V Česku startuje nový technologický a inovační fond. PRIME FUND investuje do nadějných inovativních společností, které zároveň propojuje s etablovanými firmami a na základě jejich spolupráce vytvoří nové produkty a služby

Praha 21. ledna 2021 – Pomoct známým a etablovaným společnostem překonávat staré obchodní modely a posouvat je k dlouhodobé udržitelnosti a ziskovosti prostřednictvím digitalizace a spolupráce s mladými technologickými firmami. To je cílem nově vzniklého fondu PRIME FUND, který investuje do nadějných a dravých technologických firem. Fond, do nějž již na začátku jeho partneři vkládají technologické společnosti a jejich kompetence, bude propojovat tyto dva rozdílně fungující podnikatelské přístupy. Technologičtí inovátoři -– nejen ti z IT – pak společně s tradičními společnostmi vytvoří inovativní produkty a služby, které by za normálních okolností pravděpodobně neměly šanci vzniknout. Tyto nové společnosti, do kterých zúčastněné strany vkládají nejen vlastní kapitál, ale hlavně své silné kompetence, propojí to nejlepší z těchto dvou dnes komplikovaně spolupracujících světů. Tuto strategii fond nazývá „EQUITECH“.

„Svět kolem nás se velmi dynamicky mění, a to takovou rychlostí, že tradiční obory a přístupy nebudou bez velkých změn v přístupu a myšlení dále úspěšně fungovat a mohou i úplně zaniknout. Technologie a inovace budou klíčovým hybatelem změn nového paradigmatu. My k těmto změnám chceme díky EQUITECHu výrazně přispět. Jsme přesvědčeni, že naše zkušenosti a kontakty budou atraktivní pro technologické firmy, tradiční společnosti i korporáty a ve finále samozřejmě pro investory,“ vysvětluje zakladatel a managing partner PRIME FUND Jan Svoboda, který je zodpovědný za strategii fondu.

Přední odborníci na nové technologie

Fond od svého počátku vyhledává a investuje do společností s významným know-how a kompetencemi v oblasti nových technologií, inovativních přístupů, cloudových a e-commerce řešení, infrastrukturních služeb, IT vývoje, kryptoměn, blockchainu a dalších firem zabývajících se inovacemi. Díky těmto firmám a také kompetencím partnerů fondu nabízí PRIME FUND zavedeným společnostem nový směr s přerodem v inovativní a úspěšné firmy využívající nejmodernější technologie s možností globálního působení. Novým technologickým projektům pak nabízí pomoc při jejich růstu, proniknutí do světa velkých zákazníků a v neposlední řadě například s mezinárodní expanzí.

„Již nyní jednáme s potenciálními partnery, jejichž byznys dlouhodobě generuje tržby ve vyšších stovkách milionů eur ročně. Jejich zdánlivou výhodou je stabilita a velikost, ale ve skutečnosti se jen komplikovaně posouvají kupředu, protože jsou často v technologiích značně pozadu za tím, co budoucí vývoj trhů a světa bude vyžadovat. A právě s nimi chceme budovat spinoff projekty, které využijí know-how našich portfoliových firem a týmů, do nichž společně zainvestujeme. To je pro nás ,EQUITECH‘, je to směr, ve kterém vidíme obrovskou příležitost jak pro nás, tak hlavně pro naše investory,“ doplňuje Svoboda.

PRIME FUND, to je unikátní spojení lidí s různými kompetencemi

Zakladatelem fondu je Jan Svoboda, který se před založením PRIME FUND zabýval primárně dvěma hlavními segmenty, kterými jsou technologie a média. V posledních letech se jako investor aktivně věnoval technologickým společnostem, kterým pomáhal uspět u nás i na mezinárodní úrovni. Dříve působil jako marketingový ředitel televize Prima nebo jako obchodní a marketingový ředitel České televize.Vedle Jana Svobody stojí za fondem řada velmi zkušených lidí. Základ fondu tvoří profesionálové pocházející jak ze světa IT, nových technologií a inovací, tak ze světa řízení a transformace zavedených společností, private equity, marketingu a médií. Mezi další partnery patří Adam Juřica, který má na starosti corporate governance a investiční proces fondu, zkušenosti s řízením fondů získal mimo jiné v AVANT investiční společnosti, a.s. a podílel se na tvorbě zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Dalším partnerem je Lubomír Oravec, jenž se primárně stará o fundraising a je například zakladatelem Erbia Business Club. Všechny právní aspekty v oblasti ICT práva pak řeší Josef Donát, který v roce 2014 získal titul Právník roku v oblasti ICT. Vyhledávání potenciálních investičních příležitostí a vztahy s korporátními zákazníky má na starost Josef Vorel, který dlouhé roky působil jako klíčový obchodník společnosti HP a poté jako obchodní ředitel ve společnosti O2 ICT. Tomu s investičními příležitostmi pomáhá také Radomír Čech, pod nějž spadá také marketing a komunikace fondu. Čech založil úspěšnou marketingovou agenturu FAST FORWARD, jež je členem komunikační a reklamní skupiny Young & Rubicam. Vedle svých podnikatelských aktiv je Radomír Čech také aktivním investorem do blockchain technologií a rovněž jako první investor vstoupil do startupu Spaceti digitalizujícího vnitřní prostory v budovách. Partnerem fondu je rovněž advokátní kancelář Rowan Legal.