NTK nabízí bezplatné prohlídky knihovny. Dozvíte se o jejích službách i historii

Praha 14. července 2020_Národní technická knihovna (NTK) nabízí mimořádné a bezplatné exkurze po nejmodernější a největší technické knihovně v České republice. Prohlídky určené široké veřejnosti jsou naplánovány od 16. července na každý čtvrtek v 10 hodin, zájemcům stačí se dostavit vždy v 9.50 před Ballingův sál v přízemí budovy (vchod NTK4).

Komentované exkurze svého sídla v dejvickém kampusu nabízí NTK běžně zdarma jen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol a dále pracovníkům výzkumných a vývojových pracovišť, knihoven a informačních center. V ostatních případech je prohlídka zpoplatněna. Nyní se však podmínky mění, protože kvůli situaci z posledních měsíců se do knihovny dostanou pouze registrovaní uživatelé. Vstup na jednorázový lístek není možný.

Během exkurze se návštěvníci seznámí s historií a nabízenými službami NTK, prohlédnou si architekturu nové budovy a dozvědí se mnoho zajímavostí. Uvidí například věrnou kopii dekretu z roku 1717, kterým zemské stavy jmenovaly Ch. J.  Willenberga prvním stavovským profesorem inženýrství a položily tak základy dnešní ČVUT i NTK. Architektonicky oceňovanou knihovnu si projdou od přízemí po nejvyšší patro.

O NTK

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz