UNICORN implementuje pro CETIN řešení pro plánování výstavby optiky

Praha, 3. prosince 2019 – Strategie budování vysokorychlostních přístupových optických sítí je pro CETIN jednou z hlavních priorit z pohledu investic v nejbližších letech. Naplánování a realizace velkého množství investičních akcí se neobejde bez systémové podpory a automatizace projektování. Ve výběrovém řízení na dodání softwaru, který bude podporovat kompletně celý cyklus výstavby telekomunikačních sítí, vyhrála společnost Unicorn, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií.  Implementace řešení od Unicornu umožní zpřístupnit služby vysokorychlostního internetu ještě většímu počtu zákazníků.

Vybrané řešení společnosti UNICORN je založené na implementaci SW produktu firmy Geostruct a jeho integraci na již existující GIS a OSS systémy provozované CETIN k dokumentaci a administraci telekomunikační sítě. Řešení bude zajišťovat podporu plánování, především projektování FTTx sítí, a to jak v nových lokalitách, tak v rámci rozšiřování technologie tam, kde je optická přístupová síť již částečně instalována.

„Dodávaný SW produkt podporuje kompletně celý životní cyklus výstavby telekomunikačních sítí od zpracování úvodní studie a zasíťování dané lokality přes tvorbu detailního projektu až po zpracování a předání podkladů ohledně zapojení a konfigurace nových síťových prvků zhotovitelské firmě,“ říká Miroslav Kaňka, Sales Director společnosti Unicorn. „Dokáže také podchytit změny nebo upřesnění, ke kterým dochází v rámci výstavby.“ V prostředí CETIN se bude jednat hlavně o funkcionality načtení stávající sítě, automatizovaný návrh variant nové FTTx infrastruktury a jejich vyhodnocení z pohledu technického i nákladového. 

„Právě rychlý a automatizovaný návrh možných variant, kudy vést nové optické sítě a jak je nadimenzovat z pohledu instalované kapacity, je klíčový pro zkrácení času a pracnosti při vytváření projektu,“ říká Jaroslav Jech, senior specialista plánování sítě ve společnosti CETIN. „Zdaleka neplatí, že nejkratší varianty jsou nejlevnější. Naopak je potřeba navrhnout průběhy nové sítě tak, aby se v co nejmenší míře zasahovalo do chodníků, minimalizovalo se křížení s vozovkou apod., protože zajištění výkopových prací a souvisejících povolení je často nákladnější než samotná pokládka optických kabelů.“

Po vyhodnocení variant a výběru té nevhodnější pak bude zajištěn export výsledného stavu ve formě projektové dokumentace zhotoviteli stavby a také export dat pro založení plánované FTTx sítě do GIS a OSS systémů. Implementace nového řešení je celkově naplánována na devět měsíců, ale vzhledem k požadavku pracovníků CETIN bude pilotní řešení zahájeno ještě letos tak, aby první plánované lokality byly zpracovány již pro stavební sezónu roku 2020. 

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky, a hlavně pro lidi.