Skupina UniCredit a Evropská zaměstnanecká rada skupiny UniCredit podepsaly první společné prohlášení o práci na dálku

27. října 2020 – Skupina UniCredit a Evropská zaměstnanecká rada skupiny UniCredit (EZRU) podepsaly první společné prohlášení o práci na dálku. Díky tomu bude skupina moct rozšířit možnosti, které nabízí technologický pokrok, čímž umožní využívání nových způsobů práce v zájmu lepšího souladu pracovního
a soukromého života a vyšší efektivnosti.

Bezpečnost našich zaměstnanců a klientů je naší nejvyšší prioritou, proto se rozhodujeme na základě údajů. Zároveň vycházíme z poznatků získaných během pandemie, abychom se připravili na budoucnost, přičemž
se zaměřujeme na měnící se potřeby našich zaměstnanců a klientů s cílem zajistit co nejinkluzívnější prostředí.

Společné prohlášení podepsal generální ředitel skupiny UniCredit Jean Pierre Mustier a předseda EZRU Luciano Malvolti. Navázali tak na zkušenosti z probíhající pandemie s cílem posílit řešení práce na dálku a integrovat je
v kombinaci s prací v kancelářských prostorách. Podepsaný dokument definuje pokyny, zásady a budoucí minimální standardy kvality pro práci na dálku, a to v souladu s cílem skupiny UniCredit, kterým je budování pozitivního a inspirujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.

Generální ředitel UniCredit Jean Pierre Mustier uvedl: „Pandemie covid-19 významně změnila myšlení a chování našich klientů a vedla nás k tomu, abychom urychlili transformaci našeho digitálního bankovnictví. Novou skutečnost využíváme i v případě našich zaměstnanců, protože věříme, že práce na dálku může zvýšit kvalitu jejich života, což je zcela v souladu se sociální angažovaností a ambicí naší skupiny být nejlepším místem pro práci.“

Předseda EZRU Luciano Malvolti dodává: „Toto prohlášení je další pozitivní krok vpřed v našem probíhajícím investování do sociálního dialogu se skupinou UniCredit. Pro náš společný rozvoj je důležité, abychom
i v tomto náročném období stále dokázali plánovat budoucnost a definovat konkrétní řešení zaměřená
na uspokojení potřeb zaměstnanců i společnosti.“

Cílem nového společného prohlášení je vytvořit globální přístup nabízející v budoucnu všem zaměstnancům možnost práce na dálku spolu s lokálním implementačním plánem zaměřeným na tyto normy skupiny:

  • sídlo a centrály: 40 procent práce na dálku, které je potřeba rozdělit týdně nebo měsíčně (t.j. v průměru
    2 dny v týdnu)
  • síť: 20 procent práce na dálku, které je potřeba rozdělit týdně nebo měsíčně (t.j. v průměru 1 den v týdnu)

Uplatňování této dohody budou společně monitorovat zástupci obou stran. Dohodu doplňuje ještě několik dalších společných prohlášení, například o školeních, vzdělávání a profesionálním rozvoji, o rovných příležitostech
a nediskriminaci, o odpovědném prodeji a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

UniCredit
UniCredit je jednoduchou úspěšnou celoevropskou komerční bankou s plnohodnotným korporátním a investičním bankovnictvím, která zajišťuje jedinečnou síť pro svou rozsáhlou a rostoucí klientskou základnu v západní, střední a východní Evropě. UniCredit nabízí lokální zkušenosti i mezinárodní působnost a prostřednictvím evropské bankovní sítě poskytuje svým klientům bezkonkurenční přístup k špičkovým produktům a službám na 13 hlavních trzích: Itálie, Německo, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. S využitím mezinárodní sítě zastupitelstev a poboček poskytuje klientům služby i v dalších 18 zemích po celém světě.