Nadace Unipetrol rozdělila 2,8 milionu korun mezi osmnáct středních a základních škol na vzdělávací projekty a vybavení laboratoří

Praha, 13. května 2019 – Nadace Unipetrol rozdělila 2,8 milionu korun mezi patnáct středních škol a tři základní školy v rámci druhého ročníku grantového programu. Program, původně zaměřený na podporu vzdělávací a věděcké činnosti středních škol v oblasti chemie a přírodních věd, nadace rozšířila i na základní školy. Slavnostní předávání grantů se uskutečnilo v budově Unipetrol výzkumně-vzdělávacího centra (UniCRE) v Litvínově. Do grantového programu se letos přihlásilo celkem 24 středních škol z celé České republiky, což je oproti minulému roku dvojnásobné množství.

Rozmanitost podaných žádostí o grant byla už podruhé skutečně pestrá,“ uvádí Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol a člen správní rady Nadace Unipetrol. „Nejen vybavení učeben pomůckami, ale tvorba vlastních pomůcek k výuce je jistě zajímavá. Za zmínku stojí třeba tandemová výuka pro vycházející žáky základních škol. Jedná se totiž o žáky, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání,“ dodává Tomáš Herink.

Zástupci osmnácti škol se sešli v Litvínově – Záluží, aby z rukou zástupců nadace převzali symbolické šeky na své projekty. Celkem byla v druhém ročníku grantového programu Nadace Unipetrol rozdělena částka 2,8 milionů korun, a to především na vybavení školních laboratoří, na nákup pomůcek, ale také na aktivity spojené s popularizací chemie.

„Jsme rádi, že žádosti o podporu přicházejí z celé republiky a jejich počet rapidně roste. Letošní nápady a způsoby provedení jsou skutečně promyšlené a zacílené na chemii. Asi nejvíce nás zaujal projekt Khanovy školy z Prahy,“ komentuje předávání grantu ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková. Výuková videa amerického matematika Salmana Khana českým studentům zpřístupňuje pražská Khanova škola. V současné době je k dispozici 350 výukových videí s českým dabingem nebo titulky, které jsou určeny pro podporu výuky. Ve spolupráci s Nadací Unipetrol se videa rozšíří především o chemii.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol již rozdělila 5,5 milionu Kč třiceti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se nadace věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.