Jen necelá třetina dlužníků hledající výpůjčku u rodiny je úspěšná. U známých uspějí jen dvě procenta

Praha 4. října 2021 – V průzkumu mezi dlužníky zjišťovali pracovníci M.B.A. Finance, na koho se dlužníci obracejí se žádostí o finanční výpomoc, aby mohli uhradit nedoplatky a vyhnuli se tak růstu dluhu o pokuty a úroky z prodlení. Nejčastěji jim pomohli členové rodiny, nebo partneři a v některých případech také dlouholetí přátelé. Jen výjimečně to byli kolegové z práce nebo známí z jejich okolí.

Na členy své základní rodiny se obracely dvě třetiny dlužníků. Ostatní žádali o pomoc příbuzné a dobré přátele. Jen necelá desetina dotázaných sháněla peníze u oficiálních poskytovatelů půjček. „Je to dáno jejich nízkou bonitou. Přidělení spotřebitelského úvěru se dnes posuzuje velice přísně a banky i nebankovní instituce se bojí, že v případě sporu o neplacení, soud vysloví verdikt, že neprověřily dostatečně žadatelovu schopnost splácetPokud si neplatiči půjčují na umoření dluhu, tak jsou to zpravidla mikropůjčky, nebo půjčky v šedé zóně u lichvářů,,“ popsal Jakub Zetek provozní ředitel M.B.A. Finance případy, kdy si lidé půjčují s vysokými úroky a drastickými pokutami. „Dlužníkům důrazně nedoporučujeme řešit dluhy rizikovou půjčkou, ale spíše revizí výdajů. Dáváme jim tipy, kde se dá obvykle ušetřit, radíme, jakou pomoc v hmotné nouzi mohou získat od státu, případně, že mohou požádat zaměstnavatele o půjčku nebo zálohu,“ vyjmenoval schůdná řešení Zetek.

S půjčením peněz u rodiny uspělo 28 procent respondentů. Od vzdálených příbuzných nebo dobrých přátel získalo peníze na dluhy jen 9 procent. Většina dotazovaných uvedla, že rodina a dokonce ani přátelé nechtěli žádné úroky, pokud dostanou půjčku zpět ve sjednané lhůtě. Ale téměř všichni tito věřitelé požadovali nějakou formu smlouvy, případně i záruky.

Ve výpůjčkách byli úspěšnější mladí lidé. Dlužníci nad padesát let, kteří se dostali do skluzu s placením závazků, často uváděli, že se nemají na koho obrátit. „Za mladé lidi, kteří nemají dostatečné příjmy, nebo stojí na začátku životní dráhy, jsou ochotni platit dluhy rodiče, nebo dokonce prarodiče. Obráceně to neplatí, protože za seniory jejich děti platit moc nechtějí. Pokud jsou v problémech se splácením starší lidé, většinou nemají fungující okolí, které by jim finančně vypomohlo,“ vysvětlil Jakub Zetek situaci v mezigenerační solidaritě dlužníků. Potvrzují to zjištění ze sociologického výzkumu Rozděleni svobodou provedeným agenturami Median a STEM. Lidé z takzvané Strádající třídy, která tvoří 18 procent populace, nedisponují sociálním kapitálem, což je síť rodiny a známých, u kterých by mohli hledat oporu v nouzi.