Společnost Diageo zaznamenala silný růst čistých tržeb, provozního zisku i cash flow a upevňuje si pozici do budoucna

Firma vykázala silný růst čistých tržeb, zejména na svém nejsilnějším trhu v Severní Americe.

– Vykázané čisté tržby se zvýšily o 8,3 % a dosáhly 12,7 miliardy £, silný organický růst byl částečně vyvážen dopadem nepříznivého devizového trhu.

– Organický růst čistých tržeb dosáhl 16,0 %, přičemž k růstu docházelo ve všech regionech a projevilo se na něm překlenutí období nižších skladových zásob našimi zákazníky ve fiskálním roce 20.

– V Severní Americe dosáhl organický růst 20,2 %, což odráží přetrvávající poptávku ze strany spotřebitelů – lihoviny mají silný podíl v segmentu alkoholických nápojů, distributoři a prodejci doplňují skladové zásoby.

Růst provozního zisku překonal růst čistých tržeb.

– Vykázaný provozní zisk ve výši 3,7 miliardy £ znamená nárůst o 74,6 %. Vykázaná provozní marže se zvýšila o 1.112 bps, především kvůli značnému snížení výjimečných provozních položek.

– Po poklesu ve fiskálním období 20 dosáhl organický růst provozního zisku 17,7 %, k růstu docházelo ve všech regionech s výjimkou Evropy a Turecka.

– Organická provozní marže se zvýšila o 46 bps vzhledem k efektivitě v oblasti režijních nákladů a vyřešení jednorázových nákladů. Částečně však její růst vyvážil pokles hrubé marže a větší důraz na marketingové výdaje.

Společnost zareagovala na zvýšení poptávky ze strany spotřebitelů v off-trade kanálu (prodej mimo místa spotřeby) a vydobyla si solidní podíl na trhu.

– Růst se projevil široce napříč různými kategoriemi včetně tequily, skotské, čínských čirých lihovin a Baileys.

– Tržní podíl v off-trade oblasti si společnost udržela či navýšila ve více než 85 % svého působení (z hlediska celkové hodnoty čistých tržeb na měřených trzích).

– Prodej v místech spotřeby byl na mnoha trzích výrazně omezený kvůli pandemii covid-19, což se dotklo zejména piva v Evropě.

Realizovány byly investice do dlouhodobého růstu, a to navzdory krátkodobé nejistotě vyvolané pandemií Covid-19.

– Investice do marketingu předcházející růstu čistých tržeb se zvýšily o 23 %.

– I nadále probíhaly kapitálové investice do kapacit, digitálních kapacit, zdokonalování spotřebitelské zkušenosti a udržitelnosti.

– Prostřednictvím akvizic byla rozšířena portfolia ginu a předmíchaných nápojů (ready to drink), např. o značku Aviation American Gin.

Nadále je kladen velký důraz na environmentální a sociální řízení i na zaměření na stakeholdery.

–  Globální fond „Raising the Bar“ určený na zotavení on-trade segmentu v hodnotě 100 milionů $ se rozšířil už na cca 35 000 podniků v jedenácti zemích.

– V letošním zaměstnaneckém průzkumu uvedlo 89 % (ii) respondentů, že jsou hrdí na své zaměstnání ve společnosti Diageo.

– Stanoveno bylo 25 ambiciózních nových cílů v desetiletém akčním plánu udržitelnosti „Society 2030: Spirit of Progress“, mimo jiné vytyčen cíl nulových čistých emisí uhlíku v přímém provozu společnosti do roku 2030.

Vynikající jsou výsledky týkající se cash flow.

– Čisté cash flow z provozní činnosti se zvýšilo o 1,3 miliardy £ na 3,7 miliardy £, volný peněžní tok se navýšil o 1,4 miliardy £ na 3 miliardy £. Umožnil to nárůst provozního zisku, optimalizace řízení pracovního kapitálu a zdržení dividendy za rok 2019 od přidružených společnosti, které však částečně vyvážil dopad nepříznivého devizového trhu.

– Silná rozvaha, leverage ratio zpět v cílovém rozmezí (2,8x k 30. červnu 2021).

Společnost vytváří dlouhodobou hodnotu pro akcionáře.

– Základní EPS (zisk za akcii) se zvýšil o 89,4 % na 113,8 pencí, hodnota EPS před zahrnutím mimořádných položek pak o 7,4 % na 117,5 pencí.

– Doporučená konečná dividenda byla zvýšena o 5 % na 44,59 pencí na akcii.

– Doporučená návratnost kapitálového programu až 4,5 miliardy £ do konce fiskálního období 24.

– Dosaženo desetileté anualizované celkové návratnosti pro akcionáře ve výši 13 %.

Ivan Menezes, generální ředitel k výsledkům dodal: „Jsem velmi potěšen silnými finančními výsledky, kterých jsme ve fiskálním roce 2021 dosáhli, zatímco stále investujeme do dlouhodobě udržitelného růstu. Zaznamenali jsme organický růst čistých tržeb ve všech regionech, kdy v čele je oblast Severní Ameriky, a udrželi jsme nebo získali podíl na off-trade trhu ve více než 85 %(i) našeho podnikání. Tyto výsledky ukazují silné postavení našich značek a mimořádné úsilí našich talentovaných zaměstnanců. Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům za jejich obětavost a houževnatost, a vyjádřit upřímnou soustrast všem, kteří letos kvůli pandemii ztratili někoho ze svých blízkých.“

„Věřím, že úsilí vyvinuté při tak silném budování značky, aktivním řízením portfolia, inovacích vedených spotřebiteli, inteligentních investicích do nástrojů pro analýzu dat a efektivního přístupu vytvořilo pro Diageo klíčovou konkurenční výhodu. Byli jsme v dobré pozici, abychom úspěšně zvládli výzvy zapříčiněné Covid-19. Rychle jsme reagovali na měnící se spotřebitelské trendy a vyšli jsme z toho silnější.“

„Klíčovou prioritou byla a stále je podpora sektoru pohostinství skrze období pandemie, ke kterému sloužil mimo jiné náš globální fond ve výši 100 milionů dolarů, jehož smyslem je umožnit bezpečné znovuotevření a obnovu hospod a barů. Rovněž jsme navázali na naše úspěšné výsledky v oblasti ESG uvedením ‚Society 2030: Spirit of Progress‘, našeho nového desetiletého akčního plánu na vytvoření udržitelnějšího a inkluzivnějšího podnikání.“

„Ačkoliv se naše podnikání ve fiskálním období 2021 značně zotavilo a růst čistých tržeb na konstantní bázi je výše než ve fiskálním roce 2019 ve třech z našich pěti regionů, očekáváme na některých trzích krátkodobou volatilitu. Zůstávám však optimistický ohledně vyhlídek na růst našeho odvětví. Lihoviny nadále globálně zvyšují podíl na celkovém nápojovém alkoholu a trendy premiumizace zůstávají silné. Věřím, že společnost Diageo je ve velmi dobré pozici k podchycení těchto příležitostí pro podporu dlouhodobého udržitelného růstu a hodnoty pro akcionáře.“

O společnosti Diageo

Diageo je přední světový výrobce alkoholických nápojů s různorodou kolekcí značek. Portfolio zahrnuje například značky Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, whisky Buchanan’s a Windsor, Smirnoff, vodky Cîroc a Ketel One a další značky jako Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray a Guinness. Firma Diageo patří mezi celosvětové společnosti, jejíž produkty se prodávají ve více než 180 zemích po celém světě. Společnost je obchodovaná na akciové burze v Londýně (jako DGE) a burze v New Yorku (jako DEO). Pro více informací o společnosti Diageo, našich zaměstnancích, značkách a výrobě, navštivte prosím www.diageo.com. Více informací naleznete také na www.DRINKiQ.com. Oslavujeme život, kdykoli a kdekoli.