Salesforce dosahuje v rámci svého hodnotového řetězce uhlíkové neutrality a 100% obnovitelné energie 

Salesforce spustil službu Sustainability Cloud 2.0, která pomáhá zákazníkům rychleji dosáhnout uhlíkové neutrality

Ve spolupráci s organizacemi Global Citizen a 1T.org financuje společnost Salesforce v tomto roce výsadbu dalších 30 milionů stromů, aby dosáhla svého cíle 100 milionů stromů do roku 2030, a věnuje 1 milion dolarů iniciativám American Forests a One Tree Planted

Praha – 19. října 2021 – Společnost Salesforce, globální lídr v oblasti CRM, dosáhla uhlíkové neutrality v celém svém hodnotovém řetězci a současně i 100% podílu obnovitelné energie pro svůj provoz. Salesforce také vypracoval strategie snižování emisí na třech úrovních pro čtyři klíčové kategorie – práce odkudkoli, infrastruktura, pracovní cesty a dodavatelský řetězec.

Salesforce představuje službu Sustainability Cloud 2.0, která má urychlit cestu zákazníků k uhlíkové neutralitě a umožnit organizacím sledovat a snižovat emise uhlíku a stát se udržitelnými podniky. Mezi inovace patří Slack-First Sustainability pro lepší spolupráci s dodavateli, ekosystém pro kompenzaci uhlíkových emisí a akční plány v oblasti klimatu pro konkrétní odvětví.

„Změna klimatu je jednou z nejpalčivějších krizí, kterým jako planeta čelíme, a každý z nás má povinnost pomoci,“ řekl Marc Benioff, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Salesforce. „Jsem hrdý na to, že Salesforce je jednou z mála společností, které dosáhly uhlíkové neutrality a 100% obnovitelných zdrojů energie, ale nemůžeme se zastavit, dokud nepřijmeme všechna řešení a nezapojíme všechny podniky. Společně můžeme zachytit 100 gigatun uhlíku obnovením, zachováním nebo vypěstováním 1 bilionu stromů, podnítit ekopodnikatelskou revoluci k vývoji inovativních řešení v oblasti klimatu a urychlit dosažení uhlíkové neutrality u společností z žebříčku Fortune 1000.“

„Změna klimatu má vliv na všechny a všechno a neúměrně dopadá na ty nejchudší a nejzranitelnější, čímž zesiluje globální nerovnost,“ uvedla Suzanne DiBianca, Chief Impact Officer a Executive VP pro korporátní vztahy společnosti Salesforce. „Řešení Sustainability Cloud zrychluje naši cestu k dosažení uhlíkové neutrality. Zákazníkům poskytujeme transformační nástroje a důvěryhodná data, která potřebují ke snížení emisí uhlíku a k přijetí opatření v oblasti klimatu.“

Udržitelnost je zásadní pro to, abychom se stali důvěryhodným podnikem. Zákazníci chtějí obchodovat s firmami, které se plně zavázaly k opatřením v oblasti klimatu. Až 58 % lidí je ochotných utrácet více s podniky, které bojují proti změně klimatu.

Salesforce rozšiřuje uhlíkovou neutralitu na celý svůj hodnotový řetězec

Salesforce pokračuje v úsilí o snížení globálního oteplování na 1,5 °C tím, že se zaměřuje na šest priorit udržitelnosti: snižování emisí, odstraňování uhlíku, vysazení bilionu stromů a obnovu ekosystémů, vzdělávání a mobilizaci, inovace a regulaci a pravidla.

Společnost zveřejnila svůj  Klimatický akční plán, aby ostatním poskytla návod, jak zrychlit jejich cestu k uhlíkové neutralitě.

„Chceme-li včas splnit Pařížskou dohodu a vytvořit zdravější, čistší a odolnější svět s nulovými emisemi uhlíku, potřebujeme odvážná a naléhavá opatření. Společnost Salesforce prokázala významné vedoucí postavení v opatřeních v oblasti klimatu prostřednictvím svých inovací, dekarbonizace dodavatelského řetězce a práce v oblasti prosazování politik a já vyzývám podniky na celém světě, aby nyní zintenzivnily svou činnost a připojily se k nám v úsilí o nulové emise,“ řekl Nigel Topping, vysoký představitel OSN pro klimatickou konferenci COP26.

Společnost Salesforce dosáhla uhlíkové neutrality tím, že:

  • Veřejně se zavázala ke společnému globálnímu cíli dosáhnout spravedlivého a rovného přechodu k uhlíkové neutralitě v souladu s úsilím o snížení globálního oteplování na 1,5 °C.
  • Prioritizací co nejrychlejšího snížení emisí a přizpůsobení emisí v celém svém hodnotovém řetězci globální trajektorii vedoucí ke snížení emisí přibližně o 50 % do roku 2030 a dosažení téměř nulových emisí do roku 2040. Se službou Sustainability Cloud identifikoval Salesforce nejvlivnější příležitosti ke snížení své uhlíkové stopy.
  • Kompenzace zbývajících emisí nákupem obnovitelné energie a uhlíkových kreditů s vysokou důvěryhodností, dopadem a vedlejšími přínosy. V dlouhodobém horizontu pouze s využitím kreditů za odstranění emisí a v krátkodobém horizontu s využitím kombinace kreditů za zamezení a odstranění emisí.

V roce 2021 dosáhla společnost Salesforce 100% podílu obnovitelné energie, když nakoupila tolik obnovitelné energie, aby to odpovídalo veškeré elektřině, kterou celosvětově spotřebovává. Od prvního závazku k tomuto cíli v roce 2013 se společnost Salesforce snaží urychlit globální přechod na čisté a obnovitelné zdroje elektřiny s cílem dosáhnout budoucnosti, kdy bude obnovitelná energie nepřetržitě pohánět celý svět.

Aby bylo možné řešit změnu klimatu, musí podniky snížit emise a zvýšit rychlost odstraňování uhlíku z atmosféry. Salesforce se zaměřuje na zapojování přírodních nástrojů do odstraňování uhlíku, včetně stromů a oceánů, a zároveň na rozšiřování technologických řešení pro odstraňování uhlíku. K urychlení cesty k dekarbonizaci je zapotřebí inovací, a to od ekopodniků až po velké firmy. 

Sustainability Cloud 2.0 urychluje dosažení uhlíkové neutrality firem

Více než 70 % lidí věří, že snižování emisí by mělo být součástí podnikového provozu, avšak sledování emisí v celém hodnotovém řetězci společnosti je složité a časově náročné. Díky službě Sustainability Cloud se Salesforce podařilo zkrátit proces kalkulace uhlíkových emisí z více než šesti měsíců na pouhých šest týdnů.

Služba Sustainability Cloud je navržena tak, aby pomáhala zákazníkům sledovat a snižovat jejich emise a přijímat opatření prostřednictvím úplného přehledu o jejich ekologické stopě s údaji na úrovni investorů pro přizpůsobitelné výkaznictví ESG. Tato data jsou nezbytná pro audity třetích stran, finanční výkazy, reputaci společnosti a budování důvěry u všech zúčastněných stran. Sustainability Cloud již ke sledování svých emisí uhlíku a k přijímání opatření začínají využívat zákazníci, jako jsou společnosti Clif Bar & Company, ISDI, MillerKnoll, Uhuru a XERO. 

Salesforce nyní představuje službu Sustainability Cloud 2.0, která pomáhá podnikům urychlit dosažení uhlíkové neutrality tím, že dosáhnou pokroku v šesti prioritách udržitelnosti a promění své závazky v činy. V nové generaci služby Sustainability Cloud se firmy dočkají následujících funkcí:

  • Dodavatelé jsou významnou součástí rovnice snižování emisí uhlíku. Společnosti získají díky Slack-First Sustainability reportování na investorské úrovni, což jim umožní se prostřednictvím Slack Connect snadno propojit a ve velkém měřítku bezpečně spolupracovat s dodavateli na vědecky podložených cílech snižování emisí.
  • Každé odvětví má jedinečné potřeby. Podniky budou moci vizualizovat svou nejrychlejší cestu k uhlíkové neutralitě pomocí nástroje Climate Action Planning, který zahrnuje prognózy, plánování scénářů a připravené plány dekarbonizace.
  • Opatření v oblasti klimatu vyžadují mobilizaci a spolupráci všech. Salesforce investuje do budování otevřeného výměnného ekosystému (Open Exchange Ecosystem), v němž budou zákazníci moci nakupovat a spravovat vysoce kvalitní uhlíkové kredity od ekopodnikatelů, prosazovat vědecky podložené klimatické politiky a demokratizovat udržitelnost vzděláváním týmů.

„Ve společnosti Clif Bar se řídíme našimi hodnotami, jako je snaha o vytvoření zdravého a udržitelného potravinového systému. Víme, že podpora kolektivních opatření v oblasti klimatu ve spolupráci s našimi dodavateli je klíčem k našemu úspěchu,“ uvedla Roma McCaig, senior viceprezidentka pro dopad a komunikaci společnosti Clif Bar & Company. „Zavázali jsme se vytvářet čistý pozitivní dopad na klima. Proto využíváme službu Salesforce Sustainability Cloud, abychom dále zlepšili přehled o naší uhlíkové stopě a zároveň pomohli našim dodavatelům snížit tu jejich.“

Řešení založená na přírodě jsou pro řešení klimatické krize klíčová

V Salesforce je životní prostředí klíčovou zainteresovanou stranou a stromy jsou jedním z nejúčinnějších řešení, jak z atmosféry odčerpávat uhlík. Proto je Salesforce zakládajícím partnerem hnutí 1t.org, jehož cílem je do roku 2030 zachovat, obnovit a vypěstovat 1 bilion stromů.

Prostřednictvím programu Dreamforce Gives věnuje Salesforce 1 milion dolarů společnostem  American Forests a One Tree Planted na podporu vysazování stromů a městského zalesnění v komunitách a čtvrtích s nižšími příjmy a na zalesňování oblastí postižených přírodními katastrofami.

  • Dreamforce Gives: American Forests zaměří své úsilí na Dallas, Phoenix a Rhode Island – oblasti, které se potýkají s extrémními vedry a které Tree Equity Score od American Forests označuje za oblasti s vysokými rozdíly v počtu stromů – a vysadí více než 1 700 stromů v komunitách s nedostatečnou péčí v těchto oblastech. Organizace One Tree Planted bude sázet stromy po celém světě, aby podpořila obnovu městských lesů a výsadbu stromů v komunitách a čtvrtích s nižšími příjmy.
  • Global Citizen: V rámci svého závazku vůči planetě spolupracuje společnost Salesforce s vůdci a aktivisty hnutí Global Citizen, jehož cílem je mobilizovat miliony lidí po celém světě k obraně planety a potírání chudoby. Inspirována činy globálních občanů a v rámci akce Global Citizen Live, která se konala 25. září, a ve spolupráci s 1T.org bude společnost Salesforce financovat obnovu, zachování a růst dalších 30 milionů stromů během letošního roku, čímž posune svůj celkový cíl 100 milionů stromů do konce desetiletí.
  • Trees for Jane: Salesforce je také hrdým podporovatelem Trees for Jane, nové kampaně na ochranu a obnovu stromů a lesů po celém světě inspirované Dr. Jane Goodallovou. Cílem kampaně Trees for Jane je zastavit odlesňování a zároveň umožnit jednotlivcům, aby si zasadili vlastní strom nebo stromy a pečovali o ně na svých zahradách, střechách nebo ve spolupráci s místními komunitními skupinami.

Ochrana naší planety vyžaduje, aby všichni – vlády, investoři, podniky i jednotlivci – již dnes spolupracovali na opatřeních v oblasti klimatu.

Další informace:

O společnosti Salesforce:

Salesforce, světový lídr v oblasti CRM, umožňuje společnostem spojit se se svými zákazníky zcela novým způsobem. Nezveřejněné služby nebo funkce uvedené v této nebo jiných tiskových zprávách a veřejných prohlášeních nemusí být aktuálně k dispozici a nemusí být nabídnuty včas, popřípadě vůbec. Zákazníci, kteří si zakoupí aplikace Salesforce, se musí o svém nákupu rozhodovat na základě funkcí, které jsou aktuálně k dispozici. Hlavní sídlo společnosti se nachází v San Franciscu, své pobočky má ale také v Evropě a Asii. Na newyorské burze společnost obchoduje pod symbolem „CRM“ (NYSE: CRM). Více informací naleznete na: www.salesforce.com.

Novinky o Salesforce můžete sledovat na našem twitterovém účtu a blogu:

EU Blog: https://www.salesforce.com/eu/blogTwitter (the global account): https://twitter.com/salesforce