Společnost STAX Technologies spolu s Rockwell Automation postupují vpřed směrem k naplnění ambicí proniknout na světový trh

S inteligentním polohovacím systémem iTrak výrobce zvýšil rychlost i výrobní kapacitu

Úkol

Výrobce balicích strojů na hygienický papír, stejně jako ostatní konkurenční podniky, čelil problému s pomalou ruční přestavbou výroby založenou na mechanickém výrobním systému, což negativně ovlivňovalo produktivitu.

Řešení

iTRAK

 • Poskytuje nezávislou kontrolu více unašečů na přímých nebo zakřivených drahách.
 • Rotační řetězy, řemeny a převody nahrazuje softwarem.
 • Předefinovává rychlost a flexibilitu v automatizaci výroby.
 • Zkracuje prostoje při přestavbě.
 • Zajišťuje, aby i kratší běhy mohly zůstat ziskové.
 • Snižuje nároky na pravidelnou údržbu a zmenšuje velikost stroje.

Výsledky

Vyšší produktivita

 • Čas potřebný k přestavbě výroby se zkrátil z hodin na minuty.
 • Kvalita balení se při vysokých rychlostech výrazně zlepšila v důsledku změny z přerušované na plynulou technologii výroby, která je výsledkem používání systému iTrack.
 • 10–20% zvýšení rychlosti výroby, ale také přibližně 40% zvýšení celkové efektivity.

Vyšší konkurenceschopnost 

 • Společnost STAX je nyní uznávána jako jednička v oboru z hlediska technologií i konkurenceschopnosti.
 • Vylepšila si svoji firemní image a stala se významným mezinárodním hráčem.
 • Otevřely se jí dveře ke spolupráci s partnery z ekosystému Rockwellu, jako je Kimberly Clark.

Pozadí případu:

Společnost STAX se stejně jako ostatní konkurenční podniky musela vypořádat s problémem optimalizace rychlosti změny výroby a výrobní rychlosti strojů určených pro balení hygienického papíru, jako jsou papírové utěrky a toaletní papír.

Standardní konstrukce dosud používaných konvenčních strojů byla založena na řetězu nebo řemenu, které vše poháněly a vše k nim bylo připojeno. Proto, kdykoli bylo potřeba změnit výrobu, stroj se musel zastavit. Přestavba se musela udělat ručně pomocí nástrojů, což znamenalo, že koncový uživatel musel vše vyměnit, nastavit na nové pozice, znovu sestavit a nové nastavení otestovat, a to vše mohlo trvat více než několik hodin.

Tomáš Babka, vedoucí prodeje OEM ve společnosti Rockwell Automation, vysvětluje: „Téměř všichni výrobci OEM stále používají k pohánění systému rotační řetězy, řemeny a převody, které znesnadňují přestavbu. Potřebujete k ní mít technika, který bude mít správné nástroje a bude tam ve správný čas.“

Kvůli tomu byl celý tento proces poměrně pomalý, mechanická konstrukce musela být extrémně robustní, aby zvládla výrazné výrobní špičky, a profil celého balicího procesu byl časově náročný.

Jak říká Josef Šlapák, OEM Account Manager ve společnosti Rockwell Automation: „Záleží na koncovém uživateli. Tento stroj může být pro každého. Některé firmy používají po celou dobu životnosti stroje pouze čtyř balení rolí toaletního papíru, čili přestavba se jich moc netýká. Budou ale moct používat stroj při vyšších rychlostech a získají vynikající balení.

Naproti tomu ostatní výrobci, kteří potřebují častěji měnit formáty, by kvůli delším časům potřebným k přestavbě skončili ve finančních ztrátách. Použití strojů s iTrak je ideálním řešením tohoto problému.“

Společnost STAX hledala řešení, které by jí pomohlo dodat na trh něco zvláštního a jedinečného. To by přineslo další benefit v podobě posílení image společnosti a ta by se zapsala jako OEM poskytovatel vysoce inovativních a špičkových technologických řešení.

Řešení

Společnost STAX se poprvé seznámila s inteligentním polohovacím systémem iTrak od Rockwell Automation na Automation University v červnu 2015 a rychle si uvědomila, že toto řešení představuje zcela nový způsob pohledu na výrobu. Pod těmito dojmy se brzy začalo pracovat na vývoj nového stroje a po několika návštěvách v závodě Rockwell na Long Islandu podepsal STAX v létě 2016 objednávku na iTrak. Stroj byl brzy představen světu – na Tissue World v únoru 2017.

iTrak je modulární, škálovatelný a lineární motorový systém, který umožňuje nezávislé ovládání více pohybů na přímých nebo zakřivených drahách. Dovoluje výrobcům OEM zbavit se rotačních řetězů, řemenů a převodů a nahrazuje je jednoduchým a efektivním softwarem, který mění rychlost a flexibilitu v automatizaci. Jak říká Aleksander Bukvic, technický ředitel ve společnosti STAX Technologies: „Když jsme na tento produkt narazili, vypadal přesně tak, jak jsme potřebovali, aby dokázal pozdvihnout naše stroje na další technologickou úroveň.“

Zmíněná technologie pomáhá podnikům zvýšit výrobní produkci o 40 procent nebo víc, zkrátit prostoje při přestavbě na novou výrobu a zajistit, aby i kratší běhy mohly zůstat ziskové. Rovněž snižuje nároky na pravidelnou údržbu a zmenšuje velikost stroje.

Výsledky

Hodiny, které zákazníci STAXu potřebovali na přestavbu výrobního postupu, se s iTrak rychle zkrátily na několik minut. Díky tomu lze vyrábět mnohem více obalových produktů rychleji než dřív. Původní převodník od STAX dovoloval vyrábět 180 balení za minutu, zatímco s iTrak bylo okamžitě možné najet na výrobu 200 až 220 balení za minutu.

Kromě efektivity výrobního procesu se výrazně zlepšila také firemní image společnosti STAX, která je stále více uznávána jako jedinečný a cenný partner nejen pro společnost Rockwell Automation, ale i pro další významné hráče na mezinárodním poli.

Jak vysvětluje Tomáš Babka: „Od samého začátku měla společnost STAX pověst srbské firmy, která vyrábí stroje osvědčené kvality za slušnou cenu. Majitel ji však dokázal pozvednout na vyšší úroveň a prokázal, že je schopen konkurovat předním OEM výrobcům z celého světa a stavět stroje na nejvyšší technické úrovni.“

Vzhledem k touze zintenzivnit svou přítomnost na severoamerických a jihoamerických trzích je partnerství se společností Rockwell Automation mimořádně pozitivním krokem, zejména vzhledem k reputaci společnosti Rockwell Automation na těchto trzích.

Tato expanze také otevřela dveře spolupráci s hlavními partnery náležejícími do ekosystému Rockwellu, jako je například Kimberly Clark. STAX se stal nedávno členem skupiny Barry-Wehmiller, která nabízí ještě větší potenciál růstu.

„Myslím, že použití iTrak bylo nejlepším výsledkem spolupráce STAX se společností Rockwell,“ říká Josef Šlapák. „STAX dokázal využít silné stránky obou stran a implementací systému iTrack od Rockwell stanovil nové technologické standardy v průmyslu.“

O společnosti Rockwell Automation 

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích. 

O společnosti STAX

Srbská společnost STAX Technologies je jedničkou na trhu s balicími stroji na hygienický papír, k jejímž hlavním produktům patří baličky, zařízení vytvářející svazky produktu, plničky krabic a paletizátory. Od svého založení v únoru 2002 v Cacaku si společnost STAX dokázala vybudovat celosvětovou zákaznickou základnu a trh nepřetržitě zásobuje novými řešeními na nejvyšší technologické úrovni.

STAX vsází na spolupráci se zákazníky, díky které může lépe pochopit jejich potřeby a dodávat jim potřebná inovativní technologická řešení. Od konkurence se odlišuje rychlostí, s jakou se přizpůsobuje rychle se měnícím tržním trendům, a vysokou úrovní kreativity a inovací.

Firma se trvale soustřeďuje na vývoj a výrobu balicích strojů pro papírenský zpracovatelský průmysl. V průběhu let se z ní díky bezpočtu inovací stal jeden z čelných hráčů na poli obalové techniky. Jako výrobce špičkových automatických systémů pro papírenský průmysl nabízí kompletní řešení pro balení toaletního papíru pro osobní hygienu a splňuje specifické požadavky svých klientů.

Cílem společnosti STAX je stát se světovou jedničkou ve výrobě obalové techniky v papírenském zpracovatelském průmyslu.