Průzkum: Rodiče tráví s dětmi 3,4 hodiny denně učením. Dvě třetiny z nich využívají online nástroje

Praha, 4. května 2020 – Podle názoru 51 procent Čechů základní školy obecně zvládají současnou situaci na výbornou nebo chvalitebnou. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku i komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online testů. Zjistil to průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank. Ta už třetím rokem podporuje on-line platformu Zlatka.in, která učí žáky základních a středních škol finanční gramotnosti.

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Asi třetina (32 %) rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně, 43 % dvě až čtyři a pětina (19 %) od čtyři do šesti hodin denně.

„Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž,” říká Veronika Tomanová, spoluzakladatelka webové edukační platormy Matika.in.

Pokud jde o konkrétní základní školy, kde mají rodiče své děti, známku 1 nebo 2 jim přidělilo 66 % rodičů. Příležitost ke zlepšení vidí v ještě větším využívání online nástrojů a především v minimalizaci zátěže rodičů. Ti by také ocenili, kdyby základní školy častěji využívaly online testy (45 %) a dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů (42 %).

V současné době využívá nějaké online vzdělávací nástroje 66 % rodičů a téměř všichni se shodnou na jejich vysoké užitečnosti a efektivitě. Většina ale odmítá, že by dokázaly nahradit klasickou výuku. Nejčastěji uváděnými online nástroji jsou YouTube, z edukačních platforem pak Matika.in. Ta patří do rodiny vzdělávacích webů spolu s Gramar.in, Geograf.in, Zlatka.in a Trainbra.in, které se zaměřují na matematiku, češtinu, zeměpis, finanční gramotnost a kritické myšlení.

„Naše weby zaznamenaly po uzavření základních škol enormní nárůst návštěvnosti, museli jsme řešit jejich lepší technické zabezpečení. S tím nám pomohli naši partneři, například Raiffeisenbank, která dlouhodobě podporuje náš projekt finanční gramotnosti Zlatka.in,” říká Tomanová.

Nejčastější formou zadávání úkolů je email (71 %), online platformu pro zadávání domácí práce využívá 56 % škol a 46 % úkolů tvoří samostudium z učebnic. Online videa na YouTube a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá.

Průzkum provedla agentura NMS Market Research v dubnu 2020 online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1066 respondentů ve věku 18-65 let.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).