Na chování zaměstnavatele k životnímu prostředí záleží. Při hledání zaměstnání by hrálo roli pro třetinu pracovníků.

Praha, 4. listopadu 2021 – Pojem “uhlíková stopa” je v souvislosti s lidskou činností stále více probíraným tématem. Dvě třetiny Čechů (66,5 %) se s tímto pojmem už někdy setkaly. Průzkum, který provedla na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky agentura Stem/Mark pro českou technologickou společnost Cleverlance, se věnoval zejména tomu, jak vnímají čeští pracovníci snahy svých zaměstnavatelů v tomto ohledu. Cleverlance je první českou IT firmou, která před nedávnem ohlásila start vlastní strategie ke sledování a snižování vlastní uhlíkové stopy. 

Podle průzkumu agentury Stem/Mark pro českou technologickou společnost Cleverlance se už dvě třetiny Čechů (66,5 %) setkaly s pojmem “uhlíková stopa”. Výrazněji při tom tento fenomén vnímají muži (73,5 %) než ženy (57,9 %). Nejvíce se znalost tohoto pojmu liší napříč společností podle vzdělání respondentů. Zatímco ve skupině lidí bez maturity ví o pojmu jen necelá polovina (47,7 %) dotázaných, u lidí s maturitou jsou to už skoro tři čtvrtiny (72,3 %). Mezi vysokoškoláky pak pojem zná téměř devět z deseti dotázaných (87,1 %). 

Ředitel dodávky v Cleverlance Jiří Voldán k firemní strategii říká: “Chceme být důvěryhodným partnerem nejen pro naše zákazníky, ale i naše zaměstnance. Zejména vysokoškolsky vzdělaní specialisté vnímají snahy firem v oblasti udržitelného rozvoje velice citlivě a jsou pro ně často důležitým ukazatelem pro další spolupráci. Myslíme si, že je důležité ukázat, že i v oboru jako je IT se dá v tomto ohledu vyvíjet smysluplná a systematická činnost, místo jednorázových PR akcí na efekt.”   

Míra ekologického chování českých firem začíná být důležitá i pro jejich zaměstnance. Zatímco u současného zaměstnání bylo důležité zmírňování dopadů činnosti firmy na životní prostředí pro čtvrtinu dotázaných (24,6 %), u případného dalšího zaměstnavatele by tyto činnosti hodnotilo jako důležité už více, než třetina (35,9 %) respondentů. Třetina všech pracovníků (32,9 %) navíc vnímá, že se jejich zaměstnavatel nějak ve snižování dopadů své činnosti na životní prostředí angažuje. Jen necelá pětina (19 %) firem má ale “udržitelný rozvoj” nějak přímo zakomponovaný ve firemní strategii.   

Česká technologická společnost Cleverlance oznámila jako první IT firma v České republice koncem srpna tohoto roku start celopodnikové strategie ke sledování a snižování vlastní uhlíkové stopy. Průzkum, který si nechala od agentury Stem/Mark vyhotovit, poskytuje společně s licencovaným auditem společnosti CI2 informační základ této strategie. Udržitelnému rozvoji a zmírňování dopadů vlastní činnosti na životní prostředí se věnuje i aktuální číslo firemního časopisu #IT.    

“Opatření, která jsme přijali, nám mezi roky 2019 a 2020 pomohla snížit naši uhlíkovou stopu o třetinu. Bez využití offsetových programů není možné uhlíkovou stopu firmy zcela “vymazat,” ale je možné přijmout opatření, která ji pomohou snížit o 40 – 50 %.” dodává k firemní strategii Jiří Voldán

O Cleverlance Enterprise Solutions:

Společnost Cleverlance je přední český dodavatel IT služeb, informačních systémů, webových a mobilních aplikací včetně virtuální reality zejména v oblastech financí, telekomunikací, automotive a veřejné správy. Cleverlance vznikla v roce 2000 a dnes tvoří její tým přes 800 specialistů, kteří jsou připraveni splnit požadavky v oblasti zadání, analýzy, návrhu, vývoje a implementace softwarových aplikací, včetně projektového řízení, bezpečnosti, podpory či úplného outsourcingu informačních systémů.

Cleverlance je od roku 2019 členem Aricoma Group, největšího ICT holdingu v regionu Česko-Slovensko, poskytující prostřednictvím svých členů komplexní ICT služby pro firemní sféru. Portfolio jednotlivých firem Aricoma Group nabízí zákazníkům všechny klíčové komponenty firemního IT. Od datových center, pokročilé infrastruktury a cloudových služeb přes implementaci informačních systémů, bezpečnostní problematiku a vývoj software na zakázku až po služby outsourcingu a systémové integrace. Součástí skupiny jsou významné české a slovenské firmy AUTOCONT, Cleverlance, AEC, Dataspring, cloud4com, Internet Projekt, Komix a švédský Seavus. Firmy skupiny zaměstnávají aktuálně přes 3000 lidí a tržby dosahují 8,5 miliard Kč. Aricoma Group je součástí investiční skupiny KKCG a je zároveň základem pro evropskou expanzi ICT aktivit KKCG.

í zaměstnání by hrálo roli pro třetinu pracovníků.