COVID19CZ nachystal technologické řešení pro Chytrou karanténu a nyní čeká na její plné využití hygieniky

Praha, 23. března 2020 – I když na boj s pandemií není Česká republika připravena, podnikatelé, technologičtí odborníci a dobrovolníci (COVID19CZ) jsou v boji proti viru připraveni využít současné technologie. Rychlým postavením, zprovozněním a zajištěním linky 1212 jejich práce neskončila. Současně s linkou 1212 vznikalo technologické řešení pro Chytrou karanténu. Ta umožní, aby v izolaci byli jen skutečně nemocní a potenciálně ohrožení lidé, nikoliv celý národ. Technické řešení nazvané Covid Active Response Center je nyní připraveno, otestováno na několika případech nakažených a čeká, až jej začnou hygienici používat naplno.

COVID19CZ týden po zprovoznění linky 1212 připravil technologické řešení Covid Active Response Center (Covid ARC). Aktivní informační centrum používá moderní technologie a dostupná data k lepšímu trasování nakažených koronavirem, a tím i rychlejší a přesnější identifikaci osob, které jsou virem ohroženy. Covid ARC zvládne přijmout a zpracovat informace o tisících nakažených denně, kontaktovat je a získat od nich informace o lidech, kteří mohou být virem ohroženi. Tyto nákazou ohrožené kontakty následně izolovat a objednat na testování. Trasování je dále zpřesněno chytrým využíváním dat od třetích stran. Po získání souhlasu kontaktovaných osob vizualizuje hygienikům geolokační data od operátorů či bankovních domů. Teď už COVID19CZ několik dní čeká, kdy toto hotové řešení začnou hygienici používat naplno.

Koronaviru se nevyhneme. Na podobnou pandemii nebyla Česká republika ani Evropa připravena. Nyní musíme primárně minimalizovat důsledky nákazy. Potřebujeme jednat rychle. Doposud bylo oddělení zdravých od nakažených a nákazou ohrožených osob otázkou ruční práce. Každému nakaženému musí hygienici zavolat a zjistit, s kým za posledních 14 dní přišel do užšího styku. Tyto lidi je pak třeba podobně obvolat a poslat na testy. Tenhle proces se může dít s papírem a tužkou v ruce, to však není v lidských silách  s narůstajícím počtem nakažených dlouhodobě zvládat. Řešením je využití moderní a dostupné technologie. Do námi připraveného Covid Active Response Centra zapojujeme po souhlasu jednotlivých kontaktů jejich geolokační data od operátorů, bankovních domů a data dalších třetích stran, která s trasováním nemocných lidí výrazně pomohou a celý proces zrychlují. Včasná izolace těch, kdo jsou ohroženi virem výrazně snižuje riziko šíření viru. A to je pro zvládnutí pandemie klíčové. První verzi technologického řešení, které výrazně urychlí to, co jsme začali nazývat Chytrou karanténu, máme připravenou. Současně pracujeme na několika dalších projektech, kde moderní technologie pomáhají v boji proti viru. Jedním z nich jsou třeba plicní ventilátory,” popisují Patrick Zandl (Prusa Research) a Petr Bartoš (Cogvio Medical), dva z představitelů hnutí COVID19CZ, kteří stojí i za Covid Active Response Center.

Covid Active Response Center je robustní škálovatelné řešení postavené na Keboola, Daktela a CleverAnalytics. Pro kontrolu jak se nakládá s citlivými daty je partnerem projektu cybersecurity tým PwC. Covid ARC má díky obrovské ochotě a nasazení operátorů a bank domluveno a vyzkoušeno i jejich zapojení do procesu vytipování ohrožených osob. Když se podíváme na další technologická řešení, která připravují další evropské státy, Covid ARC vychází nejlépe v souladu s pravidly GDPR. Kromě technologického řešení je skupina COVID19CZ také autorem koncepce Chytré karantény a jejího rychlého nasazení.

Hnutí COVID19CZ vzniklo na základě přesvědčení, že ve 21. století máme k dispozici technologie, jejichž masivní a chytré použití nám umožní využít a optimalizovat zdroje, které ke zvládání nákazy máme. S využitím dat nebudeme bojovat proti nákaze naslepo a budeme schopni dříve uvolnit plošná restriktivní opatření. Covid Active Response Center je toho jasným  důkazem. Data se dají proti viru využít chytře. Hygienici toho mohou využít naplno již nyní.

Co je COVID19CZ?

COVID19CZ vzniklo jako neformální uskupení odborníků. Základ iniciativy položili čeští podnikatelé a technologičtí odborníci, kteří k sobě postupně nabalují komunitu dobrovolníků, a nadšenců ochotných pomoci. Společnými silami ukazují, jak data a technologie pomáhají šíření nákazy zpomalit a minimalizovat její následky. Pilíře aktivit, kterým se COVID19.cz věnuje jsou tři:

  • Chytrá karanténa = Soubor opatření, která oddělí nemocné a potenciálně nakažené od zdravých osob a zároveň bude důsledně chránit zdravotníky. Lidi chrání před nákazou a ekonomiku před kolapsem.
  • Zajištění odpovídajících pomůcek a podmínek pro naše zdravotníky. Zdravotníci jsou naší hrází před nákazou.
  • Informování veřejnosti. Žádná z opatření nebudou účinná, když o nich lidé nebudou vědět, nebudou jim rozumět a nebudou je dodržovat.

Dodejme, že COVID19CZ během neuvěřitelných několika dní v době vyhlášení nouzového stavu postavili call centrum 1212, které odbavuje všechny otázky okolo koronaviru. Následně také pomohli vytvořit informační stránky, které výrazně snížily počet volajících na linku 1212 a uvolnily kapacity tísňových linek. Nyní běží intenzivní projekt na dokončení vývoje a zahájení malosériové výroby na výrobu 500 plicních ventilátorů určených pro problémy způsobené COVID-19 a do tří týdnů začít s jejich dodávkami. Řeší tak situaci, kdy nám hrozí, že pokud se bude opakovat „italský scénář“, budou nám v nejbližších několika týdnech chybět stovky plicních ventilátorů, které už na trhu ke koupi nejsou. Proto potřebujeme toto zařízení urychleně vyvinout. Na vývoji zařízení spolupracuje celá řada akademických a medicínských pracovišť a pomoc nezištně nabídly i soukromé společnosti.

Za COVID19.cz stojí například: Petr Šimeček (Keboola), Pavel Doležal (Keboola), Patrick Zandl (Prusa Research), Pavel Zima (Seznam.cz), Jakub Nešetřil (Česko.Digital), Dušan Šenkypl (Pale Fire Capital), Tomáš Havryluk (Alza.cz), Ondřej Tomáš (CleverMaps), Petr Bednařík (DataSentics). Kompletní seznam najdete na webu hnutí pod “Ideamakeři a kontakty”.