ČD – Telematika upgradovala za 50 milionů korun svou přenosovou L2 síť.

Součást klíčové infrastruktury státu tak nabízí ještě lepší parametry

Během letních měsíců ČD – Telematika nahradila aktivní prvky ve své L2 síti novými routery od firmy Cisco. Akci předcházelo rozhodnutí z roku 2016 o výměně aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS. Tento technologický upgrade přináší zákazníkům hlavně významné navýšení kapacit. Routery byly vyměněny ve více než 160 lokalitách. Hodnota celé investice přesáhla 50 miliónů Kč.

„Díky aktuálnímu navýšení můžeme bez problémů uspokojit kapacitní potřeby našich zákazníků,“ zdůrazňuje Miroslav Řezníček, předseda představenstva ČD – Telematiky. „Nejen výběrem technologie od silného partnera, v tomto případě od firmy Cisco, jsme připraveni sledovat nové trendy na poli IP networkingu,“ dodává Řezníček. Důležité uzly jsou nově propojeny kapacitou 100 Gbps a rozšíření těchto kapacit se plánuje do všech regionálních částí.

Migrace probíhala postupně po individuálních úsecích tak, aby se maximálně zkrátila doba výpadku jednotlivých služeb. Výměně předcházela dlouhá příprava spočívající v náročném plánování projektu a výběru klíčového dodavatele. Více než 6 měsíců probíhaly testy, ladění konfigurací a příprava migrace provozu. Pečlivé plánování a bezvadné provedení celé migrace bylo nesmírně důležité i s ohledem na skutečnost, že služby ČD – Telematiky využívá množství firem i domácností prostřednictvím ISP. Stejně tak i klíčové státní instituce spoléhají bezpečnou a bezvadně fungující síť ČD-T.      

Všechny služby jsou nyní zcela transparentní a dřívější běžná technologická omezení vyplývající z architektury switchované sítě (omezení počtu MAC adres, tunelování L2 protokolů) byly odstraněny. Telekomunikační služby ČD – Telematiky jsou realizovány pomocí MPLS technologie a jsou navrženy dle standardu MEF 2.0. „S upgradem sítě bylo spojeno i rozšíření počtu lokalit a jejich přípojná kapacita do sítě. Od letošního kroku očekáváme především rychlejší zprovoznění poptávaných služeb,“ vysvětluje Řezníček. S novou technologií přichází do optické sítě ČD – Telematiky, která je druhou největší v ČR, také vyšší stabilita a flexibilita řízení. Jedinečnost a hustota optické páteřní sítě, která tvoří základ pro novou MPLS síť, umožňuje zálohování poskytovaných ethernetových služeb.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.