Index Exportu – hrozí bezprecedentní propad exportu, čtvrtina exportérů jede na čtvrtinový výkon

Bezprecedentní šok, který COVID-19 uštědřil všem ekonomikám, Česka nevyjímaje, se jen obtížně zachycuje v modelech a prognózách, které předpokládají „standardní“ vývoj. Ekonomiky světa jsou bojem proti šíření virové pandemie ochromené, výrobní řetězce zpřetrhané a doprava zboží a osob přerušená či dokonce zastavená. „Předstihové ukazatele, ze kterých mimochodem i Index Exportu vychází, padají strmě dolů a z dalšího vývoje je jasné, že pádům není zdaleka konec. Proto je, vzhledem ke značné nejistotě a předpokládanému dalšímu zhoršení ekonomické situace, než se šíření viru dostane pod kontrolu a začne ustupovat, vypovídající hodnota Indexu Exportu, jako jakékoliv jiné proměnné, velmi nízká,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Čtvrtletní průzkum mezi exportéry provedený na začátku dubna však vysílá varovný signál: hrozí bezprecedentní propad exportu a zahraničněobchodních aktivit obecně.

„Zprávy z průmyslu za minulý měsíc říkají, že řada firem, pokud zcela nezastavila výrobu, tak ji musela významně, a to o desítky procent omezit, protože jim chybějí nejenom zakázky, ale zejména dělníci, kteří buď ošetřují člena rodiny, nebo čerpají nemocenské dávky. Nejdůležitější však je, že motor českého exportu, automobilový průmysl, se zastavil a zatím objektivně nelze ani očekávat, že prodej osobních automobilů u nás i v celém světě se do pololetí dostane do normálu“, dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 14. 4. 2020.
Pozn.: Údaje do února 2020 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od března 2020 prognóza IE.

Šetření mezi českými vývozci

Pravidelně jednou za tři měsíce provádí Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů šetření mezi českými vývozci. V rámci šetření vývozci odpovídají na dvě otázky: „Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Respondenti pokaždé vybírají ze škály 0-100. 

V tak výjimečné situaci, v jaké se nyní nacházíme, jsou průzkumy “z terénu“ ještě významnější. Čeští exportéři v průzkumu provedeném na počátku dubna, tj. v době národní karantény a mimořádného stavu, již pociťovali strmý pád exportu. Vyhlídky na druhé čtvrtletní (tj. tři měsíce dopředu) jsou podobně katastrofické. „Není se čemu divit. Ekonomice jako živému organismu nyní fungují jen základní životní funkce, ostatní je vypnuto“, vysvětluje Helena Horská a doplňuje, že: „záchranné a protikrizové balíčky přijímané všude ve světě, Česka nevyjímaje, v lepším případě jen zmírní škody. Ztráty obchodních a výrobních příležitostí, zaměstnanosti, produkce atd. jsou s ohledem na přijatá preventivní opatření nevyhnutelné.“

Jak hodnotíte současnou úroveň exportu?

Jaký očekáváte vývoj exportu za tři měsíce?

Zdroj: Šetření mezi exportéry v termínu 1. – 7. 4. 2020. Raiffeisenbank a.s. a Asociace exportérů. 

COVID-Anketa mezi českými vývozci 

Ke standardní části šetření jsme tentokrát zařadili i otázky týkající se dopadu koronaviru na české exportéry a jejich názor na přislíbenou státní pomoc. 

Pandemie koronaviru zasáhla 64 % dotázaných exportérů: 59 % negativně a jen 5 % pozitivně. Zhruba třetina (přesně 37 %) nemusela do prvního dubnového týdne omezit své podnikání. Čtvrtina exportérů jede ale na čtvrtinový výkon, 15 % na poloviční a 17 % na tříčtvrtinový. Pro exportéry je samozřejmě důležitý pohyb zboží a osob přes hranice státu. Proto také zavedená opatření na hranicích způsobují problémy třem čtvrtinám (přesně 78 %) z nich, 29 % ze všech dokonce výrazné. Jen jedna pětina exportérů v opatřeních na hranicích nevidí problém. Naopak 2 % z nich muselo kvůli tomu přerušit svou činnost.

Více než tři čtvrtiny exportérů (78 %) vítají pomoc státu. Ale 61 % exportérů je sice ráda za nabízenou státní pomoc, ale nepovažuje ji za systémovou. 22 % si dokonce myslí, že je nedostatečná. To možná vysvětluje i fakt, že „jen“ 59 % exportérů se chystá využít státní pomoc. 34 % respondentů se bude snažit zvládnout situaci sami, bez finanční podpory.  7 % žádné finanční potíže nemá a pomoci nevyužije. Naopak 64 % exportérů, kteří se chystají požádat o pomoc, využije 2 z nabízených variant pomoci, jen 3 % všechny tři (odklad splátek, zvýhodněný úvěr a jiná finanční pomoc). 

Extrémní nejistota se také promítá do odpovědi na otázku „Kdy čekáte návrat do normálního stavu?“. 90 % exportérů předpokládá návrat do normálu nejpozději do jednoho roku, ale jen necelá polovina z nich během 2-6 měsíců,“ zdůrazňuje na závěr Horská. 

INDEX EXPORTU
2020/Q1
Jak na Vaše podnikání dopadá aktuální situace kolem pandemie koronaviru? Museli jste omezit nějak své podnikání a jakým způsobem?
naše podnikání nebylo téměř dotčeno současnou situací 37%
negativně, naše podnikání je omezeno na 25% 17%
negativně, naše podnikání je omezeno na 50% 15%
negativně, naše podnikání je omezeno na 75% 24%
negativně, naše podnikání je úplně zastaveno 2%
pozitivně, naše podnikání zaznamenalo růst 5%

 

INDEX EXPORTU
2020/Q1
Ovlivňují nějakým způsobem vaše exportní aktivity omezení zavedená na hranicích?
Kvůli omezení přeshraničního styku jsme naše podnikání museli dočasně přerušit 2%
Omezení přeshraničního styku má na naše podnikání částečný vliv 49%
Omezení přeshraničního styku naše podnikání výrazně limituje 29%
Omezení přeshraničních styku nemá na naše podnikání žádný vliv 20%

 

INDEX EXPORTU
2020/Q1
Považujete podporu exportérů, resp. podnikatelů ze strany státu v aktuální situaci kolem pandemie za dostatečnou a efektivní? 
Aktuálně nabízená podpora podnikatelům ze stran státu je nedostatečná 22%
Ano, nabízená pomoc a plánované kroky vlády se mi zdají dostatečné 17%
Pomoc vlády vůči podnikatelům není příliš systémová, ale jakákoliv pomoc je v aktuální situaci dobrá 61%

 

INDEX EXPORTU
2020/Q1
Jak dlouho vám bude trvat, podle vašeho očekávání, návrat do normálního stavu? 
1 – 2 měsíce 15%
2 – 6 měsíců 41%
až 1 rok 34%
déle než rok 10%

 

INDEX EXPORTU
2020/Q1
Počítáte s využitím nějaké finanční podpory (Covid program, úvěr atp) pro revitalizaci vašeho podnikání v rámci aktuální situace a po jejím skončení?
Ano, plánuji využít možnost odkladu splátek 27%
Ano, plánuji využít zvýhodněný úvěr v rámci Covid programu 32%
Ano, plánuji využít jiný alternativ financování / pomoci 27%
Ne, bude to těžké, ale chci to zvládnout bez finanční pomoci 34%
Ne, žádné finanční potíže v souvislosti s aktuální situací nemám, pomoc nevyužiji 7%

 

Zdroj: Šetření mezi exportéry v termínu 1. – 7. 4. 2020. Raiffeisenbank a.s. a Asociace exportérů. 

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu
na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky
a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu. 

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).