Brno vypsalo podivný tendr

Praha, 13. 1. 2020 – Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace public relations  (APRA) požadují zrušení výběrového řízení, které vypsalo město Brno na agenturu, která má komunikovat změny parkování ve městě. Budoucí dodavatel má mimo jiné tvořit videa, psát na webové stránky a spolupodílet se na strategii komunikace. Jediným kritériem hodnocení je cena nabídky. Zakázka má hodnotu 10 miliónů korun.

U kreativních nebo strategických činností ovšem nemůže být cena jediným kritériem hodnocení. Tím spíše, že zadavatel bude muset s vybranou agenturou spolupracovat dva roky. Naplnění cílů komunikace je klíčově závislé na kvalitě provedení, nikoli na nejnižší ceně. Při použití parametru nabídkové ceny při hodnocení hrozí nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, a to až ve výši 100 % investované částky.

V minulosti AKA s brněnským magistrátem na některých zadávacích dokumentacích ke spokojenosti obou stran spolupracovala, jedná se tedy z pohledu AKA o poučeného zadavatele, u kterého je aktuální postup více než překvapivý.

AKA se na magistrát města Brno obrátila už 12. prosince se svými výhradami a nabízela metodickou pomoc při úpravě zadávací dokumentace. Město nereagovalo a ozvalo se až po urgenci minulý týden.

„Reakce vedoucího odboru dopravy magistrátu města Brna nás neuklidnila, právě naopak. V rozporu se zveřejněnou zadávací dokumentací tvrdí, že zakázka neobsahuje žádné kreativní práce,“ říká Marek Hlavica, ředitel AKA. 

To podle něj znamená, že buď odbor dopravy neví, co vlastně soutěží, anebo záměrně mlží, a vytváří tak netransparentní prostředí v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Proti zadávací dokumentaci ze stejných důvodů vystoupila i APRA, ale ani ta nepochodila lépe.

„Výběrová řízení v oblasti komunikace jsou specifická a dominantním hlediskem pro posuzování dodavatelů by měly být kvalitativní parametry, nikoliv cena. Jsme přesvědčeni, že nejlevnější řešení složitých problémů nemohou být ta nejefektivnější,“ říká k tomu Michal Vlasák, člen Výkonné rady APRA.

 AKA i APRA postupují podle Metodiky zadávání veřejných zakázek. Nabízejí veřejným zadavatelům i konzultace při sestavování zadávací dokumentace tak, aby výběr odpovídal požadavku na ekonomickou výhodnost nabídek. Tam, kde jde o kreativní práce nebo činnosti s vysokou přidanou hodnotou, nemůže být převažujícím kritériem hodnocení cena, protože při nekvalitním provedení je vysoké riziko, že veřejné prostředky budou vyplýtvány zbytečně bez dosažení stanovených cílů.

„Vybrali byste si lékaře nebo architekta svého domu výhradně podle nejnižší ceny?“, ptá se Marek Hlavica a uvádí, že každý rok se obdobné veřejné zakázky soutěží v hodnotě stovek miliónů korun. Převažuje ovšem kritérium kvality nabídky, kam se počítají kreativní a koncepční návrhy, strategie, analýzy a kvalita týmu. 

Za rok 2018 činil objem vypsaných veřejných zakázek v komunikaci 1,3 mld. korun. Neprofesionálně vypsaných zakázek však bylo jen několik. O to větší podezření podle AKA a APRA brněnská zakázka vzbuzuje. Nabídky je možné předkládat do dnešního dne.