Komentář: Upravený návrh nového stavebního zákona představuje návrat k současné právní úpravě. V legislativním procesu nemůže uspět

 

  • PROČ JE TŘEBA KVALITNÍ STAVEBNÍ ZÁKON 

 

Současný stavební zákon je v současné podobě tristní právní norma. Kvůli její špatné kvalitě jsme ve stavu, kdy získat stavební povolení trvá neúměrně dlouho. Celý proces je nepřehledný a netransparentní – žadatel o stavební povolení nemůže ani tušit, co má stavebnímu úřadu předložit za podklady. Do rozhodování navíc mluví velké množství úředníků a žádný z nich nenese žádnou osobní odpovědnost. Ochrana veřejných zájmů (např. ochrana zdraví, životního prostředí, kulturních památek apod.) je žalostná, neefektivní a často zpolitizovaná. Stavební zákon extrémně zatěžuje stavebníky, ale neumožňuje ani odpůrcům záměrů domoci se komplexního přezkumu jejich právní přípustnosti, tím méně pak v rozumné době. Především proto jsme se rozhodli zapojit se do přípravy návrhu nového stavebního zákona, byť jsme se zcela neztotožňovali se všemi jednotlivými východisky věcného záměru. 

 

  • MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ZCELA PŘEPSALO PŮVODNÍ NÁVRH 

 

S ohledem na tristní stav věci vznikl autorský kolektiv předních expertů na stavební právo v České republice, který během několika měsíců minulého roku připravil komplexní nový stavební zákon. Jeho ambicí bylo: 

  • urychlit stavební řízení 
  • odstranit nepřehlednost a chaotičnost povolovacího procesu 
  • posílit samosprávnou roli obcí a měst při vytváření územních plánu 
  • odstranit systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů 

V prosinci minulého roku byl návrh odevzdán. Převzalo si jej Ministerstvo pro místní rozvoj, které návrh zákona kompletně přepsalo. Podle nám známého obsahu upraveného návrhu, který má ministerstvo předložit vládě, byla většina pozitivních aspektů původního návrhu opuštěna. Nový návrh stavebního zákona z pera Ministerstva pro místní rozvoj navíc objemově nabyl na dvojnásob. Z původních 171 paragrafů je najednou 323. Přesto návrh ministerstvo prezentuje jako zjednodušení.

Jak konkrétně Ministerstvo pro místní rozvoj změnilo původní návrh si můžete přečíst v přiložené srovnávací tabulce.  

Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti