadlem pro potenciální nové zaměstnance. A jejich poskytování bývá pro zaměstnance vzhledem k situaci na trhu práce velkou konkurenční výhodou. Zatímco v minulosti však byl jazykový rozvoj doménou klíčových zaměstnanců a manažerů, dnes má pro firmu význam jazykové vzdělávání prakticky u každého zaměstnance. A jazykové školy se této proměně přizpůsobují. „Nespornou výhodou je dnes flexibilita lektorů, schopnost jazykových škol reflektovat ve výuce specifické požadavky firemních klientů a ušít výuku na míru jednotlivým firmám, oddělením nebo dokonce zaměstnancům. Tuto možnost individuálního přístupu studenti ve školách dříve jednoduše neměli,”říká Bibiana Machátová, která v Caledonian School vede oddělení metodiky a kvality.

Potřeby zaměstnanců na různých pozicích se však z ohledu jazykového rozvoje mohou diametrálně lišit. Rozpoznání nejvhodnějšího typu kurzu by proto mělo vycházet z důkladné analýzy potřeb studenta i firmy. „Je třeba rozhodnout se o základním zaměření (typicky obchodní versus obecný jazyk, popřípadě kombinace obojího, dovednosti využívané v rámci pracovní pozice, apod.), formátu kurzu (individuální versus skupinový) nebo časové dotaci. Každý má jiné preference a dá se tak říci, že nejvhodnější typ kurzu je ten, o kterém mají jeho účastníci možnost spolurozhodovat a který odráží jejich potřeby a očekávání,” říká Bibiana Machátová.

Nejrychlejší výsledky se bezpochyby dostavují u intenzivních kurzů, v ideálním případě spojených s pobytem mimo studentovo obvyklé prostředí (nejlépe v cizině) a tedy bez rušivých (nejčastěji rodinných či pracovních) vlivů. Díky odstřižení od běžného života má student možnost se plně soustředit na svůj jazykový rozvoj, doslova přepnout do cílového jazyka, a výsledky se dostaví velmi rychle. „Tyto intenzivní kurzy jsou velmi vhodné také pro studenty s poměrně rozsáhlou pasivní znalostí nebo klasickým strachem z mluvení. Obklopení se cizím jazykem bariéru studu rychle bourá a pasivní znalost se začíná měnit v aktivní,” říká dále Bibiana Machátová.

Po absolvování kurzu je pak dobré provést zhodnocení, zda kurz splnil očekávání a vynaložené finanční i časové prostředky se firmě vyplatí. V programu kurzu je proto nutné počítat s časovou dotací pro pravidelné testování a hodnocení pokroku. To může probíhat formou klasického písemného testu. Daleko lepší je ještě doplnění o ústní audit jazykových znalostí. „Je také vhodné, aby studenti společně s lektorem konzultovali pravidelně svá očekávání a jejich naplňování. Lze tak flexibilně upravit náplň kurzu a zajistit, aby hodiny měly maximální možný přínos,” uzavírá Bibiana Machátová.