Cesta k evropské bateriové soběstačnosti. EIT InnoEnergy finančně podpořilo těžbu manganu v Česku

Praha 18. března – Projekt v Chvaleticích poskytne evropskému rychle se rozvíjejícímu odvětví elektromobilů udržitelné, místní a hlavně dlouhodobé dodávky manganu pro výrobu baterií. Vstupní investice EIT InnoEnergy činí 250 tisíc eur (6,5 mil. korun), organizace dále pomůže s kompletním průmyslovým rozvojem, kde počítá se zajištěním kapitálu až do výše 362 milionů eur (9,5 mld. korun). Mangan Chvaletice díky EIT InnoEnergy získá také rozsáhlou síť byznysových a průmyslových kontaktů v oblasti výroby baterií, mezi ně se řadí například i Evropská bateriová aliance (EBA). Organizace díky podpoře českého projektu naplňuje své předsevzetí pro vybudování soběstačného výrobního řetězce baterií v Evropě.

Tato zpráva navazuje na oznámení místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče z 12. března 2021, že mezi Horizon Europe a EBA bude navázáno partnerství ve výši 900 mil. eur na podporu výzkumu a inovací v odvětví baterií. Po setkání EBA, které zahrnovalo ministry EU a Evropskou investiční banku (EIB), řekl Šefčovič: „Zapojení EIB je zde rozhodující ke snížení rizik surovinových projektů, získání dalších soukromých peněz a efektivnímu zajištění 15 mld. eur do roku 2025, které jsou dle odhadů potřeba pro rozvoj tohoto sektoru.“

Na stejném setkání Šefčovič pověřil EIT InnoEnergy vytvořením „Akademie EBA250“, která pomůže překlenout vznikající mezeru v hodnotovém řetězci výroby baterií prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace občanů. Díky několika rozsáhlým průmyslovým projektům, které vzniknou v příštích několika letech, se očekává, že se Evropa stane druhým největším výrobcem bateriových článků na světě a do roku 2025 zajistí toto odvětví práci 800 000 lidem.

Milník pro evropský automobilový průmysl

České Chvaletice jsou jediným značným zdrojem manganu v EU. V roce 2025 mají potenciál zajistit až 50 % předpokládané evropské poptávky po vysoce čistém manganu pro baterie a 28 % očekávaných požadavků pro rok 2030. Projekt jako takový představuje milník pro evropský automobilový průmysl, který usiluje o snížení rizik spojených s potenciálním narušením dodávek surovin.

Marco Romero, CEO Euro Manganese, mateřské společnosti Mangan Chvaletice s.r.o., říká: „Vysoce čistý mangan je základní surovina pro baterie a bude vyžadován u velké většiny evropských elektrických vozidel. Během posledních dvou let jsme zaznamenali vysoký nárůst poptávky, přičemž současné odhady ukazují na více než desetinásobný nárůst globální poptávky v roce 2030 ve srovnání s rokem 2021. Jsme vděční za podporu EIT InnoEnergy, jež umožňuje naši vizi uskutečnit. Jakmile bude projekt funkční, očekáváme, že se stane jedním z největších světových producentů vysoce čistého manganu s roční produkcí 50 tisíc tun po dobu 25 let.“

Projekt také přinese environmentální a socioekonomické benefity. Nabídne přes 400 vysoce kvalitních pracovních míst. Jeho rozvoj a následná rekultivace lokality eliminují zdroj znečištění vody, který oblast dlouhodobě trápí. Mangan bude získáván z hlušiny z vyřazeného dolu asi 90 km východně od Prahy.

Diego Pavia, CEO EIT InnoEnergy, dodává: „Navrhovaný plán společnosti Euro Manganese představuje pro Evropu jedinečnou příležitost k zajištění částečné manganové soběstačnosti, jež je kritickou surovinou pro baterie. Projekt také napraví dopady minulé těžební činnosti recyklací průmyslového odpadu. To je významný přínos pro životní prostředí. Plnou integrací Manganu Chvaletice do evropského hodnotového řetězce baterií posilujeme evropskou zelenou a elektrickou budoucnost.“

Mangan Chvaletice je příklad udržitelné cirkulární ekonomiky. Přepracování stávajícího těžebního odpadu bude mít mnohem menší ekologickou stopu než jiné existující zdroje manganu, které se obvykle těží v Africe, zpracovávají v Číně a poté přepravují do Evropy.

Projekt má podporu Čechů

Mangan Chvaletice se těší i podpoře místní komunity. Radek Valenta, starosta obce Trnávka, říká: „Naše obecní rada schválila manganový projekt v Chvaleticích kvůli ekonomickým a environmentálním výhodám, které přinese naší komunitě a okolí. Konečně se dočkáme sanace důlního areálu. Jsme také rádi, že projekt získal podporu EIT InnoEnergy, protože pomůže Evropě a České republice dosahovat milníků v oblasti zelené ekonomiky.“

O EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy je inovační motor udržitelné energie. Spojuje lidi a zdroje, katalyzuje a urychluje energetický přechod. Zapojuje se do všech součástí energetického byznysu – od studentů až po koncového zákazníka. Je centrem energetické transformace a buduje propojení po celém světě, sdružuje inovátory a průmysl, podnikatele a investory, absolventy a zaměstnavatele. EIT InnoEnergy urychluje vývoj řešení připravených na trh a vytváří plodné prostředí, ve kterém může prodávat inovativní výsledky své práce. EIT InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). 

O Euro Manganese Inc. a Mangan Chvaletice s.r.o.

Euro Manganese Inc. je kanadská společnost vyrábějící bateriové materiály, jejímž hlavním zaměřením je aktuálně rozvoj manganového projektu v Chvaleticích, ve kterém má stoprocentní podíl. Projekt zahrnuje přepracování ložiska manganu v hlušině z vyřazeného dolu. Provoz v Česku bude mít na starosti dceřiná společnost Mangan Chvaletice s.r.o. Cílem společnosti je stát se předním, konkurenceschopným a ekologickým výrobcem vysoce čistých manganových produktů v srdci Evropy. Surovina slouží jak v průmyslu lithium-iontových baterií, tak i dalším inovativním technologickým aplikacím. Euro Manganese je členem Evropské aliance baterií a Evropské aliance surovin.

O Evropské bateriové alianci

Evropská aliance baterií („EBA250“) byla ustanovena Evropskou komisí v roce 2017 za účelem vytvoření konkurenceschopného a udržitelného hodnotového řetězce výroby bateriových článků v Evropě. Členy jsou Evropská komise, Evropská investiční banka a velcí hráči z oborů, kteří se zabývají výrobou automobilů, baterií či katod. Její Business Investment Platform spojuje širokou škálu zúčastněných stran z odvětví elektromobilů s cílem urychlit rozvoj evropského dodavatelského řetězce baterií. Mezi její členy patří většina klíčových účastníků evropského průmyslu z tohoto sektoru. Platforma byla navržena společně s EIT InnoEnergy, veřejnými a soukromými finančními institucemi a řadou průmyslových partnerů, tak aby urychlila investice a snížila související obchodní a investiční rizika.