Světový den proti mozkové mrtvici: Varovné signály a jak je poznat

Praha, 15. 5. 2019 – Mozková mrtvice představuje v Česku druhou nejčastější příčinu úmrtí. Potenciální hrozbu je ale možné rozpoznat. Nejúčinnějším bojovníkem s mrtvicí a jejími následky je totiž čas. Světový den proti mozkové mrtvici, který na dnešek připadá, proto upozorňuje na hlavní varovné signály mrtvice, které není radno podceňovat, pokud se objeví náhle. Stejně důležitá je následná rehabilitace a obnovení řeči. S tím pacientům a logopedům, zatím v testovací verzi, nově pomáhá digitální AfaSlovník, který podpořila Nadace Vodafone.

Neschopnost chůze, povislý koutek úst, problémy s řečí a porozuměním, neschopnost zdvihnout obě ruce nad hlavu či náhlá úporná bolest hlavy – to jsou nejčastější příznaky přicházející mozkové mrtvice. Pokud zaregistrujete jeden či více z těchto varovných signálů u někoho ve vašem okolí, neodkladně volejte zdravotnickou záchrannou službu, nejlépe přes mobilní aplikaci Záchranka, která dispečerovi automaticky předá vaši polohu, a vy už nemusíte popisovat, kde jste. Minuty totiž hrají roli v tom, jak účinnou pomoc mohou lékaři v případě mozkové mrtvice podat. „Pokud náš blízký začne mít problémy s vybavováním slov, z ničeho nic vám nerozumí nebo nedokáže odpovědět, je potřeba zpozornět. Pravděpodobně nejde o zapomínání v důsledku stáří. To se na rozdíl od akutních příznaků objevuje plíživě.“ upozorňuje Zuzana Hanibalová, spoluautorka AfaSlovníku.

Zdravý životní styl sníží riziko

Pro snížení rizika mrtvice je potřeba vyvarovat se nebo alespoň snížit konzumaci alkoholu, cigaret, věnovat se fyzické aktivitě, a to denně alespoň 30 minut. Neodkládat léčbu vysokého krevního tlaku a diabetu. Negativně přispět může i užívání hormonální antikoncepce.

Co když mrtvice zasáhla a poškodila řeč

Po prodělané mozkové příhodě je důležité co nejdříve zahájit pohybovou i logopedickou rehabilitaci, protože mrtvice přibližně ve 20–40 % případů poškodí řečové centrum a způsobí afázii. „Afázie je onemocnění, při kterém má pacient problémy s tvorbou a porozuměním řeči. Jeho inteligence přitom zůstává stejná jako před příhodou. O to komplikovanější to pro něho po psychické stránce je,“ doplňuje Zuzana Hanibalová.

Logopedická terapie má zásadní význam právě během prvních dvou měsíců po prodělání mozkové příhody. Ve většině nemocnic je přítomen klinický logoped, který se pacientovi věnuje hned od prvních dnů. „Po propuštění z nemocničního zařízení je nutné nadále docházet ambulantně. Zde mohou nastat dva problémy – pacienti potřebě logopedické terapie nepřikládají takovou váhu a k logopedovi se již neobjednají, nebo si potřebu uvědomují, ale logopedické kapacity nejsou dostupné v takové míře, aby léčba byla efektivní,“ říká Lucie Macková, spoluautorka aplikace AfaSlovník, která je současně logopedkou ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

„Proto díky Nadaci Vodafone, která podporuje technologické inovace, vyvíjíme aplikaci AfaSlovník, která doplní logopedickou terapii a umožní pacientům trénovat i doma a intenzivněji. Jako logopedi ji navíc můžeme každému pacientovi přizpůsobit na míru,“ doplňuje logopedka Lucie Macková.

„Mozková mrtvice se netýká jen České republiky, je to celosvětový problém, a tak tento digitální pomocník AfaSlovník může v budoucnu v různých jazykových mutacích zlepšovat zdravotní stav mnoha lidem napříč kontinenty,“ uzavírá Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Oficiální spuštění aplikace se plánuje do konce roku 2019. Již nyní je možné testovat zkušební verzi. Více o afázii a aplikaci najdete na www.afaslovnik.cz.

O LOGOPEDIA, Z. S.

Hlavním cílem spolku Logopedia je umožnit dospělým pacientům trpícím afázií intenzivní léčbu, která je potřeba ke zmírnění dopadů nemoci, a v ideálním případě je znovu zapojit do každodenního života. Proto tým Logopedia pracuje na vývoji AfaSlovníku, první logopedické aplikaci k léčbě afázie v Česku. Současně chce zvyšovat povědomí o afázii mezi širokou veřejností, které je přes vysokou závažnost onemocnění minimální. Právní formu organizace získala v roce 2017, ale myšlenka vzniku projektu a potřebnosti aplikace přišla už v roce 2015. Patronem projektu je Václav Neckář a Gustav Bubník. Aplikace vzniká za podpory Nadace Vodafone Česká republika.