Ušetřeno.cz: Spořicí účty si získaly oblibu hlavně u Pražanů, nejaktivnějšími střadateli jsou přitom lidé ve věku 65+

Praha, 16. prosince 2019 – V tomto roce se spořicí účty těší u Čechů opravdu velké oblibě. V podstatě se vezou na silné vlně již od roku 2018, kdy došlo k opakovanému navýšení sazeb ČNB. Největší zájem o spořicí účty projevují obyvatelé Prahy, kteří podle analýzy dat o návštěvnících srovnávacího portálu Ušetřeno.cz tvoří celou třetinu zkoumaného vzorku čítajícího přes 730 tisíc osob. Nejaktivnějšími střadateli jsou senioři ve věku 65 let a více, kteří z celkového vzorku zaujímají čtvrtinu. Údaje sbírané od letošního ledna do listopadu také ukazují, že z hlediska zájmu o spořicí účty nepanuje mezi muži a ženami téměř žádný rozdíl.

Bankovní domy měly díky příznivým sazbám ČNB možnost navýšit úrokové sazby pro koncové střadatele. Již od počátku letošního roku tak přicházejí s pestrými nabídkami spořicích účtů. Podle údajů o 737 715 návštěvnících srovnávacího portálu Ušetřeno.cz, kteří letos projevili zájem o založení tohoto typu účtu, bylo nejvíce zájemců v srpnu a září. Naopak nejnižší míra zájmu byla v lednu, kdy se na trhu začaly ve větší míře objevovat výhodné nabídky spořicích účtů.

O založení spořicího účtu se nejvíce zajímají obyvatelé hlavního města, kteří tvoří celou třetinu zkoumaného vzorku návštěvníků portálu Ušetřeno.cz, tj. přes 244 000 osob. Druhým nejspořivějším regionem se stal Jihomoravský kraj s více než 89 000 zájemci (12 % z celého vzorku), třetí příčku obsadil Moravskoslezský region s více než 68 000 zájemci (9 %). Obecně lze říci, že k zájmu o tento produkt mohou střadatele přivést vyšší mzdy, ale svou roli může hrát i obava ze zhoršení ekonomické situace. Mít spořicí účet naopak nejméně láká obyvatele Karlovarského (1 %) a Libereckého kraje
(2 %). 

Pokud se podíváme na nejvíce spořivou věkovou skupinu, nejaktivnějšími střadateli jsou lidé v kategorii 65+. Od začátku roku provedlo na zmíněném portálu srovnání spořicích účtů více než 170 000 návštěvníků této věkové skupiny, a tvoří tak 24 % z celého vzorku. „Existuje několik důvodů, proč se tento produkt těší velké oblibě právě u seniorů. Jednak jde o konzervativní produkt, který je pojištěný ze zákona. Dalším důvodem je to, že většina zájemců má v tomto věku minimální nebo nulové úvěrové výdaje, čili má již splacené půjčky i hypotéky. Navíc je tento produkt jednoduchý a neobsahuje zpravidla mnoho podmínek,“ vysvětluje oblibu spořicích účtů u starší generace Daniel Gorol, finanční analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz. Druhou nejpočetnější skupinu střadatelů představují lidé ve věku 25-35 let, která čítá přes 140 000 lidí. Výsledky analýzy dále ukázaly, že v období srpna až října byli nejsilnější skupinou zájemců o spořicí účet osoby v kategorii 35-45 let. Na druhé straně nejméně spořivou skupinou jsou mladí ve věku 18-25 let, kde zájem o zmíněný produkt projevilo pouze 26 000 z nich. „Nízký zájem o spořicí účty je ze strany mladé generace vcelku logický. Jde totiž většinou o osoby na samém začátku kariéry anebo o studenty,“ komentuje výsledky Daniel Gorol. 

Regionální porovnání podle věku zájemců o spořicí účty ukazuje, že v Praze se největší oblibě těší u věkové skupiny 25-35 let (22 %), nepatrně méně pak u seniorů 65+ (21 %). Stejné rozložení platí i pro Vysočinu, kde tento produkt také nejvíce preferuje generace 25-35 (23 %). Ve druhém nejspořivějším kraji – Jihomoravském – jsou největší skupinou zájemci ve věku 65+ (21,5 %), v  Moravskoslezském kraji je pak obliba spořicích účtů ze strany seniorů dokonce ještě markantnější (25 %). Rovněž v ostatních regionech tvoří osoby nad 65 let největší podíl ze zájemců o tento typ účtu.

Výsledky analýzy dat o návštěvnících portálu Ušetřeno.cz také potvrdily, že z hlediska zájmu o spořicí produkt není mezi pohlavími velký rozdíl. Během roku ho jen nepatrně více vyhledávali muži (53 %), nicméně v srpnu a září byl mírně vyšší zájem ze strany žen (51 %). 

Nejčastěji vybíranými spořicími produkty u návštěvníků portálu byly v tomto roce spořicí účty od Raiffeisenbank, ING, Hello bank! a Trinity bank. V podzimních měsících narostl zájem také o spořicí produkt od Wüstenrot. Z hlediska nabídek spořicích účtů byly nejaktivnější spíše mladší digitální banky, jako jsou Creditas nebo Hello bank!. Atraktivní nabídky pro zákazníky však připravili i zaběhnutí hráči jako například Moneta Money bank, která letos vyzkoušela různé produkty v této kategorii.

Jak se během roku vyvíjela průměrná úroková sazba, lze popsat poměrně obtížně. Většina spořicích účtů je spojena buď s určitým limitem, který zákazník může na účet vložit, anebo jiným typem podmínek, které musí splnit, aby mu byl maximální úrok uznán. Je tedy vždy namístě důkladně si před zřízením produktu a vložením peněz přečíst podmínky plnění, aby tak střadatel mohl dosáhnout nejlepšího možného zúročení. 

Data o návštěvnících portálu Ušetřeno.cz byla vyhodnocena za období 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 3,5 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 300 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje. Od října jej nově doplňuje Rádce, který čtenářům nabízí odpovědi na nejrůznější otázky praktického života. Ušetřeno.cz je také od října partnerem projektu Světluška, který zřizuje Nadační fond Českého rozhlasu.