Využití first-party IDs poprvé předstihlo cookies

Spuštěním unikátního programu FIRST-PARTY NOW umožňuje Adform inzerentům a vydavatelům realizovat kampaně v prostředí bez cookies

Během uplynulých tří měsíců bylo poprvé na testovacích trzích zaznamenáno více impresí při využití first-party ID než těch na základě third-party cookies 

Společnost Adform spustila program FIRST-PARTY NOW s cílem snížit závislost zadavatelů reklamy na cookies a to v situaci, kdy vydavatelé nabízejí dostatek prostoru nezbytného pro náhradu third-party cookies identifikátory prvních stran. Inzerenti na několika trzích, mj. v České republice, Velké Británii, Německu, Norsku a Dánsku získali nejen důležité zkušenosti ohledně využití first-party IDs, ale byli rovněž svědky lepších výsledků v prostředí bez cookies – například v prohlížeči Safari.  

Inzerenti i vydavatelé se připravují na budoucnost bez cookies a to navzdory rozhodnutí Google odložit ukončení podpory third-party cookies. Vyplývá to z údajů společnosti Adform, která je jedinou globální nezávislou reklamní platformou, která dokáže obsloužit celý životní cyklus reklamní kampaně. V Dánsku, které je testovacím trhem pro mnoho globálních inzerentů a agentur, bylo v červnu a červenci letošního roku dosaženo důležitého milníku, když mediální výdaje za nákup impresí založených na ID prvních stran poprvé předstihly ty postavené na third-party cookies. 

Do programu se například zapojily společnosti Vodafone UK, Vodafone Germany, American Express Nordics, Coop, Telenor Nordics a Mercedes Norway. Tyto testovací programy pomáhají marketingovým manažerům, kteří jsou pod stále větším tlakem, připravit své týmy na budoucnost. 

Jedním z hlavních podporovatelů programu je spoluzakladatel Adformu Jakob Bak, který vysvětluje: „Pravdou je, že mnoho globálních značek nedělá dost, nebo v některých případech vůbec nic, v rámci přípravy na život bez third-party cookies. Vydavatelé prokázali, že jsou připraveni, nyní je třeba, aby se k této iniciativě připojily také značky. I z tohoto důvodu je důležité zahájit tyto testy. Jsme rádi, že se jich účastní přední světoví vydavatelé a značky.“

Nedávné údaje společnosti Adform ukázaly, že na klíčových evropských trzích roste využití first-party IDs s tím, že většina vydavatelů je již v průběhu aukce sdílí. V České republice je jejich podíl již na úrovni 70 %. Společnost Adform s kampaněmi bez cookies probíhajícími nyní v programu FIRST-PARTY NOW dokazuje, že budoucnost bez third-party cookies je možná a nadále vyzývá nákupní stranu řetězce k většímu využití identifikátorů první strany. Na mnoha trzích již tvoří prohlížeče bez souborů cookies téměř 50 % návštěvnosti. Z toho vyplývá, že přechod bude mít výrazný dopad na příjmy vydavatelů a výkony kampaní. 

Bak dále pokračuje: „Cílem programu je poskytnout značkám, agenturám a vydavatelům důležité informace o tom, jak by měli změnit svůj nákup médií, plánování, realizaci a KPIs tak, aby fungovali v prostředí ID prvních stran. Předchozí termín prohlížeče Chrome stanovený na rok 2022 spustil přechod na first-party IDs a zvýšil tak dostupnost těchto dat. Nyní se však pozornost přesunula zpět na Safari a Mozillu, stejně jako na další prostředí bez cookies, jako jsou In-App, CTV a audio reklama. Naštěstí vydavatelé tuto technologii přijali a je možné realizovat velké kampaně.”

„FIRST-PARTY NOW dobře zapadá do způsobu, jakým přistupujeme k výzvě, kterou představuje konec third-party cookies. Z tohoto důvodu se zapojujeme do několika klíčových iniciativ. Ty jsme si vybrali na základě toho, které trhy jsou v přijetí nejdále a těšíme se na to, že se nám podaří získat zajímavé výsledky ve zkušebních kampaních,“ řekl Danny Hopwood, Global SVP, Head of Global Paid Media ve společnosti Omnicom Media Group.

O Adformu

Adform je jedinou celosvětově působící, nezávislou a plně integrovanou reklamní platformou stvořenou pro účely moderního marketingu. Unikátní technologie Adform Flow spojuje dokonalou uživatelskou zkušenost s modulární, otevřenou a škálovatelnou architekturou, která umožňuje bezproblémovou správu kampaní po celou dobu jejich životního cyklu. Klientům nabízí vylepšenou kontrolu nad kampaněmi včetně dat, která v jejich průběhu získají. Adform svou technologii vylepšující spolupráci mezi lidmi a stroji rozvíjí již od roku 2002.Více informací se dozvíte na www.adform.com.