ELAI organizuje online rozhovor s izraelskou specialistkou na pomoc startupům

(Praha, 20. dubna 2020) Česká startupová scéna, na rozdíl například od Německa, zatím v současné krizi nemůže počítat s žádnou zvláštní podporou ze strany státu. I proto European Leadership and Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s izraelskou ambasádou uspořádá ve čtvrtek 23. dubna odpoledne online rozhovor s profesorkou Dafnou Kariv, šéfkou oddělení podnikání a inovací na izraelské Vysoké škole manažersko-akademických studií (Collman), zaměřený na podporu tohoto sektoru. 

Akce ponese název „Boosting startups‘ activity under the current crisis: directions and practices to keep startups in motion“ a bude se zabývat především dvěma směry:

  1. charakterizováním nových výzev, jimž v současnosti startupy kvůli krizi COVID-19 čelí, 
  2. způsoby, jak udržet startupy v pohybu a vyhnout se „pauza“ módu, který je v současnosti a pro jejich budoucnost riskantní. 

„Startupy obvykle musejí v průběhu své existence řešit různé typy nesnází, ať už finanční, provozní, výrobní atd. Ovšem COVID-19 přinesl zcela jiný typ krize, který vyústil v nový, neznámý stav,“ vysvětluje Dafna Kariv. „I když má většina startupů bohaté zkušenosti s rychlým přizpůsobováním se nejednoznačným podmínkám a situacím, zdá se, že zmatek a úzkost, které způsobila koronavirová pandemie, jsou hlubší a závažnější než kdykoli předtím.“

Jak zvládnout „den poté“

Kromě toho se prof. Kariv zaměří na postupy, pomocí nichž lze co nejpřesněji odhalit skutečné problémy, s nimiž se startupy potýkají. A také určit, do jaké míry je jejich příčinou současná krize. Důležité téma bude rovněž způsob, jak využit potřeby vyplývající ze současné krize k inovacím nebo jak se připravit na „den poté“.

„My v ELAI považujeme startupy za nesmírně důležitou součást naší ekonomiky, která může České republice pomoct posunout se díky inovacím a neotřelým způsobům řešení na vyšší úroveň. Uspořádáním této události proto chceme přispět k tomu, aby se tuzemské startupy dokázaly s koronavirovou krizí vyrovnat a úspěšně pokračovaly v činnosti,“ říká Lukáš Sedláček, zakladatel a ředitel ELAI.

Rozhovor bude vysílán živě na YouTube kanálu „ELAI TV Official tento čtvrtek 23. dubna od 15.00 do 15.45, moderovat ho bude Lukáš Sedláček. Úvodní slovo pronese Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice. Profesorka Dafna Kariv zároveň nabízí zdarma třem vybraným startupům konzultace věnované problematice jejich přípravy na návrat do režimu „po krizi“. V případě zájmu o konzultaci napište na info@elai.cz název svého startupu, uveďte jeho webové stránky a jednou větou jej představte.

„I přes rozsáhlá omezení kvůli COVID-19 musí život i podnikání pokračovat díky technologiím, které nám to umožňují,“ uvádí Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice. „V současnosti se startupy všech oblastí nacházejí v nelehké a složité situaci. Tímto rozhovorem jsme proto chtěli českým podnikatelům přiblížit izraelský přístup z tzv. Startup Nation a především poukázat na možná východiska. Věřím, že právě diskuze doktora Lukáše Sedláčka s profesorkou Dafnou Kariv může být pro startupy velmi podnětná a přinese jiný úhel pohledu, ze kterého budou moci podnikatelé v těchto nelehkých dnech čerpat inspiraci.“

Partnery akce jsou Týden inovací ČR, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, CzechStartups.org, prg.ai, Startup Disrupt a Oak´s Lab.

_____________________________________________________________________________________

Prof. Dafna Kariv

Vedoucí oddělení podnikání a inovací na izraelské Vysoké škole manažersko-akademických studií (Collman). Je autorkou řady knih a článků, ve kterých se věnuje problematice podnikání, start-upů, inovací atd., např. Educating Entrepreneurs (2019), The Role and Impact of Entrepreneurship Education (2019, spoluaut.), Creating the social venture (2015, spoluaut.). Vystupuje na oborově zaměřených konferencích a také získala mnoho ocenění a grantů, např. Presidential fellowship grant od Association of International Education Administrators, William v programu Erasmus+ Evropské komise či ocenění International Conference of Organization Innovation (ICOI). Je rovněž ambasadorem Izraele v programu GISEP – German-Israeli Startup Exchange ad.

ELAI

Pražský institut European Leadership & Academic Institute (ELAI) vznikl v roce 2010 s cílem podporovat profesní vzdělávání a osobnostní růst skrze předávání zkušeností předních osobností českého byznysu. Od roku 2015 každoročně pořádá Týden inovací ČR, největší celorepublikovou událost zaměřenou na podporu propojování aktérů v oblasti inovací.