Jak si zvýšit šance na novou práci? Třeba znalostními testy, radí kariérní parťák Nelisa, kde jich uživatelé vyzkoušeli přes 15 tisíc

Praha 24. listopadu 2021 – K úspěchu ve výběrovém řízení v dnešní době rozhodně nestačí jen dobrý životopis. Pomoci ale může 52 různých znalostních a osobnostních testů, díky kterým firmy u všech uchazečů rovnou vidí jejich výsledky. O jejich atraktivitě svědčí i fakt, že od spuštění Nelisy jich zájemci o práci vyzkoušeli přes 15 tisíc. Necelá polovina ze všech uživatelů, 43 %, potom vyzkoušela alespoň jeden. Největší zájem je o testování cizích jazyků, případně testů souvisejících se znalostmi marketingu. Nejčastěji spouštěným je test HTML CZ juniorní úrovně. Naopak nejméně oblíbený je test z odvětví business development. Unikátním prvkem mezi všemi testy je pak simulační hra s názvem The Game Changer od společnosti Behavora. Ta má za úkol odhalit silné stránky zájemců o manažerské pozice. 

„Testy, které na Nelise máme, mají fungovat jako doplněk pro vyplněné profily uchazečů o práci. Navíc to oběma stranám značně usnadní komunikaci a zefektivní celý průběh výběrového řízení. Řekněme, že firma hledá markeťáka. Stačí se podívat do profilu kandidáta, zjistí, že má úspěšně splněné související testy, a tak se hodí na danou pozici. A i uchazeč může otestovat své znalosti, případně se dovzdělat při zájmu o změnu oboru. Navíc bude mít oproti ostatním zájemcům určitou výhodu,“ říká CEO Nelisy Jan Paulas.

The Game Changer

Unikátní hra od společnosti Behavera, kterou Nelisa disponuje, testuje schopnosti související s vedením týmu. Je tedy určena spíše těm, kdo se uchází právě o takové pozice. Každý člověk, který hru vyzkouší, ovšem dosáhne jiného výsledku, a tak je nelze rozdělit na špatné nebo dobré. Zajímavostí je, že 70 % všech, kteří si tuto hru vyzkoušeli, se orientuje na motivační složku ve vedení týmu. Je pro ně tedy důležitá soudržnost lidí a uvědomují si, že klíčová je spolupráce. Současně se ale přes 50 % testovaných uchazečů soustředí zejména na efektivitu a účinnost řešení problémů. Tyto dva výsledky pak společně ukazují, že simulační hrou si prošli lidé odhodlaní dosahovat cílů, ale nikoliv za každou cenu. Nelze opomenout ještě jeden výstup, a to, že 63 % zájemců o manažerské pozice využívá v komunikaci přívětivost. Nicméně vždy je vyvažována autenticitou, aby byla opravdu efektivní.

„Z údajů, které máme ze hry k dispozici, je patrné, že uchazeči, kteří si Game Changer vyzkoušeli, jsou lidé silně orientovaní na výkon. Mají chuť vykonat v zaměstnání velké věci a soustředí se na účinná řešení. S čímž koresponduje právě i výrazná orientace na tým. Jednoduše je vidět, že si testovaná skupina uvědomuje důležitost spolupráce mezi kolegy. Odráží se to i v preferovaném způsobu komunikace. Zajišťuje totiž optimální míru mezi vlídností na jedné straně a přímočarostí na druhé straně. Faktem také je, že o žádném výsledku simulace se nedá říct, zda je dobrý, nebo špatný. Vždy je totiž individuálně vyhodnocený,“ upřesňuje Paulas.

Nejvíce se testují ajťáci

Přes 8 % ze všech započatých testů si pro sebe zabírá HTML CL pro juniory (1 216), v těsném závěsu s Marketingovým přehledem (1 159). Třetí nejoblíbenější je pak test rovněž z odvětví IT, a to juniorní JavaScript. Na druhou stranu stejně jako jsou nejoblíbenější testy z oboru IT, drží tato skupina také podíl těch nejsložitějších. Testy Python, C# a .Net totiž při dokončení vykazují nejnižší procentuální úspěšnost. Jedná se však o pokročilejší znalosti, a tak není divu, že jejich úspěšnost se pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti procenty.

Marketing a jazyky? Hračka!

Pokud ovšem chceme hodnotit jednotlivé kategorie a odvětví, jako nejoblíbenější z dat Nelisy vypadnou marketingové a jazykové testy. Navíc se při nich dosahuje největší úspěšnosti ze všech, které platforma nabízí. Na nejvyšší příčce je tak pokročilá angličtina s 82 % a na druhé Čeština pro copywritery se 75 %. Je však možné narazit také na test s názvem Affiliate marketing, který je určený spíše seniornějším pracovníkům, a tak skončí neúspěchem téměř ve dvou třetinách případů.

Více o Nelise

Nelisa je kariérní portál, který uchazečům pomůže získat práci, v níž naplno využijí vlastní potenciál. Nahrazuje dnes už zastaralý model klasických životopisů pomocí vytvoření kariérního profilu, který dlouhodobě mapuje a následně analyzuje profesní dráhu uživatelů. Díky tomu dokáže poradit také s dalším pracovním směřováním a nabídnout možnosti dalšího rozvoje. Firmy s pomocí Nelisy získají snadno ty nejlepší kandidáty, protože umělá inteligence jim předvybere pouze ty nejvhodnější uchazeče s ohledem na požadavky firmy i kandidáta. Odpadá nekonečné probírání životopisů, takže se personalisté mohou věnovat tomu, co je opravdu důležité – lidem. Za projektem stojí Filip Mikschik, zakladatel a CEO StartupJobs, a skupina Miton, v rámci které se o Nelisu stará Tomáš Jiroušek s dlouholetými zkušenostmi nejen v oblasti investování, ale hlavně na poli budování firem ve všech jejich životních cyklech. Dalším spoluzakladatelem a CEO Nelisy je Jan Paulas, který má za sebou řadu úspěšných projektů v oblasti IT, HR a proptechu. Nelisa je výsledkem jejich dlouholeté spolupráce a především společné vize o tom, kam se bude oblast náboru ubírat.