Nadace Unipetrol k podpoře studentů a škol nyní přidává také granty pro pedagogy

Praha, 21. června 2019 – Nadace Unipetrol ve spolupráci s Univerzitním centrem VŠCHT Praha-Unipetrol a Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centrem (UniCRE) spustila nový program nazvaný Pedagogické granty. Jeho cílem je podpora a motivace učitelů chemie na základních a středních školách. Učitelé z celé České republiky se mohou o poskytnutí grantu přihlásit do konce srpna 2019. Nadace Unipetrol v letošním roce mezi učitele rozdělí až jeden milion korun.

„Uvědomujeme si, jak velký význam má práce učitele, který chce u svých žáků vyvolat trvalý zájem o učivo a studium. Proto chemikářům, kteří do své práce dávají více, než jsou jejich pracovní povinnosti, budeme v jejich snažení pomáhat finančně. Nejdůležitějším kritériem hodnocení učitelů jsou pro nás jejich aktivity nad rámec standardní výuky. Je to především účast žáků v mimoškolních projektech se zaměřením na chemii, například chemická olympiáda nebo Studentská vědecká konference pro středoškoláky,“ vysvětluje ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková.

Učitelé, kteří budou mít o získání pedagogického grantu zájem, vyplní online přihlášku na webu nadace www.nadaceunipetrol.cz a výukový plán na školní rok 2019-2020, a to nejpozději do konce srpna. Plán by měl například obsahovat zapojení nadstandardních výukových metod, extra výukové hodiny prostřednictvím odborného kroužku, seznam odborné literatury apod.

„Stejně jako většina firem, i my dlouhodobě vnímáme klesající zájem studentů o technické obory a přírodní vědy. Proto se snažíme prostřednictvím nadace dětem a studentům přibližovat chemii jinou a zajímavější formou a podporovat školy v atraktivnější výuce. Nyní začínáme podporovat také pedagogy, kteří jsou pro nadšení žáků pro chemii klíčoví,“ uvádí Tomáš Herink, člen správní rady Nadace Unipetrol.

„Kvalitních učitelů chemie, kteří dokáží získat studenty pro chemii, je stále velký nedostatek. Jedná se o velmi náročné povolání, které je ovšem pro výchovu dalších chemiků pro vědu a průmysl zcela nezbytné. Proto je motivace pro současné i budoucí chemikáře v podobě Pedagogického grantu skvělý nápad a jistě povede ke zlepšení situace a zvýšení počtu kvalitních a aktivních kantorů chemie,“ říká Milan Šmídl, učitel chemie na Schola Humanitas v Litvínově, didaktik chemie na Přírodovědné fakultě UJEP a současně krajský metodik chemie Ústeckého kraje.

Nadace Unipetrol připravila Pedagogický grant ve spolupráci s Univerzitním centrem VŠCHT Praha-Unipetrol a s UniCRE, které bylo iniciátorem vzniku tohoto grantového programu. Obě instituce pak společně vytvářely obsah a pravidla programu a jejich zástupci budou žádosti o grant hodnotit a dohlížet nad plněním podmínek ze strany učitelů.

„Uvědomujeme si důležitost pedagogů při formování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Každý z nás vzpomíná na své učitele, kteří nám ukázali a vysvětlili tajemství přírody. Přírodní vědy pomáhají měnit svět. Svět však mohou měnit pouze lidé, kteří znají a chápou základní principy a vazby, ze kterých se vše skládá,“ podotýká František Svoboda, generální ředitel UniCRE.

Veškeré informace o programu Pedagogický grant se dozvíte na stránkách www.nadaceunipetrol.cz

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol již rozdělila 5,5 milionu Kč třiceti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se nadace věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.