Průzkum Ušetřeno.cz: Mladí do 36 let využívají k získání základu na hypotéku častěji pomoc finanční instituce než své rodiny

Praha, 27. ledna 2020 – Přísné podmínky České národní banky z roku 2018 udělaly mladé generaci žádající o hypotéku tlustou čáru přes rozpočet. I přesto se očekává, že v příštích deseti letech značná část mladých bude o pořízení vlastní nemovitosti usilovat. Podle průzkumu portálu Ušetřeno.cz nyní jako základ na hypotéku využívají mladí žadatelé nejčastěji úvěr na bydlení. Současně jim finanční pomoc nabízejí i příbuzní, jak potvrdily více než tři čtvrtiny dotázaných. Ti dále uvedli, že mladí v jejich rodinách si nejčastěji berou hypotéku s LTV do 80 %. Desetina mladých pak jako zástavu použije vedle své nemovitosti v hypotéce i nemovitost rodičů.

Podle zpřísněných pravidel ČNB z října 2018 nesmí objem všech úvěrů žadatele překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu a současně všechny měsíční splátky nesmí přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu. Šance pořídit si vlastní bydlení se tak zejména pro mladou generaci rapidně snižuje. Přesto si podle údajů ČSÚ většina mladých, kteří dnes bydlí u rodičů nebo v podnájmu, hodlá v dalších deseti letech koupit vlastní nemovitost. „Na splácení hypotéky mladí dostatečný příjem většinou mají, ale chybí jim potřebný základ z vlastních zdrojů. Stále více jich tak musí požádat o pomoc nějakou finanční instituci, případně i své rodiče nebo další příbuzné,“ vysvětluje Daniel Gorol, finanční analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz. 

Základ na hypotéku mladým většinou pokryje úvěr na bydlení

Čtyři pětiny všech účastníků průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz jsou vlastníky nějaké nemovitosti. 31 % respondentů má přitom v rodině osobu mladší 36 let, která si v posledních letech vzala nebo se chystá vzít hypotéku. Jako základ na hypotéku tito mladí nejčastěji použili či plánují použít úvěr na bydlení, jak uvedlo 39 % dotázaných. Ve 23 % případů se jednalo o vlastní úspory mladého žadatele, 21 % účastníků průzkumu pak sdělilo, že daný člen rodiny použil, příp. teprve použije jako základ hypotéky své stavební spoření. 8 % dotázaných tuto informaci neuvedlo, podle 7 % oslovených půjčila mladému žadateli o hypotéku vlastní rodina. Ve 2 % případů mladý žadatel použil, nebo teprve použije finanční prostředky z dědictví.

Průzkum tak ukázal, že ačkoli 77 % respondentů uvedlo, že by mladému členovi rodiny bylo ochotno na hypotéku zapůjčit peníze z vlastních úspor, mladí dávají přednost zápůjčce z banky nebo spořitelny. „Mladá generace se obvykle kvůli hypotéce stejně obrátí na finanční instituci, protože pokrýt celou částku na základ hypotéky zkrátka není v silách rodiny,“ komentuje výsledky Daniel Gorol z Ušetřeno.cz. 

Třetina mladých volí hypotéku s LTV do 80 %, 5 % z nich by dokonce preferovalo 100% hypotéku

Z pohledu zvolené nebo plánované výše LTV celá třetina mladých preferuje hypotéku s LTV do 80 %. V 18 % případů se jedná o 90% hypotéku, ještě vyšší LTV mají mladí jen v 9 % případů, z toho 5 % by mělo zájem dokonce o 100% hypotéku. Zbytek respondentů netuší, jaké LTV si dotyčný u své hypotéky vybral nebo vybere.  

Čtyři pětiny mladých dají do zástavy pouze nemovitost v hypotéce

Mladí žadatelé o hypotéku nejčastěji vkládají do zástavy přímo nemovitost, na níž si berou hypotéku, jak uvedlo 81 % účastníků průzkumu. V 10 % případů byla, příp. teprve bude současně s touto nemovitostí zastavena ještě nemovitost rodičů. 8 % dotázaných zase uvedlo, že mladý člen rodiny kvůli hypotéce nezastavil svou nemovitost v hypotéce, ale pouze tu vlastněnou jeho rodiči nebo prarodiči.  

72 % účastníků průzkumu (se silným zastoupením osob seniorského věku) odpovědělo negativně na hypotetickou otázku, zda by byli ochotni členovi rodiny mladšímu 36 let poskytnout do zástavy vlastní dům či byt. Ukazuje se tak, že příbuzní raději půjčí finanční prostředky, nežli by zastavili svou nemovitost. 

Státní půjčky pro mladé do 36 let 

Stát se mladým do 36 let snaží usnadnit situaci možností získat státní půjčku až 2 miliony korun na pořízení nového bydlení. Nárok na ni mají manželé či registrovaní partneři, z nichž aspoň jednomu z nich musí být pod 36 let. Stejnou možnost mají i nesezdaní rodiče dítěte do 15 let. K půjče pro mladé je samozřejmě vázáno zástavní právo k nemovitosti. Odborníci se však shodují, že tyto půjčky mají příliš svazující podmínky, které mladé lidi spíše odrazují. „Výhodou této půjčky už není ani její značně nízký úrok, neboť i hypotéky mají v současnosti úroky nízké,“ doplňuje Daniel Gorol. 

Průzkum srovnávacího portálu Ušetřeno.cz byl proveden v období 10. – 18. ledna 2020 na vzorku 967 respondentů z celé ČR starších 18 let.

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 4,2 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 320 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje. Nově jej doplňuje Rádce, který čtenářům nabízí odpovědi na nejrůznější otázky praktického života. Ušetřeno.cz je také od října 2019 partnerem projektu Světluška, který zřizuje Nadační fond Českého rozhlasu.