UNYP zavádí silná protikoronavirová opatření a jako první česká vysoká škola vítá studenty v podzimním semestru

University of New York in Prague je první českou vysokoškolskou institucí, která na své půdě už tento týden přivítá studenty začínající podzimní semestr. Při organizaci a přípravách hrály na UNYPu hlavní roli opatření spojené s virem Covid-19 a pak především bezpečí studentů. UNYP investoval značné prostředky do bezpečnostních antikoronavirových opatření, přičemž se v rámci dlouhodobých výhledů a pozitivních změn zaměřil na flexibilitu, kterou studenti potřebují a vyžadují jak nyní v období pandemie, tak zcela jistě i po něm.

Kromě bezdotykových hygienických stanic a systému plexisklových zábran a oddělovačů UNYP investoval i do spuštění digitální knihovny Perlego umožňující online přístup k 400 tisícům odborných titulů. Tato platforma bude nahrazovat jak už existující digitální knihovnu, tak i tu opravdovou, kde se nachází přes 17 tisíc tištěných titulů v angličtině. Partnerství s Perlegem zredukuje pohyb studentů v knihovně, fyzický kontakt s knihami, sníží rizika nákazy a navíc má ještě zásadní environmentální benefity.

Jedním z nejzásadnějších počinů v rámci příprav byla instalace špičkové technologie Logitech MeetUP, která bude v průběhu výuky zajišťovat přenos videa a zvuku z každé třídy. Toto vybavení umožní přednášejícím i studentům zachovat autentickou a bezproblémovou zkušenost z výuky online i přímo na kampusu. Studenti, kteří budou muset zůstat v karanténě, nebo se nebudou z jakéhokoli důvodu schopni fyzicky zúčastnit, budou mít možnost i tak pokračovat ve studiu a přitom nezameškat ani minutu výuky. UNYP se velmi dobře připravil na studenty, kteří si zvolili začít výuku přímo na kampusu, ale stejně tak i na ty studenty, kteří dočasně preferují studium online. UNYP navíc nabízí i „hybridní“ variantu, která kombinuje online výuku s výukou ve třídách a poskytuje tak vysokou míru flexibility. UNYP chce zaručit všem studentům stejný standard bez ohledu na to, kde se student zrovna nachází.

“Naší prioritou bylo zajistit, abychom splnili všechny nároky našich studentů na všeobecnou bezpečnost, jejich individuální bezpečnostní preference, požadavky ministerstva a ostatních oficiálních institucí a zároveň poskytovali špičkové vzdělání, které od nás naši studenti očekávají“ dodává Sotiris Foutsis, generální manažer UNYPu. „Naši studenti od nás vyžadují jen to nejlepší, proto naším jediným cílem bylo splnit jejich očekávání a zorganizovat vše tak, abychom vytvořili co nejpříjemnější vzdělávací prostředí, ve kterém se při studiu budou cítit bezpečně a pohodlně. S touto vizí jsme se na UNYPu snažili pracovat a zajistit všechny podmínky tak, abychom mohli přivítat naše studenty o měsíc dříve než kterákoli jiná vysoká škola v České republice. Zároveň velmi dobře rozumíme rizikům, která jsou s pandemií spojena. Vysoké školy musí minimalizovat rizika nákazy a šíření infekce. My naše studenty vybízíme, aby se chovali zodpovědně a bezpečně i mimo třídu a prostory univerzity. Pořádáme online semináře, rozesíláme informativní emaily, základní informace o nákaze na plakátech i obrazovkách jsou rozmístěny ve všech prostorách univerzity. Snažíme se naše studenty varovat a vzdělávat, abychom povzbudili jejich aktivní zapojení a snahu o udržování bezpečí celé UNYP komunity tím, že si osvojí méně riskantní vzorce chování.“

Klíčová antikoronavirová opatření zavedená na UNYPu najdete zde:

 1. Do všech učeben byly nainstalovány špičkové technologie pro přenos obrazu i zvuku, které umožní studentům studovat přímo na kampusu nebo online z pohodlí domova.
 2. Proběhla intenzivní školení profesorů pro práci s novým vybavením, které má za úkol optimalizovat a zefektivnit vzdělávací zkušenost všech zúčastněných.
 3. Představeno partnerství se společností Perlego, digitální knihovnou poskytující na 400 tisíc odborných titulů zdarma pro členy fakulty a studenty. Cílem je omezení provozu v knihovně a redukce kontaktu mezi studenty a zaměstnanci.
 4. Rouška povinná pro všechny studenty, zaměstnance i členy fakulty v budově i v učebnách v průběhu výuky.
 5. Vysoce kvalitní, opakovaně použitelná a pratelná rouška UNYP k dispozici zdarma pro všechny studenty, členy fakulty i zaměstnance.
 6. Jednorázové roušky pro všechny nezbytné případy k dispozici na recepci.
 7. Obličejové štíty budou taktéž k dispozici v nutných a specifických případech.
 8. Studentská poradna, Centrum psaní a další studentské služby budou nadále fungovat v online režimu.
 9. Přestávky budou naplánovány tak, aby se omezil provoz v prostorách školy a minimalizovala rizika nákazy při přesunech studentů mezi jednotlivými učebnami.
 10. Okna budou otevřena během výuky všude tam, kde je to možné. Studentům se doporučí zůstat ve třídách během přestávek.
 11. V rámci dodržování doporučených vzdáleností mezi studenty, kteří budou studovat na kampusu, se bude plně využívat auditorium a obecně ty největší učebny.
 12. V každé učebně budou k dispozici přenosné plexisklové oddělovače pro dodatečnou individuální ochranu.
 13. K minimalizaci osobních setkání budou využívány video konference a jiné komunikační technologie.
 14. Všichni zaměstnanci a členové fakulty mají k dispozici plně licencované Zoom účty.
 15. Člen bezpečnostní agentury bude při vstupu do budovy asistovat a pomáhat myšlence udržet všechny na UNYPu v co největším bezpečí.
 16. Kdokoli, kdo začne vykazovat příznaky Covidu-19, bude preventivně požádán, aby dočasně opustil prostory školy.
 17. V případech jakéhokoli znepokojení nebo podezření budou na recepci k dispozici dva digitální teploměry. Studenti, kteří budou chtít proaktivně využít měření teploty, mají tuto možnost na vyžádání.
 18. Rukavice na jedno použití budou k dispozici zdarma na recepci.
 19. V rámci zajištění bezpečí a komfortu byly nainstalovány plexisklové bariéry v místech s vyšší koncentrací a pohybem studentů a zaměstnanců.
 20. Úklidový tým byl rozšířen o další členy, kteří budou během dne dezinfikovat učebny, vysoce frekventované prostory a povrchy v budově kampusu.
 21. Z automatů na vodu byly odstraněny plastové kelímky. Studenti a zaměstnanci jsou žádáni, aby si přinesli vlastní sklenice nebo láhve. Zabalené kelímky na jedno použití k dispozici na recepci zdarma na vyžádání.
 22. Nové bezdotykové hygienické a dezinfekční stanice byly instalovány po celé budově a na každém patře.
 23. Dezinfekční gely umístěny ve všech třídách a na všech toaletách.
 24. Dezinfekční jednorázové utěrky k setření povrchů nábytku a vybavení k dispozici ve všech třídách.
 25. Všichni zaměstnanci budou na kampusu pracovat v „rotovacím“ režimu, aby se omezil jejich vzájemný kontakt a zabránilo se potenciálnímu uzavření klíčových oddělení v případě proniknutí nákazy Covid-19 do UNYP komunity.
 26. Přístup do kavárny povolen pouze venkovním vchodem. To omezí vstup externích návštěvníků na půdu školy a zároveň zajistí větší přehled o pohybu lidí v rámci prostor kavárny.
 27. Použití výtahu bude omezeno na maximálně tři osoby. Doporučuje se jezdit výtahem pouze nahoru, cesta dolů doporučena po schodech.
 28. Informativní plakáty upozorňující na symptomy, preventivní opatření a údržbu roušek rozmístěny po celém kampusu ve všech patrech.