Stále vám uniká teplo z vašich domovů? Poradíme vám, jak na únik tepla vyzrát

Zvláště v zimních měsících si nejspíše častěji klademe otázku ohledně neúměrného úniku tepla z našich domovů. Všichni asi víme, že teplo uniká okny a dveřmi, ale z velké části i právě stropem, podlahou a stěnami. Ve většině případů výrazně zhoršují energetickou náročnost budovy špatně provedené izolace. Přitom kvalitní zateplení může ušetřit až tisíce korun ročně, a ještě napomáhá i udržitelnému rozvoji stavebnictví a ochraně klimatu. 

Důležité je plánovat a myslet komplexně

Při zateplování domu či bytu je potřeba myslet na to, zda se chystáme stavět novostavbu či se chceme pouštět do rekonstrukce. Plánovaný postup zateplení je poté u každé aktivity trochu jiný, i když oboje vyžaduje komplexní přístup a promyšlenost.

Před rekonstrukcí domu, či bytu je v prvé řadě důležité zhodnotit celkový stávající stav objektu. Od toho se pak budou odvíjet potřebné úpravy. Je zapotřebí myslet na to, abychom při rekonstrukci přemýšleli komplexně, jako bychom chtěli předělávat celý objekt, i přes to, že náš čeká pouze jedna místnost nebo část domu. „Je zřejmé, že investor nemusí mít finance či prostor na všechny úpravy. Proto je vždy potřeba dbát na to, aby i při jakékoliv dílčí rekonstrukci bylo dosaženo parametrů, které jsou platné v době realizace, nikoliv těch, které platily v době návrhu. Ideální by však bylo, kdyby byla rekonstrukce realizována na parametry, které se považují za dostatečně progresivní i pro budoucí desetiletí. Protože jakákoliv další investice do upgradu dnešní rekonstrukce v budoucnu, bude mnohem náročnější a očekávaný ekonomický efekt návratnosti investice se vytratí s nutností dodělat něco dalšího,” říká o důležitosti komplexního promyšlení rekonstrukce Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA

Naproti tomu u novostaveb se dá již velmi dobře dopředu ovlivňovat forma zateplení, a to již ve fázi studie, která vám pomůže soustředit se na potenciálně kritické možnosti úniku tepla. Při plánování je třeba vzít v potaz umístění domu na pozemku, jelikož na spotřebu energie má vliv mnoho faktorů – zastínění zelení, směr převládajících větrů, zda je pozemek ve svahu, orientace domu (ideální je podélná jižní orientace, která počítá se zastíněním letního slunce) atd. Rovněž je důležité přemýšlet o tvaru budovy. Zpravidla platí, že čím kompaktnější budova, tím je úspornější. Dobré je taktéž rozdělit si objekt do zón a vyznačit si, které je potřeba vytápět a které nikoliv. „Pokud je návrh budovy dobře promyšlený, je možné uspořit velké náklady na vytápění a chlazení. Novostavba, která nemá optimalizované body již na začátku, bude muset svůj energetický „handicap“ dohánět sofistikovanějšími technologiemi a obnovitelnými zdroji energie,“ komentuje dále Vojancová. 

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete

Pokud tomu nebrání technické, ekonomické nebo legislativní překážky, je vhodné stavbu nebo její konstrukce zateplit na parametry pasivního domu. Cena je jedním z důležitých parametrů, který určuje hodnotu domu. Ta se odvíjí nejen od lokality a architektonické hodnoty díla, ale i od správného a perspektivního provedení konstrukce či stavby, jež má za cíl minimalizaci energetické náročnosti. Díky snižování energetické náročnosti dochází k větší energetické nezávislosti a ušetření provozních nákladů budovy. Navíc udrží budovu dlouhá desetiletí ve výborné technické kondici a pomůže k udržitelnosti výstavby v kontextu využívání a snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů.

Ideálním izolačním materiálem, který se hodí pro zateplení novostavby i při rekonstrukci domů či bytů, je minerální vlna. Ta je mezi stavebníky čím dál tím oblíbenější, a to především díky řadě pozitivních vlastností. Minerální vlna je především skvělý tepelný izolant. To, jak dobře izoluje, vyjadřuje pomocí hodnoty parametru lambda. „Čím nižší tato hodnota je, tím více materiál brání prostupu tepla a tím pádem lépe izoluje,“ upozorňuje Tereza Vojancová a dodává: „Vůbec nejlepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti lambda dosahuje rolovaná minerální izolace URSA PUREONE SF 31, která je vyráběna v Německu a její hodnoty jsou pouhých 0,031 W/mK. Je prostá i jakýchkoliv škodlivých látek, protože žádná z nich, ani formaldehyd, se v ní nevyskytuje ani ve zbytkových množstvích. Na českém trhu nemá tento produkt mezi rolovanými izolacemi konkurenci, protože nenajdete jinou minerální izolaci, která by dosahovala takto vynikajících tepelněizolačních a zároveň i hygienických vlastností,“ uzavírá Vojancová.

Kdy je vhodné zateplovat?

U novostavby i rekonstrukce záleží na mnoha faktorech. Například pokud zateplujeme šikmou střechu v zimě, je nutné dbát na to, aby nebyla v interiéru nadměrná vlhkost. „Setkávám se s případy, kdy na šikmé střeše firmy provedou zateplení, nedají parotěsnící vrstvu (parozábranu či parobrzdu) a aplikují v podkroví anhydrid na podlahu. To je materiál s velmi vysokým obsahem vlhkosti. V případě, že není v souvrství zateplené střechy zatím aplikována parotěsnící vrstva, velká část odpařující se vlhkosti i z jiných konstrukcí, pokud ještě nejsou suché, prostupuje izolací. V případě, že je venku zima, nachází se teplota v izolantu na úrovni rosného bodu. Jestliže se při rozdílu teplot v interiéru a exteriéru dostane v důsledku chybějící parotěsné zábrany do izolace velké množství vlhkosti, při nízké teplotě v izolaci zkondenzuje. A tím může degradovat nejen izolaci, ale i navazující, zpravidla dřevěné konstrukce krovu,“ upřesňuje Tereza Vojancová. Proto je ideální izolaci v případě novostavby plánovat na období, kdy v exteriéru není zima, popřípadě je stavba suchá. „U XPS lze provádět zateplení téměř kdykoli, limitem jsou zpravidla teploty pro navazující materiály, které se spolu s XPS aplikují,“ uzavírá Vojancová. 

„Budovy jsou hlavním spotřebičem veškeré vyrobené energie. Jsou v tom ale nevinně. To my, lidé, určujeme, kolik energie spotřebují, jaká bude jejich energetická účinnost, nebo nakolik pomůžou při ochraně klimatu i peněženek jejich uživatelů. Je to na nás. Nebuďme lhostejní k významu funkce tepelných izolací ve stavebních konstrukcích. Jsou jedním z mála stavebních prvků, které jsou ekonomicky činné po celou dobu životnosti stavby. Složitě se rekonstruují a vyměňují. Proto si dejme záležet při jejich výběru, při výběru kvalitních projekčních stylů, i výběru ostatních navazujících komponentů. Zadávejme práci zkušeným specialistům, věnujme se kontrole jejich práce. Učme se věcem, které neznáme, abychom mohli i svépomocí přiložit ruku k dílu, když chybí profesionál.  Mnohonásobně se nám to všem vrátí,“ uzavírá s úsměvem Emil Pavlovič, obchodní ředitel společnosti URSA. 

—————————————-

O společnosti URSA

Společnost URSA CZ s.r.o. úspěšně působí na českém stavebním trhu více než 25 let a je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací. Pevné místo značky URSA svědčí o tom, že kvalita výrobků prodávaných pod touto značkou má na českém trhu velký význam. Všechny nabízené produkty jsou prvotřídní kvality a vyráběné z ekologicky nezávadných surovin. Společnost URSA navíc patří mezi členy Asociace výrobců minerálních izolací a Asociace dodavatelů montovaných staveb. Podrobné informace týkající se produktů společnosti URSA vám rádi poskytnou odborníci na zateplení (tech.poradce@ursa.com).