Podle nového průzkumu 2 ze 3 občanů věří, že technologičtí giganti mají větší moc než EU

V členských státech EU, kde o směrnici o autorském právu probíhají ostré diskuze, se 61 % lidí obává vlivu technologických gigantů na správné fungování evropské demokracie. Vznik zákonů, které by zaručily spravedlivé odměňování umělců, podporuje dokonce 87 %.

Praha, 6. září 2018 – Uskupení EUROPE FOR CREATORS dnes zveřejnilo výsledky nového průzkumu veřejného mínění ve vybraných evropských státech, který zjistil, že naprostá většina respondentů (87 %) podporuje vznik zákonů na ochranu práv umělců. Průzkum dále odhalil obavy, že internetové platformy ohrožují demokracii v Evropě – 67 % se domnívá, že platformy mají větší moc než Evropská unie, a 61 %, že jejich vliv přímo narušuje suverenitu a nezávislost evropských států.

Internetový průzkum, zpracovaný společností Harris Interactive, vyzpovídal 6 600 občanů starších 18 let ze Španělska, Itálie, Německa, Polska, České republiky, Rumunska, Řecka a Francie (tedy zemí, kde se o směrnici nejvíce diskutuje), aby pomohl porozumět vnímání vztahů mezi EU, internetovými platformami a ochranou a odměňováním tvůrců. Na tyto státy připadá v Evropském parlamentu 60 % poslanců, v diskuzích o směrnici jsou proto rozhodujícím činitelem.

„Tyto výsledky jsou do očí bijící a měly by europoslancům posloužit jako poslední budíček před hlasováním o směrnici plánovaným na 12. září. Rovnováha sil musí být obnovena ve prospěch tvůrců a občanů Evropské unie,“ řekla Véronique Desbrosses, generální manažerka European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC). „Evropští poslanci mají budoucnost Evropské unie ve svých rukou. Lidé promluvili, teď musí jednat zákonodárci.“

Průzkum přinesl i některé další zajímavé výsledky:

  • 66 % respondentů věří, že se internetové platformy s tvůrci, jejichž obsah na svých stránkách využívají, nedělí spravedlivě o své zisky. Nejvíce zastánců má tento názor ve Francii (76 %) a v Německu (72 %).
  • 81 % respondentů zastává názor, že by platformy měly spravedlivěji odměňovat mediální organizace. Největší množství lidí, kteří jsou jednoznačně pro vznik nové legislativy, je v Německu (43 %) a Rumunsku (41 %).

„Jedná se o vůbec první průzkum, který se zaměřil na vnímání vlivu globálních technologických gigantů na fungování demokracie v Evropě. Jeho výsledky jednoznačně ukazují, že evropští občané očekávají  činy,” řekl Jean-Daniel Lévy, ředitel názorové sekce společnosti Harris Interactive.

Průzkum je součástí iniciativy, kterou minulý týden spustilo EUROPE FOR CREATORS, uskupení občanů, tvůrců a organizací bojujících za podporu směrnice o autorském právu. Jejím cílem je uvést na pravou míru dezinformace, které o chystané směrnici kolují, podat vysvětlení k důležitým otázkám a oblastem, kterých se směrnice dotkne, a poukázat na důležitost hlasování ve prospěch směrnice, které je na programu Evropského parlamentu 12. září.

Průzkum probíhal od 24. do 30. srpna 2018 a zaměřil se na reprezentativní vzorek populace v cílových zemích. Více informací o výsledcích průzkumu a o EUROPE FOR CREATORS najdete na www.europeforcreators.eu nebo v konverzaci na Twitteru @EUForCreators pod #EuropeForCreators.

O uskupení EUROPE FOR CREATORS

EUROPE FOR CREATORS sdružuje občany, tvůrce a organizace připravené bojovat za schválení směrnice o autorském právu. Zastupujeme evropské tvůrce a držitele práv včetně autorů, skladatelů, hudebníků, zpěváků, malířů, sochařů, režisérů, producentů, novinářů, spisovatelů, vědců a akademiků, kteří společně tvoří více než 12 milionů pracovních pozic spadajících do evropských tvůrčích a kulturních oborů.

O společnosti Harris Interactive

Harris Interactive je historickou a nezávislou společností specializující se na průzkum trhu.

Institut pod vedením zakladatelů Nathalie Perrio-Combeaux a Patricka Van Bloemeho rozvíjí inovativní kvalitativní i kvantitativní přístupy jak ve Francii, tak i v zahraničí.

Harris Interactive propojuje inovativní technologie a expertní podporu přesahující hranice běžného průzkumu, díky kterým mohou jejich klienti činit důležitá rozhodnutí a mít náskok před budoucím vývojem.

Harris Interactive Europe (zahrnující Harris Interactive France, UK a Germany) je součástí ITWP Group.