Nový průzkum Salesforce odhaluje měnící se priority, výzvy a taktiky v marketingu

Hlavní prioritou marketérů jsou inovace, zatímco za největší výzvu považují interakci se zákazníky v reálném čase

Praha, 7. října 2021 — Společnost Salesforce (NYSE: CRM), celosvětový lídr v oblasti CRM, zveřejnila již sedmé vydání své studie o stavu marketingu (State of Marketing), která vychází z průzkumu mezi tisíci manažery marketingu po celém světě. Studie zjistila, že navzdory nebývalým změnám a výzvám v nedávné minulosti zůstávají marketéři ohledně budoucnosti svých organizací optimističtí. Zpráva také odhaluje významné investice do nástrojů, technologií a kanálů, které se staly nepostradatelnými v éře marketingu realizovaného odkudkoli.

Dvě třetiny (66 %) marketérů očekává, že v příštích 12 až 18 měsících poroste jejich organizacím obrat, a 77 % tvrdí, že jejich práce přináší větší hodnotu než před rokem. Přesto se objevují problémy: 72 % marketérů souhlasí s tím, že je dnes více než před rokem obtížnější splnit očekávání zákazníků. Aby se nové situaci přizpůsobili, opírají se marketéři o digitální transformaci, kterou zahájili již před pandemií. V průzkumu 90 % dotazovaných marketérů uvádí, že pandemie změnila jejich strategii pro interakci se zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů a 89 % uvádí, že změnila jejich mix marketingových kanálů.

„Jen za o něco déle, než jeden rok se marketéři po celém světě vypořádali se změnami v chování zákazníků, ke kterým obvykle dochází v průběhu několika let,“ uvedl Michal Mravináč, Regional Sales Manager společnosti Salesforce. „Zjištění v letošní studii o stavu marketingu poskytují dobré měřítko pro posouzení co se změnilo, co je konzistentní a kam se umění a věda marketingu ubírají dál.“

Trendy odhalené ve studii o stavu marketingu byly shromážděny na základě průzkumu mezi více než 8 200 manažery marketingu ve 37 zemích na šesti kontinentech. Mezi hlavní zjištění patří:

  • S přechodem zákazníků do digitálního prostředí roste význam marketingu. Marketéři zrychlují svou digitální transformaci. Z marketingových kanálů se během pandemie nejvíce zvýšila hodnota videa.
  • Hnacím motorem éry marketingu realizovaného odkudkoli je spolupráce. Distribuovaní zaměstnanci, kteří již nejsou vázáni na kanceláře, přehodnocují způsoby, jakými komunikují nejen se zákazníky, ale i mezi sebou navzájem. Až 82 % marketingových organizací přijímá nové zásady týkající se práce na dálku.
  • Marketing stojí na datech. S přibývajícími zdroji je správa dat stále složitější. Marketéři očekávají, že v letech 2021 až 2022 vzroste počet datových zdrojů, které používali v roce 2020 v B2C marketingu na dvojnásobek, a v B2B marketingu o 50 %.
  • Metriky a klíčové ukazatele výkonnosti se nadále vyvíjejí. Jak se jejich práce stává strategicky důležitější a pro celý podnik cennější, marketéři přehodnocují, jak vypadá úspěch. Více než dvě třetiny (70 %) ředitelů marketingu srovnává svoje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) se generálními řediteli firem.

Kompletní studii State of Marketing společnosti Salesforce naleznete zde.

O společnosti Salesforce:

Salesforce, světový lídr v oblasti CRM, umožňuje společnostem spojit se se svými zákazníky zcela novým způsobem. Nezveřejněné služby nebo funkce uvedené v této nebo jiných tiskových zprávách a veřejných prohlášeních nemusí být aktuálně k dispozici a nemusí být nabídnuty včas, popřípadě vůbec. Zákazníci, kteří si zakoupí aplikace Salesforce, se musí o svém nákupu rozhodovat na základě funkcí, které jsou aktuálně k dispozici. Hlavní sídlo společnosti se nachází v San Franciscu, své pobočky má ale také v Evropě a Asii. Na newyorské burze společnost obchoduje pod symbolem „CRM“ (NYSE: CRM). Více informací naleznete na: www.salesforce.com.

Novinky o Salesforce můžete sledovat na našem twitterovém účtu a blogu:

EU Blog: https://www.salesforce.com/eu/blogTwitter (the global account): https://twitter.com/salesforce